Fysik
fysikelllære Fysikforsøg i ellære

Fysik på gymnasiet

Fysik på C niveau er et obligatorisk fag i gymnasiet, men det er også muligt at hæve faget til B eller A niveau alt afhængig af studieretning. I fysik arbejdes der med modeller, beskrivelser og teorier, der forklarer fysiske fænomener, og det undersøges hvordan fysikken bidrager til det naturvidenskabelige verdensbillede.

Undervisningen er en kombination af teori og praksis, således at det faglige eksemplificeres ved en række forsøg inden for hvert forløb. Altså indebærer undervisningen både projektarbejde og fordybelse i fysikkens betydning for en række problemstillinger. Altså er fysik også et aktualitetsfag, der arbejder med vedkommende og nutidige emner.

Fysik som hævet fag

På B og A niveau er der væsentligt mere skriftligt arbejde, og ved at hæve faget, bliver det muligt at beskæftige sig med mere komplekse og flersidede emner inden for fysikken. Således vil du i højere grad beskæftige dig med metoder og diskussion af det faglige, og det bliver muligt at kombinere faget med andre fag for at få for en dybere forståelse for naturvidenskabelige problemstillinger.

Du kommer blandt andet til at beskæftige dig med emner som:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
  • Energi
  • Elektriske kredsløb
  • Elektriske og magnetiske felter
  • Bølger
  • Kvantefysik
  • Mekanik
  • Fysik i det 21. århundrede

Ørestad Gymnasiums fokus på IT og digital læring ses også i fysikundervisningen, hvor tavlefremlæggelser ofte erstattes af videoopgaver, Her er et eksempel i bølger og brydning: 

Spørgsmål 21: Optisk Gitter - Jonas
Afspil video

Hvad laver vi f.eks. i fysik?

En elev fra 2c hænger på væggen i sugekopper og lærer om kræfter og undertryk i fysik_0

En elev fra 2.c hænger på væggen i sugekopper og lærer om kræfter og undertryk i fysik.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske