Reglerne

Læs om studie- og ordensregler
Mobning

Skolen vil ikke tolerere nogen former for mobning.

Hvis du føler dig mobbet / chikaneret af andre, er det vigtigt, at du får sagt fra.

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen, skal du søge hjælp hos din klasselærer eller en anden lærer, som du har tillid til.
Oplever du, at en klassekammerat/anden elev på skolen bliver mobbet, gælder de samme retningslinjer: Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

Oprykning til 2.g og 3.g.

Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin.

Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0, og hvis skolen på baggrund af den løbende evaluering af dig samtidig vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkelig.

I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

– Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).

– Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.

– Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

– Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.

– Dine karakterer fra NV og AP tæller også med, hvis du går i 1.g.

Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit.

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægtelse af oprykning til næste klassetrin i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler.

Du skal være opmærksom på, at en klage over en sanktion som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Det betyder, at sanktionen fortsat vil have virkning, i den tid, hvor klagen behandles. Dette gælder, medmindre institutionens leder eller styrelsen beslutter andet.

Du skal også være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold. Det vil sige, om der for eksempel har været et fejlagtigt grundlag for afgørelsen så som udregningen af dit gennemsnit. Styrelsen tager således ikke stilling til selve afgørelsen, som alene er skolens beslutning.

Religionsudøvelse

Ørestad Gymnasium er et sekulært sted, dvs. fri for nogen form for religionsudøvelse. Gymnasiet et læringsrum, og derfor har skolen ikke bederum eller lign. Beslutningen har intet at gøre med specifikke religioner, men alle typer religioner, som skolen vælger ikke at lægge lokaler til. Skolen blander sig selvfølgelig ikke i, hvis man dyrker sin religion privat.

Rygeregler

Rygning på ikke-tilladte områder er en overtrædelse af skolens ordensregler og resulterer i en samfundstjeneste – f.eks. at feje skodder op. Man vil få besked i Lectio, hvilken dag man skal møde op foran kontoret.

Opstramning af rygereglerne:

Dukker man ikke op til samfundstjeneste (se Lectio for dato), eller bryder man gentagende gange ryge/ordensreglerne, får man en skriftlig advarsel.

Her må man ryge:

1. Rygepladsen mellem gymnasiet og Winghouse ved bænke / blomsterkummer
2. På den anden side af kanalen overfor gymnasiet
3. Pladsen BAG VED Mediebyen.

Her må man IKKE ryge (det gælder også E-cigaretter):

1. Langs gymnasiet mod legepladsen på 1. sal
2. På legepladsen
3. Gyden mellem gymnasiet og folkeskolen
4. Parkeringshuset
5. Foran gymnasiet
6. Foran Mediebyen

Rygeloven siger:
Ifølge rygeloven er det ulovligt at ryge på skolen og uden for skoler. På OEG vil det sige på terrassen (bortset fra det afskærmede rygeområde deroppe), foran skolen, i parkeringshuset, på taget og svalegangene. Altså hele vejen rundt om skolen.
Rygeforbuddet gælder selvfølgelig også indenfor.
Du skal derfor forlade skolens område fuldstændigt, hvis du vil ryge. Det vil sige, at du kun må ryge på den anden side af kanalen.

Rygning i Mediebyen
Har du undervisning i Mediebyen, må du ikke stå og ryge ude foran bygningen eller langs med siden af den. Det er en betingelse fra bygningens ejer, Steen og Strøm, som vi lejer lokalerne af.
Gå om bag bygningen, hvor der er opsat borde og bænke, her er det tilladt at ryge.

Samfundstjeneste, hvis du ryger

Overholdes rygeforbuddet ikke, risikerer man OEG-samfundstjeneste eller i værste fald en skriftlig advarsel.

Elever i OEG-samfundstjeneste hjælper pedellerne med eksempelvis at rydde op efter andre rygere. Man vil få besked i Lectio, hvilken dag man skal møde op foran kontoret.
Dukker man ikke op til sin samfundstjeneste, eller overtræder man gang på gang rygeforbuddet, modtager man en skriftlig advarsel.

 

Studie- og ordensregler

Læs studie- og ordensreglerne her