Filosofi

Filosofi er et valgfag, der beskæftiger sig med spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige eksistens.

I filosofi arbejdes der filosofiske problemstillinger og filosofisk argumentation, hvortil det er fagets natur, på tværs af de faglige og videnskabelige grænser, at stille stadigt dybere spørgsmål og reflektere kritisk over mulige svar og argumenter. De filosofiske grundteorier og begreber, der arbejdes med i løbet af året, bliver sat i perspektiv til aktuelle problemstillinger i verden, og du lærer således at analysere og forholde dig til forskellige former for viden og værdier i det globale videnssamfund. Filosofi er derfor både et historisk, teoretisk, samtidsrelevant og intellektuelt fag, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Det er derfor fagets formål at udruste dig til at tænke selvstændigt og kritisk.

Værd at vide
Søg optagelse
Hvorfor vælge OEG ?
Hvad går en studieretning ud på?
Studieretninger
Se sproglige
Se samfunds­videnskabelige
Se kunstneriske
Se naturvidenskabelige