Religion

Masser af mulighed for fordybelse i emnet Religion.

OEG_folder-8310

I gymnasiet er faget religion obligatorisk for at sikre, at alle har en basisviden om kristendom, islam, en tredje verdensreligion (fx buddhisme, jødedom eller hinduisme) samt et religionsfagligt emne, der ofte vil være tonet efter ens studieretning.

Mere videnskab end i folkeskolen

I forhold til folkeskolen er faget mere videnskabsorienteret og rettet ligeligt mod forskellige religiøse traditioner, som man både skal prøve at forstå med religionens egen selvforståelse og se med religionsvidenskabelige “briller”.

Vi kan også se på religionerne med religionskritisk forståelse og tage emner op, som fx fundamentalisme, blasfemi og “religion og videnskab”.

Etiske overvejelser om “det gode liv” og “den rette handlemåde” er også en del af faget.

Vi analyserer tekster – og alt mulig andet

Faget metode er primært analyse af især tekster, men også billeder, bygninger og film kan analyseres.

Religionssociologiske metoder som deltagerobservation, interviews og spørgeskemaundersøgelser kan også komme på tale – og gør det helt naturligt, hvis du vælger religion på B-niveau.

Religion på B-niveau

B-niveau kan vælges på en række studieretninger. Her vil der være tid til at fordybe sig mere i fagets emner bla. gennem læsningen af et værk samt udarbejdelsen af en religionsfaglig opgave. Herudover lægges der mere vægt på religionsfaglige teorier og som sagt sociologisk metode.

Religion på c-niveau har du som regel i 2. g – enten “turbo” i et halvt år eller over et helt år. B-niveauet ligger i 3. g.

Oplev det selv

KOM TIL ÅBENT HUS 11. JANUAR 

TILMELD BESØGSDAGE

Læs mere

Uddannelsesmål og læreplan

Værd at vide
Søg optagelse
Hvorfor vælge OEG
Hvad går en studieretning ud på?
Studieretninger
Se samfunds­videnskabelige
Se kunstneriske
Se naturvidenskabelige
Se sproglige