Dansk
Hvorfor er Dansk spændende på Ørestad Gymnasium?
Afspil video

Hver dag bombarderes du med informationer, reklamer og argumenterende politiske budskaber. I dansk lærer du at forholde dig til denne mediestrøm, og du bliver en kritisk analytiker af den kommunikation, du dagligt konfronteres med.

Dansk er også et sprogfag, hvor du selv lærer at kommunikere korrekt – både mundtligt og skriftligt. Du vil blive trænet i at argumentere og analysere andres argumentation og se tendenser i tekster, der måske ikke er tydeligt tendentiøse. Du lærer derfor at forholde dig kritisk og nuanceret til den offentlige debat, samt deltage i den på en skarp og formidlingsbevidst måde.

Derudover er dansk et litterært studie, hvor du både får overblik over og kendskab til litteraturhistorien, hvorigennem du bliver præsenteret for historiske og vigtige værker, samt stilistisk varierede udtryksformer. Hertil vil du også blive præsenteret for udtryksformer som film, digtning, sangtekster og retoriske taler.

I dansk får du således et fagligt fundament og kompetencer til at reflektere, formidle og forstå sprogets betydning for samfundet. Herigennem bliver du klogere på den historie, du er en del af, den kultur du lever i og dennes betydning for kunsten gennem tiden til i dag.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske