Oldtidskundskab

Lær om antikkens indflydelse på europæisk kultur

oldtidskun

Oldtidskundskab er et obligatorisk fag i gymnasiet og er en del af den baggrundsviden alle studieretninger får. I oldtidskundskab beskæftiger du dig med antikken, og hvordan den danner grundlag for den europæiske kultur. Du lærer at analysere og fortolke tekster og sætte dem ind i en historisk sammenhæng. Herigennem får du en bred kulturhistorisk indsigt med vægt på evnen til at se lange liner og forbindelser i europæisk kultur. Derudover kommer du til at beskæftige dig med antikkens store filosofiske tænkere og deres indflydelse på filosofien. Derfor er oldtidskundskab også et fag, der forholder sig til litteraturen og filosofiens eksistentielle tænkning og betydning for den moderne verdensopfattelse. Den viden du opnår kan du bruge til at reflektere dybere over både din egen kultur og andre kulturer.

Hør oldtidskundskabslærer Charlotte fortælle om Aphaia Templet og den doriske tempelorden, lige her hvor det hele skete:

Alphaia Templet og den doriske tempelorden
Afspil video

Hør også om forhistorien til Kong Ødipus fra oldtidskundskabslærer Charlotte, der er ude, hvor det hele fandt sted:

Kong Ødipus
Afspil video

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske