Matematik

Tal, beregninger, statistik og geometri. Er det lige dig, kan du læse mere her.

Matematik findes på A, B og C niveau. Læs om de tre niveauer her.

matematik

C-niveau

Alle skal have matematik på C-niveau, og det giver dig de basale færdigheder og kompetencer. Her arbejder du med matematik som redskab i hverdagen – både i praktiske problemer og som du kan møde faget anvendt i medier. Du vil komme til at arbejde med variable og vækstmodeller, trekanter og beregninger i trekanter samt statistisk behandling af talmaterialer.

Matematik-C ligger typisk i 1.g og afsluttes med en mundtlig eksamen.

B-niveau

Matematik-B er et obligatorisk fag på flere studieretninger, og det kan vælges som valgfag, hvis du vil opgradere dit C-niveau. Det er målrettet videre uddannelse, hvor matematik indgår som redskabsfag. Ud over indholdet på C-niveau arbejder du her med differential- og integralregning, samt statistiske tests. Her vil man oftest arbejde med matematiske modeller anvendt i andre fag.

Matematik-B afsluttes typisk i 2.g med en skriftlig og en mundtlig eksamen,

A-niveau

Matematik-A er et obligatorisk fag på visse studieretninger, og du kan vælge som som valgfag, hvis du vil opgradere dit B-niveau. Faget er målrettet videregående uddannelse, som bygger på intensivt brug af matematik. Ud over indholdet på B-niveau skal du her arbejde med geometri i 2 dimensioner og rumgeometri i 3 dimensioner. Desuden vil du udvide teorien inden for differential- og integralregning.

Matematik-A afsluttes typsik i 3.g med en skriftlig og en mundtlig eksamen

Matematik er meget mere end tal

Sproget: I matematik bruger vi en lang række begreber til at beskrive sammenhænge mellem tal og egenskaber ved geometriske figurer. På denne måde er matematikken et sprog.

Redskabet: Matematikken bruges som redskab i andre fag. Det kan være formler og grafer i naturvidenskab, statistik og vækstmodeller i samfundsfag eller betragtninger over talforhold fx. det gyldne snit i humanistiske fag.

Logikken: Endelig er der en række regnemetoder og formler i matematik. Og det er afgørende, at disse metoder giver korrekte resultater. Derfor er bevis for metoderne af stor betydning. På denne måde har matematikken sin egen indre logiske struktur.

Læs mere

Uddannelsesmål og læreplaner

Prøv gymnasielivet

KOM TIL ÅBENT HUS 11. JANUAR 

TILMELD BESØGSDAGE

Værd at vide
Søg optagelse
Hvad går en studieretning ud på?
Hvorfor vælge OEG ?
Studieretninger
Se naturvidenskabelige
Se sproglige
Se kunstneriske
Se samfunds­videnskabelige