Religion

Religion som videnskab

OEG_folder-8310

Religion på gymnasiet er et fag, der beskæftiger sig med religion ud fra et sociologisk og videnskabeligt perspektiv. Faget er obligatorisk for alle studieretninger og har til formål at sikre, at alle elever opnår en basisviden om religionernes betydning for samfundet og religionernes forskelligartede indretninger. Hovedfokus i undervisningen er kristendommen, islam og en tredje verdensreligion – men derudover behandles også religionsrelevante emner som humanisme, blasfemi, fundamentalisme og etiske spørgsmål som “det gode liv” og “den rette handlemåde”.

Religion i gymnasiet behandler i højere grad faget ud fra et videnskabeligt perspektiv, end hvad det er tilfældet i folkeskolen, og således får du i undervisningen et fagligt og teoretisk sprog, hvorudfra du kan beskrive religioner og religionsfaglige fænomener. I faget opereres der dog også med forståelsen af religion ud fra dens egen selvforståelse, og således er sociologi og kulturforståelse også et afgørende fagligt element. Derudover kan religion analyseres religionskritisk, og således forholder faget sig til flere perspektiver, der tilsammen udgør en nuanceret helhed af religionsfænomenets flersidede natur.

Hvordan arbejdes der i faget?

Religionsfagets metode er primært analyse af især tekster, men også billeder, bygninger og film kan analyseres. Dog kan religionssociologiske metoder som deltagerobservation, interviews og spørgeskemaundersøgelser også komme på tale – og er især en del af undervisningsformen, hvis du vælger faget på B-niveau.

B-niveau kan tilvælges på en række studieretninger og er relevant, hvis du er interesseret i at fordybe dig yderligere i fagets emner – bla. gennem læsningen af et værk samt udarbejdelsen af en religionsfaglig opgave. Herudover lægges der mere vægt på religionsfaglige teorier og sociologisk metode.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske