Almen Sprogforståelse

I AP udvikler du sproglig bevidsthed, grundlæggende sprogforståelse og analysefærdigheder

Almen sprogforståelse er et fagsamarbejde mellem sprogfagene, der giver dig de grundlæggende færdigheder til sprogundervisningen i gymnasiet. Faget er en del af grundforløbet og afsluttes efter et halvt år med en eksamen. Formålet er at dygtiggøre dig og give dig en teoretisk helhedsforståelse for sprogets opbygning og udvikling.

 

AP er ikke kun grammatik

I AP arbejdes der ikke kun med traditionel grammatik, med også med sociolingvistik og sproghistorie. Du vil derfor forholde dig til temaer som ‘hvorfor tales der dansk på forskellige måder’ og ‘hvilken betydning har det for spansk, at sproget stammer fra latin’? Derudover lærer du korrekt brug af latinske betegnelser, så du kan analysere sproget ud fra en dybdegående teoretisk forståelse.

I gymnasiet stilles der høje krav til viden om grammatik og korrekt brug heraf, men AP giver dig de grundlæggende redskaber, så du er kompetent til at arbejde videre og fordybe dig i et selvvalgt sprogfag efter grundforløbet.

 

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Sproglige
Naturvidenskabelige
Kunstneriske
Samfunds­videnskabelige