Praktisk

Her kan du få praktisk information
Ferieplan 2020/2021

De nævnte dage er inkluderet i ferieperioden.

Første skoledag for elever efter sommerferien: Tirsdag d. 11. august

Efterårsferie: Lørdag 10. oktober – søndag d. 18. oktober (uge 42)

Juleferie:  Lørdag d. 19. december – søndag d. 3. januar

Vinterferie: Lørdag d. 13. februar – søndag d. 19. februar (uge 7)

Påskeferie: Lørdag d. 27 marts – mandag d. 5. april

St. Bededag: Fredag d. 30. april

Kr. Himmelfart: Torsdag d. 13. maj + fredag d. 14. maj

Pinse: Lørdag d. 22. maj – mandag d. 24. maj

Translokation for 3.g: Lørdag d. 26. juni

Sommerferie: Fra Lørdag d. 26. juni – tirsdag d. 10. august

Brandalarm

Så snart du hører brandalarmen, skal du straks forlade bygningen via nærmeste flugtvej (følg instruksen i højttaleren) og gå til samlingsstedet for den bygning, du er i.

Du må IKKE forlade samlingsstedet, før du har fået lov, da læreren skal kunne tjekke, at hele klassen er kommet ud.

Hovedbygningen, Ørestads Boulevard 75

Gå til arealet langs kanalen ved Arne Jacobsens vej (på siden af biblioteket og folkeskolen).

Mediebyen, Ørestads Boulevard 102 d

Gå til Kay Fiskers Plads (foran Ferring-bygningen på den anden side af metroen)

Brug ikke elevatoren

Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren i nogen af de to bygninger.

Gangbesværede skal hjælpes ned ad trappen.

Elevatornøgle

Elevatorerne er forbeholdt lærerne. Elever kan i særtilfælde få en nøgle hos pedellerne mod forevisning af en lægeerklæring eller andet, der kan dokumentere behov.

Faste årlige udgifter

Undervejs i gymnasiet er der forskellige udgifter, som skolen ikke betaler, som ture til biograf, museum, teater, mm.

For at gøre det så let som muligt har Ørestad Gymnasium en ordning, hvor eleven én gang om året, 1. august – inden skolestart – indbetaler et fast beløb pr. skoleår til at dække disse udgifter. På den måde skal småbeløb ikke betales hver for sig. Der skal betales særskilt for studie- og sprogrejser.

Beløbet dækker over ture til biograf, museum, teater, ekskursioner, mm. Hvad der derudover måtte komme, dækkes af skolen.
Hvert beløb er inklusiv en fast afgift på undervisningsmidler på 200 kr. (e-bøger, i-bøger, kopier, print).

1.g 1400 kr. indbetales via gymbetaling.dk
2.g 600 kr. indbetales via gymbetaling.dk
3.g 500 kr. indbetales via gymbetaling.dk

OBS: Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse

Hvis du først har udfyldt samtykkeerklæringen, skal du klikke på ‘Mine Events’ for at komme til betalingssiden.
Se mere under ‘Gymbetaling’ 

Studieture

I 2.g kan eleverne tage med på studietur, og i 3.g tager flere af sprogholdene på sprogrejser. Læs al info om udgifter og indbetaling her.

Læs mere

Forsikring

Sørg for at have en privat indbo- og ulykkesforsikring. Det er familiens egen forsikring, der skal dække, hvis din computer bliver stjålet på skolen – eller du falder ned af trappen.

Læs mere om forsikring her

Gymbetaling

Gymbetaling.dk er et administrativt system, som vi bruger til samtykkeerklæringer og til betaling af de årlige faste udgifter og studieture.

Det er dig som elev, der skal logge på med dit NemID, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales. Derfor SKAL eleverne selv logge på med deres nemID. 

Log på med dit (elevens) NemID og betal. Hvis du ikke har et NemID kan det bestilles på www.nemid.nu.

Hvis du først har udfyldt samtykkeerklæringen, skal du klikke på ‘Mine Events’ for at komme til betalingssiden.

Mediebyen i Field's

Mediebyen er Ørestad Gymnasiums helt nye bygning, som ligger ved indgangen til Field’s.

 Adressen er på Ørestads Boulevard 102 D.

I Mediebyen finder du TV-studie, redigeringsrum, biografsale og undervisningslokaler. Lokale-numre i Mediebyen begynder med MB (feks. MB01H).

 

Rygning:

Du må ikke stå foran bygningen og ryge. Hvis du skal ryge, skal du gå helt om bag ved mediebyen, hvor borde og bænke fra OEG byen er opstillet.

Toiletter:

Der findes toiletter i bagerste hjørne på hvert plan (til højre, når man har indgangsdøren i ryggen), samt på 1. sal mellem lokale 17H og Bio 1.

Te-køkkener:

Te-køkkenerne er til fri afbenyttelse. Der er opstillet elkedler, og i de to køkkener i fællesområdet er der også mikroovn.

NemID

Når du begynder på skolen, skal du oprette et login hos NemID.

Det får du brug for, når du for eksempel skal tjekke din eBoks for beskeder fra SU-styrelsen eller betale for din studietur.

Det er let at få oprettet et NemID. Læs her hvordan du gør.

Når du begynder på skolen, skal du oprette et login hos NemID.

Det får du brug for, når du for eksempel skal tjekke din eBoks for beskeder fra SU-styrelsen eller betale for din studietur.

Det er let at få oprettet et NemID. Læs her hvordan du gør.

Når du stopper

Du skal downloade alle dine filer og mails fra din OEG google-konto, inden du stopper. Det gælder både for 3.g’ere og andre, der stopper af andre årsager.

Når du har været til din sidste eksamen, får hue på og stopper på skolen, bliver din Google-konto lukket. Det vil sige, at din skole-mail og drive kan ALDRIG MERE KAN ÅBNES.

Det er derfor STRENGT NØDVENDIGT, at du gemmer dine vigtige mails, flybilletter, festivalbilletter, opgaver, vigtige noter, osv. et andet sted.

Hvert eneste år ringer paniske studenter, som vil have adgang til deres mail. Men det er UMULIGT (ikke noget, skolen styrer).

Tjek det her link, der beskriver, hvor let det er at gemme alt fra Google drive på din egen computer:

Et tip: Gør det gerne i god tid, mininum et par dage inden din konto spærres.

 

Office-licens gratis
Som studerende her på Ørestad Gymnasium kan du få Office 365 helt gratis.

Office 365 er en samarbejdsplatform, som f.eks. kan bruges til opgaveskrivning (Word), noter og gruppearbejde og meget andet.

Find vejledningen her

Parkering

Metro og tog går lige til døren. Stå af på Ørestad station.

Parkering: Der er desværre ingen mulighed for parkering på gymnasiets grund. Hvis du kommer i bil, kan du i stedet parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet.

Plenum-lokale

Du er velkommen til at benytte dig af skolens tomme store plenum-lokaler efter skole. I skoletid skal de stå til rådighed for lærere, der ønsker at benytte lokalerne til undervisning.

Hvis du vil booke et lokale til et event, så kontakt studiesekretærene på skolen. mic@adm.oegnet.dk eller cab@adm.oegnet.dk

Hvis teknikken i lokalet svigter, hvis vinduet er defekt, mm., skal du kontakte administrationen. Efter kl. 14 skal du have hjælp af den pedel, der har vagten på skolen. Se numre på hjemmesiden under ‘kontakt’ / teknisk personale her.

 

Ringetider
1. modul: 08.10 – 09.40
2. modul: 09.55 – 11.25
3. modul: 12.00 – 13.30
4. modul: 13.45 – 15.15
5. modul: 15.15 – 16.00

Det er ikke hver dag, du skal have 5. modul. Men da din lærer med kort varsel kan gøre brug af 5.modul, skal fritidsjob og fritidsaktiviteter først planlægges efter kl. 16.00.

 

Rygning

Rygning på ikke-tilladte områder er en overtrædelse af skolens ordensregler og resulterer i en samfundstjeneste – f.eks. at feje skodder op. Man vil få besked i Lectio, hvilken dag man skal møde op foran kontoret.

Opstramning af rygereglerne:

Dukker man ikke op til samfundstjeneste (se Lectio for dato), eller bryder man gentagende gange ryge/ordensreglerne, får man en skriftlig advarsel.

Her må man ryge:

1. Rygepladsen mellem gymnasiet og Winghouse ved bænke / blomsterkummer
2. På den anden side af kanalen overfor gymnasiet
3. Pladsen BAG VED Mediebyen.

Her må man IKKE ryge (det gælder også E-cigaretter):

1. Langs gymnasiet mod legepladsen på 1. sal
2. På legepladsen
3. Gyden mellem gymnasiet og folkeskolen
4. Parkeringshuset
5. Foran gymnasiet
6. Foran Mediebyen

Rygeloven siger:
Ifølge rygeloven er det ulovligt at ryge på skolen og uden for skoler. På OEG vil det sige på terrassen (bortset fra det afskærmede rygeområde deroppe), foran skolen, i parkeringshuset, på taget og svalegangene. Altså hele vejen rundt om skolen.
Rygeforbuddet gælder selvfølgelig også indenfor.
Du skal derfor forlade skolens område fuldstændigt, hvis du vil ryge. Det vil sige, at du kun må ryge på den anden side af kanalen.

Rygning i Mediebyen
Har du undervisning i Mediebyen, må du ikke stå og ryge ude foran bygningen eller langs med siden af den. Det er en betingelse fra bygningens ejer, Steen og Strøm, som vi lejer lokalerne af.
Gå om bag bygningen, hvor der er opsat borde og bænke, her er det tilladt at ryge.

Samfundstjeneste, hvis du ryger

Overholdes rygeforbuddet ikke, risikerer man OEG-samfundstjeneste eller i værste fald en skriftlig advarsel.

Elever i OEG-samfundstjeneste hjælper pedellerne med eksempelvis at rydde op efter andre rygere. Man vil få besked i Lectio, hvilken dag man skal møde op foran kontoret.
Dukker man ikke op til sin samfundstjeneste, eller overtræder man gang på gang rygeforbuddet, modtager man en skriftlig advarsel.

Skabe

Det er i øjeblikket ikke muligt at få et skab pga. planlagt ombygning.

Skoda og adgang til databaser

Dit Uni-login giver adgang til alle Skodas databaser.

Det gælder bl.a. Infomedia, Polfoto, Faktalink, Experian KOB og mange flere databaser. Du logger ind her: skoda.emu.dk

Har du allerede et Uni-login, bruger du det. Hvis du ikke – får du et login ved at henvende dig til IT afdelingen.

Studiekort/adgangskort

Når du begynder på OEG, får du udleveret et studiekortet med dit billede på. Studiekortet fungerer både identifikationskort og som adgangskort til bygningen og Mediebyen. Man skal derfor altid have sit studiekort med sig.

Studiekortet skal du også bruge til at købe billetter til skolens arrangementer og fester. Du skal også vise dit studiekort, når du skal til fest på skolen.

Du skal være opmærksom på, at skolen automatisk registrerer din brug af studiekortet, når det anvendes som adgangskort. Oplysningerne gemmes i henhold til databeskyttelsesforordningen. Det kan du læse mere om her. Vi bruger kun oplysningerne i tilfælde af hærværk, tyveri og lignende.

 

Mister du dit studiekort: 

Ved mistet studiekort skal du henvende dig til studiesekretærene i administrationen.
Der kan påregnes en ventetid på op til 10 dage, før det nye adgangskort/studiekort bliver bestilt.

SU

Når du er 18 år, kan du søge SU. Du skal søge SU via www.su.dk

Hvis du får frataget din SU på grund af fravær, kan du få den igen efter 3 måneder. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere, at du er studieaktiv, dvs. dit fysiske/skriftlige fravær skal være under 10%. Du skal i den sidste måned henvende dig til din studievejleder, som kan hjælpe dig med at søge SU igen.

Har du spørgsmål, kan Michelle i administrationen hjælpe.

 

Trådløst internet

Du skal logge på det trådløse netværk OEG-WIFI med dit UNI-login.

Se i guiden her, hvordan du gør.

wifi