Design og Arkitektur
Design & Arkitektur
Afspil video

Bliv en skarp visuel analytiker

Design og arkitektur er et valgfag, som du kan vælge på c-niveau i 1.g. I faget arbejdes der med at udtænke innovative designløsninger ud fra konkrete problemstillinger i vores omgivelser, og du vil derfor beskæftige dig teoretisk med metoder og processer inden for design og arkitektur. Du vil også forholde dig til professionelle designers projekter og diskutere forskellige eksempler på design og arkitektur fra din hverdag. Derfor bliver du trænet i at se design og arkitektur i lyset af tid, sted, kultur og samfund. Derudover bliver du dygtig til at identificere en designrelateret problemstilling, gennemføre en designproces, diskutere og analysere design og forholde dig til forholdet mellem helhed og detalje.

Hvordan er undervisningen?

Arbejdsformen i faget er primært projektarbejde, hvor du bruger din faglige og teoretiske viden til designanalyse og herudfra udtænke projekter, der kombinerer din viden og dine ideer. Undervisningen giver dig derfor mulighed for at eksperimentere, komme ud på ekskursioner, fordybe dig i teori og metode, og se dine ideer blive virkeliggjort. Design og arkitektur er også et fag, der kan hjælpe dig i andre fag og på fremtidige uddannelser, fordi du trænes i den problemløsende designproces.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske