Vejledning og hjælp

Læs om vejledning og hjælp
Anti-mobbepolitik

På OEG ser vi god trivsel som en forudsætning for, at både skolen, eleverne og medarbejdere kan udvikle sig i en god retning. Formålet med anti-mobbepolitikken er at undgå mobning på og uden for vores skole ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt og have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Læs her Ørestad Gymnasiums anti-mobbepolitik:

Anti-mobbepolitik
Biblioteket

Ørestad Bibliotek er OEG’s ‘eget’ bibliotek, hvor bibliotekarerne Anita og Mads har tid til dig. Læs mere her

 biblio

På Ørestad Bibliotek, lige ved siden af OEG, er Anita og Mads hver dag fra 8.30 til 18.00 klar til at hjælpe dig med at finde de rigtige bøger, artikler, databaser, rapporter og internetsider til din opgave. De er nemlig fast tilknyttet gymnasiet som bibliotekarer.

– Her behøver du ikke forklare, hvad en SRP er, for det ved vi godt, siger Mads.

Hvad enten du skriver om 2. verdenskrig eller gensplejsning, kan de to bibliotekarer hjælpe dig med inspiration til litteratur, der kan gøre din opgave bedre. De kan også spare dig for tidsspilde ved upræcise søgninger. Men lad være med at vente til dagen inden, du skal aflevere.

– Den gyldne regel er, at hvis vi har 4-5 dage, kan vi stort set skaffe alt, siger Mads.

Et godt tip er at sende en mail på forhånd på bibgym@kff.kk.dk

Du skal beskrive emnet for din opgave, så hun kan sætte sig ind i det først og dermed give dig en god, personlig vejledning.

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer. Men i gymnasiet er din klasselærer ikke som den klasselærer, du kender fra folkeskolen. Klasselæreren har f.eks. meget mindre kontakt til dine forældre end i folkeskolen.

Derfor er det din opgave at fortælle dine forældre, hvad der foregår i dit skoleliv – lige fra dine karakterer til dit fravær, og om du skal på ekskursion.

I mere alvorlige tilfælde kontakter vi dog dine forældre, så længe du er under 18 år.

Læsevejledere

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder.

For elever, der har særlige læse og skrive-udfordringer, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks være tilbud om særlige it-programmer til ordblinde, eller skrive- og/eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Hvordan får man læsevejledning?

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte via mail til Lona på lh@oegnet.dk.

Hvad er læsevejledning?

Læsevejledning er vejledning i at blive en bedre læser. Du kan lære at øge din læsehastighed, du kan forbedre din evne til at forstå teksters indhold, og måske blive bedre til at koncentrere dig og stille skarpt, når du læser. Der er altså fokus på:

  • Læsehastighed
  • Læseforståelse
  • Koncentration

Du kan også få hjælp til at formulere dig sprogligt i dansk – både mundtligt og skriftligt.

Matematikvejledere

Matematikvejlederne støtter elever, der har mistet tråden i matematik.

Har en elev brug for ekstra hjælp, vil matematikvejlederen være med i nogle af elevens matematiktimer.

Henvend dig til din studievejleder, hvis du vil vide mere.

Mentorer

Hvis du har et behov for at få en mentor, så henvend dig til din studievejleder.

På Ørestad Gymnasium har vi en mentorordning, og man kan få tildelt en mentor via studievejledningen. Mentorerne kan hjælpe dig med at blive bedre til at lære. De vejleder dig bl.a. i:

  • at få struktur på din skolegang
  • at være en hjælpende hånd til at få planlagt din lektielæsning og dine afleveringer
  • er din voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
  • giver dig værktøjer til selvhjælp, så du kan udnytte dine evner bedre.

Din studievejleder kan hjælpe dig.

Stress, perfektionisme og eksamensangst

mundt-angst1-1

Hvis du bliver ramt af eksamensangst og føler et pres, inden du skal til eksamen, er du ikke alene. Heldigvis er der hjælp at hente.

Studenterrådgivningen har flere gode sider med råd og vejledninger. Her kan du finde gode råd om eksamensangst og eksamensstress. Desuden kan du finde pjecer om stress, angst og perfektionisme.

Eksamensstress er psykoweb’s side med gode råd og øvelser til studerende, der bliver meget nervøse og stressede i forbindelse med eksamen. Her kan du bl.a. finde 10 gode råd til studerende, der står midt i eksamenspresset.

StudyMind har et privat site, som to psykologer står bag. Her finder du viden om eksamensangst og gode råd til den mundtlige eksamen.

OEG Studievejledning kan du også søge hjælp hos. Tjek tider i og udenfor eksamensperioden i dette link

Studievalg til videregående uddannelse

Studievalg Danmark (Center København) vejleder dig i valg af videregående uddannelse.

Ørestad Gymnasiums vejleder er Sidse Karup Lundsteen.
Du kan se træffetider og booke en tid hos Sidse på linket her eller skrive hende en mail: silu@studievalg.dk

Nogle gange er Sidse rundt i klasserne, andre gange har hun individuelle samtaler med elever.

Sidse har også træffetid på skolen flere gange i løbet af hvert semester, hvor man kan kigge ind og stille spørgsmål.

 

Du kan se, hvornår hun er på skolen, og booke en tid VIA LINKET HER

Studievejledningen

OEGs studievejledning hjælper dig gennem gymnasiet. Gå til studievejledere og deres træffetider her.

Tips til den gode mundtlige eksamen

Er du klar til din mundtlige eksamen eller årsprøve?
Her kan du søge hjælp og inspiration og få tips og nyttige links.

mundtligeksam

Begynd her

Retningslinjer og regler ved de mundtlige eksaminer på OEG er et godt sted at begynde, når du skal til mundtlig eksamen på OEG. Her kan du læse mere om hvilke regler, der gælder ved de mundtlige eksaminer på OEG.

Fagenes læreplaner og vejledninger finder du på Undervisningsministeriets site. I vejledningerne kan du læse mere om rammerne og eksaminerne i de enkelte fag. Du kan få et overblik over, hvordan eksaminerne forløber, og hvordan du bliver bedømt.

Restudy er et rigtigt godt site, hvis du vil have overblik og gode råd til dine eksaminer. Her kan du bl.a. se, hvordan en eksamination foregår og finde gode eksempler på spørgsmål og oplæg til din eksamen.

EMU – Danmarks Læringsportal er et site under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Her kan du finde fyldig information om eksamen i de enkelte fag.

ra%cc%8ad-og-vejledning

Råd og vejledning til den mundtlige eksamen

Studienet har udarbejdet et godt site med gode råd til den mundtlige eksamen. Her kan du f.eks. læse mere om, hvordan du planlægger din forberedelse, og hvordan du tackler din nervøsitet.

Mine bedste råd til mundtlig eksamen er en video af Cecilia Demant. Her deler hun sin egne gode råd til, hvordan man klarer sig godt til eksamen. Rådene er fra en tidligere studerende, og de er utraditionelle og ligetil.

12 tips til 12-tallet er en video fra HK-Ungdom. Her kan du finde 12 gode råd, som du kan bruge til alle dine mundtlige eksamener. Rådene er set fra lærerens og censors perspektiv. Find ud af hvad lærer og censor kigger efter og lægger mærke til, når du går til eksamen.

Tips til den gode skriftlige opgave

skriftlige-opgaver

Er du klar din skriftlige opgave, eksamen eller årsprøve?
Her kan du søge hjælp og inspiration og få tips og nyttige links.

Dansk­Historie­Opgaven (DHO)

Dansk-Historie Opgaven er den store obligatoriske opgave i 1.g. DHO er den første træningsopgave, der peger frem mod SRP i 3.g. Opgaven skal træne dig i at skrive gode akademiske opgaver. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven. ­

StudieRetningsOpgaven (SRO)

StudieRetningsOpgaven er den store obligatoriske skriftlige opgave i 2.g. Kravene til opgaven er større end DHO i 1.g. I SRO skal du bl.a. skrive et abstract på engelsk. På skolens site kan du finde inspiration til, hvordan du laver en redegørelse, en analyse og en diskussion. Her kan du også finde retningslinjerne for de større skriftlige opgaver med et supplement og et eksempel på en køreplan for SRO. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven. ­

StudieRetningsProjektet (SRP)

StudieRetningsProjektet er den store obligatoriske opgave i 3.g. DHO og SRO er træningsopgaver, der peger frem mod SRP. Du skal anvende de metoder og kundskaber, som du tilegnede dig i DHO og SRO. På skolens site kan du finde retningslinjerne for de større skriftlige opgaver med et supplement og et eksempel på en køreplan for SRP. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i retningslinjerne og rammerne, inden du begynder på opgaven.

Begynd her, når du skal inspiration til din opgave

Restudy har lavet en video med 10 bud, når du skal skrive en god opgave. Videoen er et godt sted at begynde, når du skal i gang med at skrive en skriftlig opgave. Her kan du også finde støtte til skriveprocessen frem mod den færdige opgave.

SkrivOpgave er et godt overordnet site, som Hovedbiblioteket i København står bag. Sitet er et rigtigt godt sted at starte, når du skal i gang med din opgave. Sitet guider dig igennem hele processen fra emnevalg til aflevering.

De store skriftlige opgaver er en del af Odder Gymnasiums site. Her kan du finde gode råd og oversigter, som du kan bruge, når du skal i gang med at skrive din opgave. Du kan både finde hjælp til skriveprocessen og til opgavens struktur og indhold. Desuden kan du finde en kort oversigt over, hvordan du undgår plagiat og snyd i din opgave.
På dette site kan du også finde gode vejledninger i, hvordan du laver en litteraturliste, og hvordan du anvender litteraturhenvisninger, citater og noter i din opgave.

Vejledning i akademisk opgaveskrivning er en pdf­-fil på 14 sider, som står Syddansk Universitet bag. Vejledningen er baseret på bogen “Den gode opgave” af Lotte Rieneckers (Gyldendal, 1997). Vejledningen er noget for dig, hvis du vil snuse til opgaveskrivning på universitetsniveau.

Opgaveskrivning (generelt) er en del af Kalundborg Gymnasiums site. Her kan du finde en kort og konkret vejledning i, hvordan du skriver en god opgave i gymnasiet. Sitet gennemgår de forskellige processer i opgaveskrivningen. Du kan bl.a. finde en god  vejledning i, hvordan du skriver en god problemformulering.

SkrivePortalen er et alsidigt site som 5 dansklærere fra Horsens står bag. Sitet kræver, at du har god tid til at gennemgå og læse om de forskellige elementer, som er vigtige, når du skriver opgave. Sitet er ikke anvendeligt som opslagsværk.

Hjælp til dansk grammatik

BedreDansk er et site, som Studienet står bag. Her kan du finde hjælp til specifikke grammatiske spørgsmål. Sitet er opbygget med en oversigt over de almindelig grammatiske fejl, som man ofte finder i opgaver. Hver fejl bliver forklaret både med en tekst og med et videoklip.

Grammatikfilm til danskundervisningen står Langcorr Aps bag. På deres youtube­-kanal finder du små film med de almindelige grammatiske fejl på dansk. De små korte film giver gode råd og små fif til, hvordan man kan undgå fejlene fremover.

Grammatik for dummies står sproget.dk bag. Sitet giver en god introduktion til dansk grammatik. I 6 små film guider Thomas Skov dig igennem grammatikkens hovedområder. Desuden kan du finde en lang række quizzer og øvelser, der på en sjov måde tester dine grammatiske kundskaber.

Dansk Sprognævn er et statsligt forskningsinstitut under Kulturministeriet. Du kan bruge sitet til at finde svar på meget specifikke grammatiske eller sproglige spørgsmål. Desuden har sitet en altid opdateret Retskrivningsordbog.

Særligt om Almen Sprogforståelse (AP)

Restudy har en række videoer, der er målrettet AP. Her kan du finde videoer indenfor emnerne ordklasser, sætningsanalyse og verber, tider og former. Til hvert emne er der desuden nogle quizzer og links til andre relaterede emner.

EMU har et site med flere relevante links til AP. Her kan du bl.a. finde links til brugen af de 6 kasus på latin og til repetitionsøvelser i AP.

Almensprogforståelse har en lang række links til gode øvelser som forberedelse til AP.