Fysik
fysikelllære Fysikforsøg i ellære

Lidt om faget og niveauer

Faget fysik har de seneste år udviklet sig i mere eksperimentel retning samtidig med, at man, så vidt muligt, forsøger at arbejde med emner, som er vedkommende og aktuelle.

Fysik C

På fysik C, som er obligatorisk i alle studieretninger, er kernestoffet:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Lyd og lys

Som det ses er dette emner, som alle er velegnede til spændende projektarbejde.

Der gives en mundtlig karakter og eksamen er ligeledes mundtlig.

Fysik B

På fysik B, som er obligatorisk på de naturvidenskabelige studieretninger, er kernestoffet:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Bølger
 • Kvantefysik
 • Mekanik

På dette niveau er der noget mere skriftligt arbejde end på C-niveau (rapporter, opgaver, powerpoints, etc) og eksamen består af en 1,5 times praktisk del, hvor eleverne i grupper af max 3 skal gennemføre et forsøg og lave de tilhørende udregninger, og derefter er der en individuel mundtlig prøve på ca 24 min.

Der bliver givet både en skriftlig og en mundtlig standpunkts- og årskarakter.

Fysik A

På fysik A, som er et valgfag på de naturvidenskabelige studieretninger, er kernestoffet:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Elektriske og magnetiske felter
 • Bølger
 • Kvantefysik
 • Mekanik
 • Fysik i det 21. århundrede

På dette niveau fylder det skriftlige arbejde rigtig meget. Eksamen består da også af både en skriftlig og en mundtlig prøve, hvor den mundtlige del ligner den beskrevet under B-niveauet, blot er der her afsat 2 timer til det praktiske arbejde.

 

I stedet for at “komme til tavlen” laver vi ofte i fysik video-tests. Her er et eksempel i bølger og brydning:

Spørgsmål 21: Optisk Gitter - Jonas
Afspil video

Hvad laver vi f.eks. i fysik?

En elev fra 2c hænger på væggen i sugekopper og lærer om kræfter og undertryk i fysik_0

En elev fra 2.c hænger på væggen i sugekopper og lærer om kræfter og undertryk i fysik.

KOM TIL ÅBENT HUS 24. JANUAR 

TILMELD BESØGSDAGE

Værd at vide
Hvad går en studieretning ud på?
Hvorfor vælge OEG ?
Søg optagelse
Studieretninger
Se naturvidenskabelige
Se kunstneriske
Se samfunds­videnskabelige
Se sproglige