Terminsprøver

Læs information om terminsprøver
Før terminsprøven

Du skal tjekke Lectio

Du har pligt til, inden eksamensdagen, at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår.

Du skal møde 15 minutter før

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter, inden eksamen går i gang.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg senest 15 minutter, inden den pågældende skriftlige terminsprøve går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent

– Hvis du kommer mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du vente udenfor det lokale hvor prøven foregår. Du vil blive lukket ind når vagterne tillader det. Det vil først blive efter kl. 9.00, da 

– Hvis du kommer efter kl. 9.00 skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven. Du må ikke gå ind i prøvelokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under terminsprøven

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Din mobiltelefon skal slås på fly-funktion og skal ligge i tasken under hele prøven!

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig terminsprøve, men ikke imens.

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer. Skolen stiller USB-memory sticks til rådighed, som du kan bruge, hvis du ønsker at printe en kladde af din besvarelse.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne.

Det er ikke muligt at få lov til at ryge i løbet af eksamen.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den skriftlige prøve skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen eller blyant med. Du må gerne gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået, men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig om det. Hvis den skriftlige prøve har en delprøve uden hjælpemidler, kan du ikke høre musik under denne del af prøven, da alle hjælpemidler skal være pakket væk. Du må på intet tidspunkt høre musik fra din mobiltelefon, da den skal være pakket ned i tasken.

Du skal gerne downloade ordbøger INDEN terminsprøven. Under prøven vil der være adgang til Gyldendals ordbøger via nettet, men hvis der er problemer med at få adgang til Gyldendals ordbøger kan du bruge den version, du har downloadet.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, kan det være en fordel at downloade disse til din computer. Så er du ikke afhængig af netadgang.

Afslutningen på terminsprøven

Delprøve uden hjælpemidler.

Hvis den første time af prøven er uden hjælpemidler, skal din besvarelse af denne del, afleveres i det udleverede omslag. Husk at udfylde omslaget, der ligger på dit bord.

Digital aflevering.

Delprøve med hjælpemidler skal afleveres digitalt. Følg vejledningen der ligger på din plads.

Husk at siderne i det dokument du afleverer skal nummereres, og lav et sidehoved med navn, klasse og fag.

Husk at din besvarelse skal gemmes som PDF.

Generelt:

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Hvis du afleverer terminsprøven før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet før prøven er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før prøvens afslutning.

Ved brandalarm under terminsprøven

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang.

Terminsprøver og netadgang

Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Hvis der er kø ved printeren må du IKKE kommunikere med de andre elever i køen om opgaven

Netadgang er som udgangspunkt ikke tilladt

På mobiltelefoner, Ipad og computer skal alle former for trådløst net være slukket! Vagterne har ret til at tjekke.

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Under eksamen vil der være adgang til Gyldendals ordbøger på nettet, men der kan være problemer med adgang og funktionalitet af Gyldendals hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, skal du inden eksamen downloade disse til din computer. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.

Du kan ikke benytte google docs som skriveprogram. Sørg for at word eller lign. fungerer og at licensen er opdateret. Find vejledning til download her.

Hvis det kan downloades, skal det downloades. Mister læremidlet funktionalitet ved download kan vi dispensere, men kun for de dele af sites og undervisningsmidler der aktivt har været bragt i anvendelse i undervisningen.

Her skal det så stå i undervisningsbeskrivelsen og fremgå af positivlisten.

Positivlisten laves af din lærer og vil være til rådighed ved prøven.

Ubudne notifikationer

Ubudne notifikationer
Vi oplever ofte, at det ikke er nok bare at lukke ned for programmer og sider som Skype og Facebook, da disse i nogle browsere stadig kan sende notifikationer, hvis man ikke logger helt ud. Derfor kan det være en god idé at logge aktivt ud af diverse sociale medier og installerede programmer med mulighed for kommunikation med andre.

Orientering om kontrol af computere ved skriftlige prøver

Netprøver

Vejledning i brug af Netprøver