Engelsk

Engelskfaget i gymnasiet er både et sprogfag og et kulturfag.

2jn i London2_0 2.j og 2.n på studietur i London.

Undervisningssproget er hovedsageligt engelsk og du vil hurtigt opdage, at vi stiller større krav til sproglig præcision (korrekt grammatik og udtale), end du sikkert er vant til fra grundskolen.

Du vil i løbet af grundforløbet blive præsenteret for forskellige fagbegreber, der knytter sig til arbejdet med at forstå og fortolke tekster, film, hjemmesider mv. Britisk og amerikansk kultur er kerneområder i faget og du vil også komme til at beskæftige dig med historiske emner (fx “The American Dream” eller “Britain as a colonial nation”). Vi beskæftiger os ikke kun med Storbritannien og USA, men også med områder i verden, der tidligere har været under britisk indflydelse (fx Indien og visse afrikanske lande).

Du skal som minimum have engelsk på B-niveau i gymnasiet (2 år), men på nogle studieretninger er A-niveau (3 år) obligatorisk og du kan også opgradere et B-niveau til A-niveau. A-niveau stiller endnu større krav til din viden om grammatik og fortolkning af tekster og på A-niveau vil du også komme til at læse Shakespeare.

Værd at vide
Søg optagelse
Hvordan er undervisningen?
Hvad går en studieretning ud på?
Studieretninger
Se sproglige
Se samfunds­videnskabelige
Se kunstneriske
Se naturvidenskabelige