Matematik

Tal, beregninger, statistik og geometri –  Er det noget for dig, kan du læse mere her

matematik

Matematik C er en del af den grundviden, du får i gymnasiet og giver dig en grundlæggende forståelse for fagets betydning for samfundet og videnskaben. I matematik får du en bred introduktion til matematisk tankegang og basale færdigheder og kompetencer, som du uanset studieretning kan bruge i dine andre fag. Der arbejdes primært med faget som praktisk redskab i hverdagen, og du vil komme til at arbejde med emner som variable, vækstmodeller, trekanter og beregninger samt behandling af talmaterialer.

Matematik C ligger typisk i 1.g og afsluttes med en mundtlig eksamen, hvorfor du også vil blive trænet i at formidle din viden i undervisningen.

Matematik på B og A-niveau

Matematik B er adgangsgivende på mange vidergående uddannelser og påkrævet på flere studieretninger, og det er derfor muligt at hæve fra C-niveau. Her lærer du ikke bare om matematisk problem – og opgaveløsning, men beskæftiger dig med principperne og tankegangen bag de matematiske sammenhænge. Således er formålet med faget ikke bare at give dig grundlæggende matematiske værktøjer, men yderligere at introducere en dybere forståelse for fagets logiske sammenhænge. Du vil således komme til at beskæftige dig med mere komplekse og teoretisk funderet emner, hvor du vil opnå en dybere helhedsforståelse for sammenhængen mellem teori og praktisk problemløsning.

Derudover er matematik A muligt at vælge som hævet fag og også obligatorisk på flere naturvidenskabelige studieretninger. Dette niveau er målrettet vidergående uddannelse, som bygger på intensivt brug af matematik, og pensum er derfor en overbygning af B-niveau, hvor din viden vil blive uddybet og suppleret. Således giver dette niveau mulighed for en fordybelse, der introducerer mere komplekse og teoretiske sider af matematikken.

 

 

Matematik er meget mere end tal

Sproget: I matematik bruges en lang række begreber til at beskrive sammenhænge mellem tal og egenskaber ved geometriske figurer. På denne måde er matematikken et sprog.

Redskabet: Matematikken bruges også som redskab i andre fag. Det kan være formler og grafer i naturvidenskab, statistik og vækstmodeller i samfundsfag eller betragtninger over talforhold fx. det gyldne snit i humanistiske fag.

Logikken: Endelig er der en række regnemetoder og formler i matematik, og det er afgørende, at disse metoder giver korrekte resultater. Derfor er bevis for metoderne af stor betydning. På denne måde har matematikken sin egen logiske struktur.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Kunstneriske
Samfunds­videnskabelige