SRP

SRP er den sidste ud af i alt tre store skriftlige opgaver i gymnasiet
Hvilke fag kan du skrive SRP i?

Her er en oversigt over, hvilke fag klasserne kan vælge til SRP.

Det ene fag skal være et studieretningsfag på A-niveau. Det må gerne være et studieretningsfag, som du oprindeligt havde på B-niveau, men senere har hævet til A-niveau.
Det andet fag skal være på mindst B-niveau, men behøver ikke at være et studieretningsfag. Du kan ikke vælge fag på C-niveau.

Når du har besluttet, hvilke fag du vil skrive i, skal du gå på din lectio-forside. Under “aktuelt” finder du “SRP fagvalg”.

Du skal have valgt fag senest onsdag den 12. september kl. 14:00.

Brug begge fag i SRP

I SRP vælger du selv emnet for opgaven. Du skal også vælge de 2 fag, du vil skrive i, men dem er der dog nogle krav til. (Se kravene under fanen: Hvilke fag kan du skrive SRP i?)

Du behøver dog ikke at stå alene med valg af fag og emne. Dine lærere kan give dig gode råd om, hvilke fag der kunne være gode og hvordan du kan bruge fagene.

De to fag behøver ikke fylde præcis lige meget i opgaven, men der skal indgå tilstrækkeligt fagligt stof og metode fra begge fag.

Når du vælger dit emne, er det vigtigt, at opgaven kun kan besvares, hvis du er nødt til at bruge begge fag.

Du må gerne tage udgangspunkt i emner, som du allerede har arbejdet med i undervisningen. Men du må ikke genbruge f.eks. specifikke tekster/rapporter/forsøg.

Opgaveformuleringen

På det sidste skemalagte vejledningsmøde mellem dig og dine vejledere skal du komme med dit eget forslag til en opgaveformulering, som du kan diskutere med dine vejledere. Dine vejledere formulerer herefter den endelige opgaveformulering, som du først får udleveret, når skriveperioden går i gang.

Du kan ikke forvente, at dine vejledere finder tekster eller andet materiale til dig. Til gengæld hjælper de dig gerne med at se på det materiale, som du selv har fundet.
Du kan også få hjælp af Anita fra Ørestad Bibliotek. Send en mail til bibgym@kff.kk.dk

Quick-guide til Netprøver.dk: Find din opgaveformulering

Sådan skriver du en SRP

Her finder du de vigtige dokumenter om opbygningen af en SRP.

Klik på links for at komme til beskrivelsen.

1. Retningslinjer for større skriftlige opgaver inkl. naturfag

2How to write an abstract 

3. Akademisk retorik til SRP

4. Alt om fodnoter og litteraturlister

5. SRP i naturvidenskab – gode tips

Vejledning

Du vælger ikke selv vejledere til SRP.

En del af din vejledning bruges på to vejledningsrunder, som skolen arrangerer. Tiderne står i Lectio.

Resten af vejledningen skal du selv planlægge og aftale med dine vejledere. Vejledning kan foregå via møder eller mails. Du skal selv tage kontakten til dine vejledere.

Tip: Du kan også få vejledning på biblioteket til at finde litteratur. Send en mail til bibliotekaren på bibgym@kff.kk.dk

Skriv, hvis du vil have en aftale om et bestemt tidspunkt til vejledning og beskriv gerne dit emne.

Sygdom - hvad gør du?

Det kan selvfølgelig ske, at du bliver syg under SRP-perioden.
I det tilfælde skal du gøre følgende:

1. Ringe til kontoret og melde dig syg – det er vigtigt at kontoret får besked, det er ikke nok at skrive en mail til sin vejleder!

2. Gå til lægen og få en lægeerklæring – SRP er en eksamen, derfor gælder de samme regler som ved de afsluttende eksaminer.

Hvis du er syg i længere tid, får du ikke forlænget din skriveperiode, men skal begynde forfra med SRP efter nytår. Det vurderes i de enkelte tilfælde.

Netprøver.dk - Aflevering af SRP

Quick-guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver

Generel info: Her er en meget grundig guide til Netprøver.dk

Du kan i guiden læse, hvordan du åbner din opgaveformulering i Netprøver.dk, og hvordan du gemmer og uploader din besvarelse.
Du kan også læse, hvordan du omdøber, sletter eller tjekker dine dokumenter i Netprøver.dk og alle andre informationer, du leder efter. 
Klik her og find guiden til Netprøver.dk 

Praktisk

Fysisk tilstedeværelse

Op til selve SRP-perioden vil der være to skemalagte vejledninger med dine vejledere, som du skal møde op til.

Udlevering af opgaveformuleringen foregår elektronisk, men din lærer vil være til stede på skolen, så du kan få svar på dine spørgsmål.
Opgaven afleveres også elektronisk via Netprøver.dk (find guiden ude til højre).
Altså kan man skrive hele sin SRP hjemmefra – det anbefales dog på det kraftigste, at man bruger de muligheder, der er for at få vejledning eller anden hjælp.

Biblioteket

På biblioteket vil der sidde lærere til at hjælpe med forskellige fag i tidsrummet 9-15. Derudover kan man få hjælp af bibliotekarene til at finde litteratur. Biblioteket har åbent fra 7-22, men uden for bemandingstiderne skal man bruge sit sygesikring for at komme ind.
Se tiderne her

Hvad er en SRP?

SRP er kort for Studieretningsprojekt, og er den store opgave, som man skriver i 3.g. Opgaven er en akademisk opgave, som skrives i to fag, hvor det ene skal være et studieretningsfag på A-niveau.
Opgavens skal være på 15-20 sider eksl. forside, litteraturliste, bilag og lign. – altså 15-20 siders selvskrevet tekst kan man sige.

Vigtige datoer

HER, finder du bl.a. ud af hvornår:

  • du skal vælge fag
  • der er vejledning
  • du skal aflevere synopsis 1 og 2
  • du skal skrive opgaven

Gem eventuelt dokumentet på din computer, så du har det gennem hele SRP-perioden.

Fag

Se her hvilke fag du kan skrive SRP i.

Netprøver

Quick-guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver

Grundig guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver