Det festlige

Festlige arrangementer på OEG
Alle vores traditioner på skolen

gallafest asta

Her på OEG har vi en masse festlige traditioner, vi er stolte af at holde fast i. Nogle er fælles for alle gymnasier, andre er helt unikke og foregår kun hos os.

For alle elever

Gallafesten og nomineringer (alle kan deltage, men aftenens fokus er 3.g’erne)

OEG-Live! (live-streaming)

OEG Games

OEG Gør-en-forskel-dagen

Asta Filmfestival

Tippitur – Introtur for 1.g’erne

Fredags-DJ (hver fredag)

Oscar-filmnat

iPod battle

Gl. Elevcafé

Multiforestillingen

Fester og caféer arrangeret af skolens udvalg OEG-Events

Særligt for 3.g’erne

Eksamensbingo for 3.g’erne (en aften, der ender med, at de får at vide, hvad de skal til eksamen i)

Studenterfesten

Translokation

Filmforevisning i frokostpausen af 3.g’ernes farvel-film (en af de sidste skoledage)

Fester og cafeer

På OEG har vi ét udvalg, der tager sig af alle fester og cafeer på skolen. Det hedder OEG Events.  Tjek deres Facebook-side her

rave_fest2013_0

asta5asta9intrtur1g1galla2

Blå Bog: Tur og retningslinjer

Regler for Blå Bog-tur:

Turen skal være i en weekend – på ingen måde i skoletiden.  

Husk – bestil sommerhus i god tid. Rigtig mange 3.g’ere fra hele Sjælland tager til Marielyst, så jo længere tid man venter med at booke, desto dyrere bliver det.

Retningslinjer for indholdet af Blå Bog

Det er en gammel tradition at lave en Blå Bog, og nu er det tid til, at I skal skrive jeres. Heldigvis bliver bogen for de fleste et værdifuldt og sjovt minde om en god tid.  Men for nogle har bogen stået som en ubehagelig påmindelse om pinlige situationer eller manglende sammenhold.

Det kan vi ikke have i skoleregi.

I skal i jeres klasse finde den form, proces og det indhold, I ønsker for netop jeres Blå Bog. Men I kan lave nogle simple tiltag, så jeres Blå Bog bliver et godt minde for alle. Start med en fælles snak i klassen om, hvordan I kunne tænke jer, at jeres Blå Bog skal ende med at se ud. Og hvad I ikke vil have, skal nævnes.
I skal tænke på, at dét, der kan virke sjovt nu, måske ikke er sjovt at have stående om 10 år.

Her er nogle tips til, hvordan I kommer godt i gang:

 1. Nedsæt et Blå Bog-udvalg, der indsamler input og historier fra alle i klassen, og som står for at skrive om hver enkelt person i klassen. På den måde sørger I for, at der bliver skrevet noget godt og sjovt om alle. 

I kan også….

…dele jer op i mindre grupper, og i grupperne skrive om hinanden.

…trække lod, så det er helt tilfældigt, hvem man kommer til at skrive om.

 

 1. Aftal, at f.eks positive kategorier som ”Største bedrift” og ”Bedste egenskab” skal indgå i jeres Blå Bog. På den måde sørger I for, at jeres Blå Bog kommer til at handle om positive oplevelser og ikke kun pinlige og negative ting.
 1. Lav en skabelon for, hvad og hvor meget I skriver om hinanden. Så er I sikre på, at alle får plads og gode beskrivelser.
 1. Lav en fælles aftale om emner, I ikke vil have med. Det kan f.eks være, hvor mange man har været sammen med (er det fedt om 10 år at have stående i sin Blå Bog?), eller ting, der er pinlige på en udstillende måde. Ord om ens person kan virke hårde på skrift, så sørg for, at ingen føler sig hængt ud.
 1. Gør det til JERES bog og lav noget fedt, så alle får et fælles minde om nogle gode år.
 1. Husk: Man må ikke personificere / udstille andre. Et tænkt eksempel: hvis man vil skrive, at Kasper har scoret Sara og Mona fra 1.g, skal man enten få tilladelse af Sara og Mona eller lade være med at nævne navne. Man kan også skrive ‘Kasper har scoret flere 1.g’ere’.
 1. For at sikre, at vi har en god tone på skolen, og at ingen bliver kede af det over deres Blå Bog, holdes der et kursus i “God tone i Blå Bog” i januar. På kurset udarbejder klasserepræsentanterne et fælles etisk kodeks for tonen i Blå Bog. 

Men vi tror på, at alle elever er enige i, at det er et fælles ansvar at sikre en god tone, så ingen bliver kede af det.

Klassens Blå Bog-ansvarlige eller klasserep. får derfor et ekstra ansvar for at sikre, at klassen kan være bekendt at sende bogen i trykken.

God skrivelyst 🙂

Bogstavmiddag - praktisk info

Hvad er bogstavmiddag?

Et socialt arrangement for klasser på tværs af årgange, som vi er rigtig stolte af. Dvs. A-klasserne mødes, B-klasserne mødes, etc. Bogstavmiddagen kan eksempelvis være en middag på skolen, en aften i teatret eller noget andet socialt/kulturelt på tværs af årgangene.

Hver klasse får 1500 kr. af skolen til at bruge på arrangementet.

Det er klasserepræsentanterne, der står for planlægningen, og det er 2.g’erne, der skal tage initiativ til at arrangere middagen. De skal derfor sørge for, at tage kontakt til klasserepræsentanterne i 1.g og i 3.g, samt klassernes klasselærere.

Hvornår og hvordan?

Bogstavsmiddagene kan først begynde kl. 15:30 og skal slutte senest kl. 18:00.

Som udgangspunkt foregår bogstavmiddag i kantinen, med mulighed for boldspil i idrætshallen og film i Multisalen. Af hensyn til rengøringen er det vigtigt, at der ikke benyttes andre områder / lokaler end de aftalte.

Det er KUN lærere i de respektive fag, der kan give lov til udlån af remedier (bolde, instrumenter m.m.). 

Det er vigtigt at huske, at der skal ryddes af efter arrangementet.

Klasselærerne skal være til stede til arrangementet. Klassens øvrige lærer opfordres til også at deltage.

Udgifter

Hver klasse får 1500 kr. i tilskud fra skolen.

Hvis arrangementet holdes på skolen, skal maden bestilles hos kantinen, som selv sørger for at fakturere skolen. Derfor er det ikke nødvendigt at lave et udlæg.

Hvis arrangementet holdes uden for skolen, skal I enten selv lægge penge ud, og man laver udlægsseddel hos administrationen, hvorefter pengene sættes ind på ens konto. Husk at gemme kvitteringer. Alternativt aftaler man med Anne-Hedvig (administrationschef), at skolen lægger penge ud. Husk at gemme kvitteringer! 

Det er klasserepræsentanterne, der står for planlægningen, og det er 2.g’erne, der bør tage initiativ til at arrangere middagen.

Når du skal arrangere Bogstavmiddag, skal du bede din lærer om en tjekliste, der er lavet til formålet.

Fester og caféer

Fredag er en festdag, og sådan er det også på OEG, hvor vi løbende afholder cafeer og fester. 

Alle fester og cafeer bliver arrangeret af skolens udvalg OEG Events. Følg dem på Facebook her

Fester og caféer er kun for skolens elever. For at sikre dette, tjekker vi dit studiekort ved indgangen. Der kan være undtagelser, for eksempel Talentcafe, hvor man gerne må tage venner med. Men så skal det fremgå tydeligt af arrangementet.

Der er vagter til alle arrangementer, hvor der serveres alkohol. Hvis vagterne vurderer, at elever er for fulde, bliver de enten ikke lukket ind eller sendt hjem.

Du må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer.

Alkohol og stoffer

Skolen har nedskrevne politikker, når det kommer til alkohol, andre rusmidler. De kan læses her på skolens hjemmeside. 

Helt kort står der: Du må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen – hverken i undervisningstiden eller uden for undervisningstiden. Du må heller ikke møde op til undervisning påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Sker dette alligevel, bliver eleven sendt hjem og får en skriftlig advarsel.

Hvis elever bryder skolens alkohol- og rusmiddelpolitik gentagende gange, kan eleven blive udmeldt af skolen.

På introturen er alkohol ikke tilladt.

På studieture og sprogrejser kan aftales særlige regler om eventuel indtagelse af alkohol mellem lærerne og eleverne. Overholdes dette ikke, kan elever hjemsendes før tid for egen regning.

Til arrangementer, hvor der ikke er undervisning den efterfølgende dag, f.eks. fester om fredagen, er det tilladt med alkohol.

Filmfestival ASTA

ASTA Filmfestival er OEGs helt eget prisshow, hvor vi hylder de bedste medieproduktioner, eleverne har lavet gennem skoleåret. En fagjury, bestående af kompetente folk fra filmbranchen, er med til at bedømme filmene og uddele priser. Publikum har ligeledes indflydelse på vinderen. De to vindere af ASTA Filmfestival 2016 for Bedste Film og Bedste Dokumentar har ligeledes vundet den store Filmfestival Øst i januar 2017.

asta1 asta asta10 asta9 asta5 asta3 asta7

Multiforestilling

Hvert år opføres en multiforestilling på Ørestad Gymnasium.

Til den årlige musicalforestilling laver elever sammen med nogle lærere deres helt egen opsætning af et stykke. Det er altid et brag af en forestilling.

kopi-af-foto-7_0 kopi-af-foto-6_0 kopi-af-foto-8

Forestillingen bliver til i tæt samarbejde mellem lærere og elever. Alle kan medvirke enten på eller bag scenen, og det er en unik mulighed for at lære elever at kende fra andre klasser og på tværs af årgangene.
kopi-af-foto-2_0 kopi-af-foto-3_0

Øveforløbet starter i slutningen af august, og der øves en gang om ugen samt i to øveweekender. Forestillingen vises i slutningen af november.

Der er masser af arbejdsopgaver i sådan et stort projekt og der er brug for både skuespillere, sangere, musikere, dansere, scenografer, kostumefolk, mediefolk og lys- og lydfolk. Ca. 70-100 elever er involveret i skolens multiforestilling.

OEG Games

I begyndelsen af hvert skoleår kæmper klasserne mod hinanden på idrætsdagen, som vi kalder OEG Games.

Her bliver dystet i både traditionelle og utraditionelle discipliner, fra volley til cykel-ringridning. Det foregår på skolen og i Byparken overfor og varer hele dagen.

På udklædningsfronten bliver det også sat hårdt ind, når klasserne prøver at overgå hinanden i det bedste og mest fantasifulde tema.

Dagen er en god mulighed for at lære sine nye klassekammerater og lærere bedre at kende.

Idrætsdagen afsluttes med skoleårets første fest – Introfesten.

OEGgames er en del af undervisningen, og der er mødepligt.

oeggames oeggames6 oeggames3

Regler for fester på OEG

På Ørestad Gymnasium holder vi gerne fester for eleverne. Da vi ønsker, at festerne skal være sikre for alle, har vi en række regler, som gælder, når man deltager i OEG-fester.

Køb af billet/armbånd

 • Eleverne køber billet på http://www.billetto.dk. Der bliver sendt et nyt link ud til hver fest. Billet kan kun købes på nettet og kun indenfor tidsrammen. Der kan købes en billet pr. person. Billetten skal printes ud eller være på telefonen (ikke som screenshot)
 • Der vises billet og studiekort for at komme ind. Billetten kan vises på telefonen. Har eleven glemt sit studiekort, skal andet billede-id fremvises.

Indgang

 • Ved indgangen kan man blive nægtet adgang til festen/cafeen, hvis man har en promille over tilladte (1,0). Der vil blive taget stikprøver !
 • Alle elever er underlagt visitering af vagterne i indgangen. Hvis en elev nægter at lade sig visitere, vil eleven blive nægtet adgang til festen.

 Forbudte genstande

 • Prøver man at tage drikkevarer, farlige genstande e. lign. med ind til festerne, konfiskeres dette. Er genstandene ulovlige, vil vagterne notere dette og evt. kontakte politiet.
 • Straffen/sanktionen afhænger af overtrædelsens karakter.

Garderobe

 • Garderoben er gratis og bemandes af frivillige forældre. Forældrene får en billet til deres barn for at stå i garderoben.
 • Der er adgang forbudt for elever i garderoben. Har man mistet sit nummer eller ikke har fået nummeret skrevet på hånden, må man vente til festen slutter.
 • Eleven sørger for at lyne sin jakke, inden den indleveres, eller evt. lægger den i tasken.
 • Eleven kan ikke hente ting fra allerede indleveret taske eller jakke mellem kl. 20.00 og 22.00

 Toilet

 • Der må kun gå én person på toilettet af gangen for at forhindre indtag af euforiserende stoffer og hærværk m.m.

Drukket for meget

 • Er eleven for fuld til at tage vare på sig selv, vil skolen så vidt muligt kontakte forældrene.
 • Vi tillader ikke elever under 18 at følge nogen hjem. Er eleven over 18, er det elevens eget ansvar at komme hjem, hvis vi vurderer, det er ansvarligt.

Branddøre

 • Benytter man branddøren og andre døre, hvor man ikke har adgang, bliver man smidt hjem fra festen og får en skriftlig advarsel.

Ophold på etagerne

 • Ved ophold på etagerne kan festen/cafeen lukkes, hvis vagterne vurderer, at det er nødvendigt. Den eller de elever, der har været på etagen, får en skriftlig advarsel.

Hærværk

 • Ødelægger man skolens inventar, vil man blive stillet over for erstatningskrav. Desuden bliver man smidt hjem.

Gæster udefra

 • Prøver man at få gæster med til festen, som ikke går på skolen, bliver man sendt hjem og får samtidig en skriftlig advarsel.

Vold/fysik overgreb

 • Straffes ud fra den enkelte sag individuelt. Giver desuden skriftlig advarsel, hjemsendelse og kan medføre bortvisning fra skolen, samt politianmeldelse.

Euforiserende stoffer

 • Indtagelse/besiddelse eller at være påvirket af nogen form for euforiserende stoffer er forbudt.
 • Elever som vurderes at være påvirket af stoffer, vil blive afkrævet en narkotika-test.
 • Nægter eleven at lade sig teste, håndteres et videre forløb som ved et positivt resultat.
 • Sanktionen vil afhænge af sagens alvor.

Kontaktnummer ved festerne

 • Forældre eller værge skal kunne kontaktes pr. telefon. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de oplyse skolen, om der ellers kan kontaktes evt. nabo, bedsteforældre m.m.
 • Hvis man som elev ikke sørger for at have en kontaktperson, som kan kontaktes på selve aftenen, risikerer man at få karantæne fra kommende fester.

Konsekvensen af skriftlig advarsel og hjemsendelse

 • Første gang man får en skriftlig advarsel og bliver sendt hjem, bliver man udelukket fra næste fest/café
 • Anden gang det sker, bliver man udelukket fra ALLE fester/cafeer i indeværende skoleår.

 Anvisninger fra vagter/skolens personale

 • Elever skal til enhver tid efterkomme anvisninger fra vagter og Ørestads personale. Hvis en elev ikke efterkommer en anvisning, kan denne bortvises samt tildeles en karantæne.
 • Elever skal fremvise legitimation hvis adspurgt. Hvis en elev ikke vil fremvise legitimation, kan denne bortvises samt tildeles karantæne.
Studentertiden - det sker

At blive student på Ørestad Gymnasium handler ikke kun om den sidste eksamen.

Vi har en række festlige traditioner, hvor studenterne siger farvel til skolen og ønskes tillykke med deres resultat.

Her kan du læse om de vigtigste datoer og studentertraditioner på OEG.

Huen på

Eleven får sin hue på oppe på terrassen efter den sidste mundtlige eksamen. I 2019 bliver de første OEG-studenter udklækket mandag den 24. juni, og herefter følger en tirsdag og onsdag fyldt med god stemning og hvide huer.

Vi sætter telt op på terrassen i de tre dage, hvor familie og venner kan stå klar til at modtage studenterne og sætte huen på. Her er der tradition for, at et familiemedlem giver huen på den nyudklækkede student. En del familier har en blomst med til studenten og evt. en lille kurv med med lidt at drikke samt nogle glas og evt. lidt snacks, der kan indtages i festteltet. Det er dog helt op til hver enkelt familie, og man kan sagtens tage hjemad, lige efter huen er kommet på.

Der er adgang til terrassen via den store, udendørs cementtrappe ved Wing House, til venstre for gymnasiet.

Dårligt gående og kørestolsbrugere kan komme op på terrassen via elevator, der findes i smøgen imellem gymnasiet og den store cementtrappe.

OBS: Der er ingen parkering på skolens grund. Hvis familierne kommer i bil, kan de parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet. Metro går til døren.

Studentermiddag

Onsdag aften den 26. juni 2019, hvor de sidste eksamener er afsluttet, holder skolen studentermiddag for de nyudklækkede studenter.

Middagen begynder klokken 19.00. Under middagen vil der være underholdning, blandt andet i form af lærernes revy. Det er også her, rektor holder sin traditionsrige tale.

Billetpris inkl. middag plejer at ligge på ca. 100 kr.

 


Translokation

Eksamensbeviset får eleverne overrakt af rektor til translokationen.

Translokationen er 3.g’ernes sidste dag på skolen, og den dag de nyudklækkede studenter får udleveret deres eksamensbevis. Det hele foregår i idrætssalen, og der er levende musik, fællessange og festtaler af rektor Jonas Lindelof plus en udvalgt student og en lærer.

Translokation finder sted kl. 10-12. Kom gerne i god tid og tag plads. Studenterne må tage deres nærmeste familie med.

OBS: Der er ingen mulighed for parkering på gymnasiets grund. Hvis man kommer i bil, kan man i stedet parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet. Metro går til døren.

Efter translokationen er der afgang med studentervogn, hvor studenterne skal rundt og besøge familierne. Studenterne kører fra skolen ca. kl. 12.30, når alle er kommet på plads i vognene.

Translokation og studentervogn

Translokationen er 3.g’ernes sidste dag på skolen, og den dag de nyudklækkede studenter får udleveret deres eksamensbevis. Der er levende musik, fællessange og festtaler af rektor Jonas Lindelof plus en udvalgt elev og en lærer. Bagefter er det tid til studenterkørsel i studentervogn.

Se billeder af studenter sidste år – klik her

 

Hvornår?

Translokationen starter kl. 10-12, så kom gerne i god tid og tag plads. Studenterne kører videre i vogn fra skolen ca. kl. 12.30, når alle er kommet på plads i vognene. Studenterne må tage deres nærmeste familie med.

OBS: Der er ingen mulighed for parkering på gymnasiets grund. Hvis du kommer i bil, kan du i stedet parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet. Metro går til døren.

Klassebilleder - retningslinjer

Alle klasser får årligt taget et klassebillede. I 3.g er får klasserne desuden taget et “fjollebillede”.

I forbindelse med 3.g’ernes fjollebillede gælder skolens studie- og ordensregler jvf. elevhåndbogen.

Klassebillederne er en hyggelig tradition og en god måde at afslutte gymnasietiden. For at billederne skal opfylde deres formål: at understøtte gode minder fra gymnasietiden, skal følgende overordnede regler, der korresponderer med skolens studie- og ordensregler, honoreres.

 • Billederne skal være sjove – også for andre
 • Billederne må ikke anspore til mobning af personer eller grupper
 • Billederne må ikke have stødende karakter eller være krænkende
 • Billederne må ikke indeholde våben- eller våbenlignende genstande
 • Billederne må ikke indeholde euforiserende stoffer, herunder alkohol eller  alkohol-lignende artefakter