Terminsprøver

Læs information om terminsprøver
Før terminsprøven

Du skal tjekke Lectio

Du har pligt til inden prøvedagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige terminsprøve foregår.

Du skal være klar senest 15 minutter før

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter inden, eksamen går i gang.

Du skal bruge ExamCookie

Til terminsprøver og skriftlige eksaminer benyttes ExamCookie til forebyggende foranstaltning i forhold til snyd. Det er en forudsætning for at tage skriftlige prøver, og dermed for at gå på OEG, at du har programmet til at køre på computeren. ExamCookie monitorerer din skærm og proceslinje under hele prøven. Hvis du afslutter prøven før tid, skal du selv afslutte ExamCookie efter at prøven er afleveret. Alternativt afsluttes, og slettes, programmet automatisk efter prøven er slut. Programmet skal altså installeres og startes på ny til hver prøve.

ExamCookie laver for hver elevs prøve en rapport med skærmbilleder og procesaktivitet. Rapporterne opbevares på sikre servere og slettes automatisk efter 3 måneder. Skolen har databehandleraftale med ExamCookie, der overholder EU’s persondataforordning.

ExamCookie introduktion

Hvis du bliver syg

Du skal melde dig syg senest kl. 8 den dag, den skriftlige prøve går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82302222

Hvis du kommer for sent

– Hvis du kommer mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du vente udenfor det lokale hvor prøven foregår. Du vil blive lukket ind, når vagterne tillader det. Det kan godt være efter kl. 9.00  

– Hvis du kommer efter kl. 9.00 skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under terminsprøven

Under den skriftlige terminsprøve

Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud.

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig om det. Hvis prøven omfatter en delprøve uden hjælpemidler, kan du ikke høre musik under denne del af prøven.

Din mobiltelefon skal slås på fly-funktion og skal under hele prøven ligge i tasken!

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig prøve, men ikke imens.

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer. Skolen stiller USB-memory sticks til rådighed, som du kan bruge. Du har mulighed for at printe ud én gang i løbet af prøven, før du afleverer din opgave endeligt.

Når prøven går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet.

Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne.

Det er ikke muligt at få lov til at ryge i løbet af terminsprøven.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen med. Du må gerne aflevere første delprøve, og gå i gang med anden del af prøven inden den første time af prøven er gået. Men du må først åbne klappen på din computer og tage dine hjælpemidler frem, når den første time er gået og vagterne giver besked.

Du skal gerne downloade ordbøger INDEN prøven. Under terminsprøven vil der være adgang til Gyldendals ordbøger via nettet, men hvis der er problemer med at få adgang til Gyldendals ordbøger kan du bruge den version du har downloadet.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, kan det være en fordel at downloade disse til din computer. Så er du ikke afhængig af netadgang.

Prøve uden netadgang

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven.

Prøve med netadgang

I fagene Dansk, Spansk, Engelsk A og Samfundsfag A er de fleste hold tilmeldt ministeriets forsøg med skriftlige prøver med netadgang. Hvis du er på et af disse hold, må du gerne benytte nettet, men du må IKKE kommunikere med omverdenen.

Vagterne og eksamenscookie holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager at du  forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra prøven.

Ved brandalarm

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selv om alarmen er i gang.

Afslutningen på terminsprøven

Husk at skrive navn

  • Du skal udfylde omslaget, der ligger på dit bord, og du skal lægge din aflevering i omslaget.
  • Desuden skal du nummerere samtlige sider i din aflevering, og på hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt 5 sider.
  • På den sidste side skal du skrive under.

 

Digital aflevering

  • Du skal OGSÅ aflevere din opgave i Lectios digitale afleveringsmodul til eksaminer og prøver.
  • På din plads vil ligge en vejledning til, hvordan du gør dette.

Hvis der er en første delprøve uden hjælpemidler, skal denne afleveres i det udleverede omslag senest kl. 10. HUSK at udfylde omslaget og nummerér alle sider i din aflevering. På hver side skal antallet af samtlige sider fremgå på denne måde: 2/5, dvs. side 2 af i alt fem sider.

På den sidste side skal du skrive under.

 

Prøve med hjælpemidler skal afleveres i Netprøver eller i Lectios digitale afleveringsmodul til eksamen og prøver. Der vil være en vejledning til, hvordan du gør dette på din plads.

Gode råd

  • Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden
  • Vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt
  • Læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl.
  • Lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Hvis du aflevere prøven før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet før prøven er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før prøvens afslutning.

ExamCookie

Ved terminsprøver og eksamen bruger skolen programmet ExamCookie. Læs mere her:

Orientering om kontrol af computere ved skriftlige prøver

Introduktion til ExamCookie

Netprøver

Vejledning i brug af Netprøver