SRP

SRP er den sidste ud af i alt tre store skriftlige opgaver i gymnasiet
Hvilke fag kan du skrive SRP i?

Du skal skrive SRP i to fag. Det ene fag skal være et studieretningsfag, og det må gerne være på både B og A niveau. Det andet fag skal være et fag, som du har på A-niveau (det kan f.eks. også være dansk eller historie).

Hvis det ene fag er et studieretningsfag på A-niveau, kan du frit vælge mellem alle de andre fag du har eller har haft.

Det har også mulighed kun at skrive i et fag, men det skal være et fag på A-niveau (det kunne også være dansk eller historie). Det er din vejleder, der afgør, om det er en god idé, at du kun skriver i et fag. Hvis du vælger kun at skrive i et fag, skal du dog være opmærksom på, at du stadig skal leve op til kravene som gælder, hvis man skriver i to fag.

Valg af emne til SRP

I SRP vælger du selv emnet for opgaven. Du skal også vælge de 2 fag, du vil skrive i, men dem er der dog nogle krav til. (Se kravene under fanen: Hvilke fag kan du skrive SRP i?)

Du behøver dog ikke at stå alene med dit valg. Dine lærere kan give dig gode råd om, hvilke fag der kunne være gode, og hvordan du kan bruge fagene.

De to fag behøver ikke fylde præcis lige meget i opgaven, men der skal indgå tilstrækkeligt fagligt stof og metode fra begge fag.

Når du vælger dit emne, er det vigtigt, at opgaven kun kan besvares, hvis du er nødt til at bruge begge fag.

Du må gerne tage udgangspunkt i emner, som du allerede har arbejdet med i undervisningen. Men du må ikke genbruge f.eks. specifikke tekster/rapporter/forsøg.

Du skal selv lave din problemformulering

Du skal selv lave din problemformulering. Du kan selvfølgelig få hjælp af dine vejledere til dette.

Hvis du ikke selv laver en problemformulering, vil du ikke kunne afslutte SRP. Du får simpelthen ikke lov til at gå til eksamen. Sådan er reglerne.

Din problemformulering skal indeholde:

  • en kort afgrænsning af den faglige problemstilling (dvs. dit emne)
  • hvad der skal undersøges og analyseres
  • hvilket materiale (forsøg, tekster m.m.) der skal bruges
  • hvilke faglige metoder, du vil benytte

I videnskabsteori (vt) får du undervisning i, hvordan du laver en problemformulering.

 

 

Vejlederne laver en opgaveformulering

Med udgangspunkt i din problemformulering, laver dine vejledere en opgaveformulering, som du vil få udleveret den 20. marts, når SRP-eksamen (skriveperioden) går i gang. Opgaveformuleringen udleveres via Netprøver.

En opgaveformulering er en præcisering af, hvad du helt konkret skal undersøge. Dvs. vejlederne omskriver din problemformulering, så den tydeligt afgrænser din SRP og konkret viser dig, hvad forventningen til arbejdet (opgaven) er.

Vejledning

Du vælger ikke selv vejledere til SRP.

En del af din vejledning bruges på tre vejledningsrunder, som skolen arrangerer. Tiderne står i Lectio.

Resten af vejledningen skal du selv planlægge og aftale med dine vejledere. Vejledning kan foregå via møder eller mails. Du skal selv tage kontakten til dine vejledere.

Skriv til dine vejledere, hvis du vil have en aftale om et bestemt tidspunkt til vejledning ud over de tre runder, som er fastlagte.

Sygdom - hvad gør du?

Det kan selvfølgelig ske, at du bliver syg under SRP skriveperioden.
I det tilfælde skal du gøre følgende:

1. Ringe til kontoret og melde dig syg – det er vigtigt at kontoret får besked. Du skal IKKE skrive til dine vejledere.

2. Gå til lægen og få en lægeerklæring – SRP er en eksamen, derfor gælder de samme regler som ved de afsluttende eksaminer.

Hvis du er syg i længere tid, får du ikke forlænget din skriveperiode, men skal begynde forfra med din SRP. Det vurderes i de enkelte tilfælde.

Netprøver.dk - Aflevering af SRP

Quick-guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver

Generel info: Her er en meget grundig guide til Netprøver.dk

Du kan i guiden læse, hvordan du åbner din opgaveformulering i Netprøver.dk, og hvordan du gemmer og uploader din besvarelse.
Du kan også læse, hvordan du omdøber, sletter eller tjekker dine dokumenter i Netprøver.dk og alle andre informationer, du leder efter. 
Klik her og find guiden til Netprøver.dk 

Aflevering af SRP

Opgaven skal afleveres på Netprøver.dk (find guiden ude til højre).

Det er vigtigt, at opgaven afleveres til tiden, dvs. fredag den 3. april kl. 13:30. Efter dette tidspunkt, kan din opgave ikke afleveres.

Hvis du ikke afleverer din SRP, kan du ikke afslutte studentereksamen til sommer.

 

Hvor mange sider skal din SRP være på?

Det skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende materialer medregnes ikke i omfanget. Eventuelle bilag betragtes ikke som en del af det skriftlige produkt, der indgår i den samlede bedømmelse. Til gengæld medregnes resuméet /abstract (som skal være på dansk).

Normalsider tælles ikke på samme måde i  f.eks. fysik, kemi og matematik. Hvor meget din opgave så skal fylde, skal du tale med dine vejledere om.

Hvad er en SRP?

SRP er kort for Studieretningsprojekt, og er den store opgave, som man skriver i 3.g. Opgaven er en akademisk opgave, som skrives normalt i to fag.

Opgaven skal være på 15-20 normalsider.

Læs mere i e-bogen: Sådan skriver du SRP

Biblioteket

Du kan få hjælp på biblioteket til at finde artikler og bøger til din SRP. Hvis du ønsker vejledning og hjælp skal du kontakte biblioteket på følgende mail: bibgym@kff.kk.dk. Når du sender en mail, skal du:

  • sende din synopsis med, så bibliotekaren ved, hvilke fag du skriver i og dit emne m.m.
  • send også gerne din problemformulering med, hvis det er muligt
  • skriv hvad du skal have hjælp til
  • angiv forslag til konkrete mødetider (det er ikke sikkert at du kan få opfyldt dine ønsker, men bibliotektet vil gøre sit bedste)

Bibliotektet står også klar til at hjælpe i vinterferien.

 

Netprøver

Quick-guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver

Grundig guide: Sådan afleverer du din SRP i netprøver