Vær med til at bestemme

Læs om hvordan elever har noget at sige i beslutninger
Bestyrelse

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen. Lærerne og eleverne har hver to pladser i skolens bestyrelse. Den ene elev har stemmeret.

Elevråd

Elevrådet giver dig og resten af OEG’s elever demokratisk indflydelse på skolens hverdag. Der er valg til elevrådet en gang om året. Hver klasse vælger sin egen repræsentant og suppleant.

Elevrådet vælger to repræsentanter til skolens bestyrelse samt til skolerådet.

Læs mere om elevrådet.

Følg elevrådet på Facebook.

14324585_10104212625766150_1405530465242072667_o-1

Klasserepræsentanter

Hver klasse har to klasserepræsentanter, som er bindeled mellem elever og skolen lærere / ledelse. OEG har oprustet klasserepræsentanternes rolle, så de tager mere ansvar og kommer på kursus.

Klasserepræsentanterne mødes løbende for at tale om elevernes trivsel, og hvordan hverdagen på skolen kan blive bedre.

Læs meget mere om klasserepræsentanter på skolens hjemmeside her: 

Skoleråd

Skolen har et skoleråd, som er rådgivende for ledelsen. Skolerådet består af skolens ledelse, en lærerrepræsentant og to medlemmer fra elevrådet. Skolerådet mødes mindst fire gange om året.

Changemaker - skolens vision

OEG Changemakers er elever, der skal fremme en endnu mere aktiv og engageret elevkultur på skolen.

En Changemaker er en elev, der tør og vil gå forrest og gøre en forskel i skolelivet. Det er nemlig skolens ambition ikke ‘kun’ at stræbe efter at uddanne dygtige elever, der kan deres pensum og få høje karakterer. Målet er at uddanne ægte ‘changemakers’, der vil og tør ændre og tage ansvar.

Alle elever kan blive changemakers. Men vi er i fuld gang med at udvikle et særligt changemaker-program for de elever, der påtager sig et særligt ansvar og spiller en særlig rolle i udviklingen af en aktiv og engageret changemaker-kultur på skolen – det kan være, at man er aktiv i udvalg og / eller aktiv klasserepræsentant i tre år.

De elever vil som supplement til deres eksamensbevis få et særligt changemaker-diplom, som de kan bruge, når de søger ind på videregående uddannelse i Danmark og resten af verden.

Find info på skolens hjemmeside:

Læs mere om Changemaker – klik her 

Læs mere om klasserepræsentanterne – klik her

Læs mere om skolens mange udvalg – klik her