Informatik
Se en video om informatik
Afspil video
Informatik er et nyt fag i gymnasieskolens fagrække, der tager det bedste fra datalogi og multimedie-fagene.
Hvad arbejder vi med?

 

Informatik C

Der er mulighed for at arbejde med en masse spændende ting – f.eks.

 • enkel programmering
 • webside-design
 • computerspil-design
 • 3D-grafik.

Men vi arbejder også med mere ’bløde emner’ som

 • IT’s sociale og samfundsmæssige betydning
 • web 2.0
 • IT-i-alting/indlejrede systemer
 • IT historie

Der er også udflugter til en masse spændende steder. Herunder en video fra et klassebesøg til FABLAB.

 

og

Besøg til et high performance computing facility (Supercomputer)

Faget Informatik rækker altså vidt lige fra tekniske, humanistiske til samfundsmæssige sider af IT. Der bliver også mulighed for at arbejde med systemudviklingsmetoder, altså hvordan skaber man gode it-systemer, usability m.m.

Du vil ikke blot lære om IT som teknisk fænomen, men også IT som design-redskab, æstetik og IT i kontekst.

Informatik B

Dette fag er for dig, der allerede har haft IKT C og gerne vil dybere ind i området. Vi begynder med et kort opsamlingskursus og går herefter i gang med noget rigtigt programmering, seriøse database-systemer, app og spil-udvikling m.m.

Faget vil være endnu mere projekt-orienteret, hvilket vil sige, at det forudsætter, at I selv kan arbejde selvstændigt med selvdefinerede opgaver.

Faget henvender sig på de, der vil på en IT-uddannelse, eller på anden måde bliver skrappe til at konstruere IT-systemer. Som på C-niveauet vil vi både arbejde med

 • TEORI om IT
 • UDVIKLING AF IT-SYSTEMER
 • IT-systemers samfundsmæssige betydning

Ekskursioner og arbejde med virkelige cases vil også indgå i faget. Vi arbejder på at skulle besøge et spiludviklingshus.

Du kommer til at stifte bekendtskab med Python og Processing, men dette fastlægges endelig  senere…

I vil komme til at arbejde med lidt større eksempler og alt dokumenteres som før i en portfolio. Der vil også være afleveringer, typisk udkast til løsninger med dokumentation.

I arbejder også med systemudvikling, logik, SQL, digital dannelse, innovation, karriere, dokumentationsformer.

elever ved computer
Kreative arbejdsformer

Arbejdsformer i faget vil være kreative, eksperimenterende og i vid udstrækning autentiske, altså i samarbejde med eksterne parter.
Vær med helt fra starten til at byde et nyt fag og en ny studieretning velkommen.
Se mere om, hvilke projekter, der er blevet gennemført i forbindelse med dette fag.

IOY_SPAS
Værd at vide
Sådan søger du optagelse
Hvad går en studieretning ud på ?
Hvorfor vælge OEG ?
Studieretninger
Se samfunds­videnskabelige
Se naturvidenskabelige
Se sproglige
Se kunstneriske