Biologi

Bliv klog på mennesket, naturen og alt levende

Biologi er studiet af alt levende. Derfor har faget mange faglige aspekter, og du vil blive undervist i emner lige fra kroppen, livstruende sygdomme og vira til naturfænomener, miljøbeskyttelse og bæredygtighed. Faget har således en bred interesse lige fra menneskets inderste mekanismer til etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Det er vigtigt for lærerteamet at undervisningen er spændende og motiveret af lysten til at lære, og eleverne har derfor medindflydelse på hvilke temaer der undervises i. Undervisningsformen varierer således også fra undervisning i klasselokalet til gruppearbejde, foredrag af førende forskere, eksperimentelt arbejde i laboratoriet og ekskursioner ud i naturen. Du vil derfor blive dygtiggjort i at forstå komplekse biologiske sammenhænge, analysere og beskrive problemstillinger med korrekt fagsprog og forstå hvordan biologien har betydning for den verden vi lever i. Du vil yderligere blive udrustet til at undersøge og opsamle data med en kildekritisk og faglig bevidsthed.

Biologi spiller sammen med dine andre fag

Biologi er et fag, som er meget relevant i relation til flere andre fag. Mange aktuelle biologiske problemstillinger har stor betydning for samfundet både sundhedsmæssigt, miljømæssigt og ikke mindst økonomisk. For eksempel kan et tema om diabetes kombineres med samfundsfag, da det er en sygdom, der har betydning for udgifter på sundhedsområdet og dermed også for politiske beslutninger om økonomi og strategier for forbedret folkesundhed.

 

Biologi på 3 niveauer

Alle elever på Ørestad Gymnasium skal have biologiundervisning. For de fleste elevers vedkommende, er det på C-niveau, men der er også mulighed for at hæve til B-niveau eller vælge en linje med A-niveau. (OBS: hvis man har Bioteknologi på A-niveau, har man ikke biologi)

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Samfunds­videnskabelige
Sproglige
Kunstneriske