Elevaktiviteter

Hvad sker der på skolen - og hvor kan man følge med
ElevNyt

Elevnyt på Facebook

ElevNyt er vores nyheds-central på Facebook, hvor du både kan læse vigtige beskeder fra skolen og deltage i sjove ting som Fredags DJ.

Gruppen er kun åben for kommentarer fra elever på Ørestad Gymnasium, så er du 1.g’er, kan du melde dig ind, når skoleåret er gået i gang. Du bliver slettet, når du går ud af 3.g.

Her kan du til gengæld melde dig ind i OEGalumne.

Fester og cafeer

Læs om alt det festlige på OEG.

Klik her:

Det festlige 

Lectio, Google og mail

Vigtige beskeder fra skolen bliver postet på Elevnyt på Facebook, i Lectio eller sendt til din OEG-google-mail på skolen.

Du skal derfor tjekke din mail dagligt, ligesom det er dit eget ansvar at tjekke Elevnyt og Lectio.

Du kan altid finde vej til Google-forsiden via dette link. Du logger ind med dit UniLogin.

Netværk for Gl. elever / Alumner

Her på Ørestad Gymnasium lægger vi vægt på at bevare kontakten til vores tidligere studerende, også kaldet ‘alumner’. Vi har derfor oprettet et alumne-netværk, som både kan komme nye studerende til gode samt gavne gamle og nuværende studerendes netværk i fremtiden.

Se mere på skolens hjemmeside og meld dig ind i vores OEGalumne på Facebook.

'OEG Gør en forskel' og Operation Dagsværk

OEG Gør en forskel-dagen 

En dag i november (i 2017 er datoen d. 8. nov.) hvor alle elever rydder skoleskemaet for at give frivilligt arbejde et særligt fokus. Vi kalder dagen for ‘OEG Gør en forskel’ (Changemaking).
Alle klasser skal, i skoletiden, smøge ærmerne op og arbejde et sted og/eller med et projekt efter eget valg. Det er klassen, der skal tage kontakt til stederne, hvor de vil ud og hjælpe til.

‘OEG Gør en forskel’ varer hele dagen, og skolen giver rum for, at eleverne i praksis kan udføre frivilligt arbejde for en sag, som de ganske særligt brænder for.

Dagen ligger i tråd med skolens fokus på at skabe en aktiv og engageret elevkultur på skolen, bl.a. ved at give elever mere ansvar og uddanne dem til at tage det. Derfor er dagen også en klasseaktivitet, hvor eleverne selv skal definere deres frivillighedsprojekt for dagen.

Årets OEG Gør en forskel-dag kalder vi også for ‘Changemaking’.

Det er gymnasiets formål at udvikle almen dannelse hos eleverne. Det er en væsentlig kvalitet i almen dannelse, at man har empati med andre mennesker, at man deltager aktivt i de fællesskaber, man er en del af, og gør noget for at skabe en bedre verden.

På normale skoledage lærer eleverne verden at kende på grundlag af teoretisk viden. På “OEG Gør en forskel’-dagen handler de til gavn for andre.

Vi har behov for at uddanne elever, der kan begge dele.
Læs mere om OEG Gør en forskel – klik her 

Operations Dagsværk

OEG Gør en forskel ligger på selve Operation Dagsværk-dagen (OD). Dvs. at eleverne kan vælge at engagere sig i Operations Dagsværk, som er fælles for alle landets gymnasier. Her går al løn ubeskåret til OD’s udvalgte støttemål.

Eksempler på steder hvor eleverne arbejder: Mændenes hjem/hjemløse, Dyrenes Beskyttelse, Røde Kors, Ronald McDonald-huset, julemærkehjemmet, folkeskoler, Kræftens Bekæmpelse, plejehjem.

Operation Dagsværk
Udvalgsformand for OD: Clara Hachache 2016b
Mail: clara.hachache@oegnet.dk

På OEG Gør en forskel-dagen kan eleverne vælge at arbejde for OD. Det er en organisation, der hvert år finder et projekt at støtte. I år (2017) er projektet i samarbejde med Plan Danmark, og det foregår i Dhaka i Bangladesh, hvor de unge i slummen får ressourcer til at forbedre deres leveforhold i slummen og bliver uddannet i deres rettigheder. Læs mere på www.od.dk

I kan støtte op om det projekt, ved at I hver især tager ud og arbejder i det, der svarer til 5 timer for minimum 350 kroner i alt. Altså en timeløn på omkring 70 kroner. Jeres “Dagsværk”, altså jeres løn, donerer I så til OD-projektet. Hvordan det foregår, vil I få besked om af OD-udvalget, hvis I vælger at deltage.
I skal søge virksomheder og arbejdsgivere, der har lyst til at støtte op om årets projekt, og ansætte jer som medarbejdere.
Arbejdet, som I skal udføre, kan være alt, hvad I har lyst. Det er helt fra praktisk arbejde – til at rydde op på et lager, vaske gulve, sortere papirer, sælge kage i kantinen til frokost eller gøre hovedrent i køkkenet.
Hvis I har et fritidsarbejde, kan I eventuelt spørge dem, om de vil lade jer arbejde på indsamlingsdagen og donere pengene til OD.
Vi vil stærkt opfordre jer til at gribe den mulighed, for det gør en stor forskel på mange punkter.
Det er først og fremmest super sjovt at arbejde, fordi det på selve dagen ikke kun handler om at få samlet penge ind til nødlidende i verden, men det handler i høj grad også om, at I får udviklet jer. Det gør I bl.a. ved at komme ud i erhvervet og møde nogle andre mennesker.

Hvordan kan OD-udvalget hjælpe?
Vi som OD-udvalg på skolen vil stå for at hjælpe jer med at finde arbejde, hvis i ikke selv har fundet det. Vi vil derudover også give jer, nogle redskaber til hvordan I netop får det job, I søger.

Klasserepræsentanterne er tovholdere i klassens fælles projekt, men alle skal bidrage.
Hvis klassen beslutter at deltage i OD, skal I kontakte Clara clara.hachache@oegnet.dk fra OD-udvalget senest d. 25. oktober.

Læs mere på www.od.dk om deres tidligere projekter.

Traditioner på skolen

Her på OEG har vi en masse traditioner, vi er stolte af at holde fast i.

 asta asta5 gallafest

 Nogle er fælles for alle gymnasier, andre er helt unikke og foregår kun hos os.

galla2 kopi-af-foto-8 endeligstudent_0

For alle elever

Gallefesten og nomineringer (alle kan deltage, men aftenen er dedikeret til 3.g’erne)

OEG-Samlingerne (live-streaming)

OEG Games

OEG Gør en forskel dagen

Asta Filmfestival

Tippitur – Introtur for 1.g’erne

Fredags-DJ (hver fredag)

Bogstavsmiddage

Oscar-nat

iPod battle

Markering af elevers fødselsdage (dagligt på storskærme)

Gl. Elevcafé

Multiforestillingen

Fester og caféer arrangeret af skolens udvalg OEG-Events

Særligt for 3.g’erne

Eksamensbingo for 3.g’erne (hvor de får at vide, hvad de skal til eksamen i)

Studenterfesten

Translokation

Filmforevisning i frokostpausen af 3.g’ernes farvel-film (en af de sidste skoledage)

Fester og cafeer

På OEG har vi et udvalg, der tager sig af alle fester og cafeer på skolen.

 fest_0

OEG-Events står for festerne

Nyhed: Café-udvalget og festudvalget er nu blevet slået sammen til ét stort udvalg under navnet OEG-Events. Og der er høje ambitioner for festniveauet.

Tjek deres Facebook-side her

Udvalg på OEG - samlet liste

Da vi er en stor skole med en masse engagerede elever, har vi en række forskellige og spændende udvalg her på OEG.
I udvalgene kan eleverne samles om en fælles interesse og/eller kæmpe for en sag og finde et stærkt sammenhold med andre elever på tværs af årgange.

På OEG finder du alt fra filmklub til gaming, OEGrøn, LGBT, Amnesty Youth, RadioAktiv, The OEG Band, Operations Dagsværk, Elevrådet og OEG Events, som planlægger alle skolens fester og cafeer – og meget mere.

For at fremme et aktivt udvalgsmiljø støtter skolen op omkring arrangementer og events og afholder en årlig ‘Udvalgscafe’. Det vil sige, at de forskellige udvalg på skolen én dag om året stiller op med hver sin bod, lege, kage og sodavand. Hensigten er, at resten af skolens elever kan kigge forbi, spørge og melde sig ind i et eller flere udvalg.

Du kan se listen over OEG’s mange udvalg her.

Du kan finde flere information om OEG’s elevråd her.

Brug af øvelokalerne i musik

For at få adgang og dermed mulighed for at bruge øvelokalerne 005, 006 og 007 (og ingen andre) skal man have introduktion til lokalerne af en af musiklærerne. Man skal også skriver under på, at man nar læst og forstået ordensreglerne.