Samfundsfag

I samfundsfag lærer du om både nationale og internationale forhold.

DSC_0112 De Unges Mening - valgdebat på Ørestad Gymnasium 2011

Samfundsfag i gymnasiet beskæftiger sig med forskellige fagområder, der alle har betydning for samfundet og samfundsudviklingen. Det er hovedsageligt politik, sociologi, økonomi og international politik, og hvordan disse påvirker hinanden. Således forholder faget sig til emner som demokrati og menneskerettigheder, velfærdsstatens fremtid, Folketingsvalget, den økonomiske krise, globaliseringen, EU samarbejdet og dets betydning for Danmark. Det er derfor fagets formål at give dig et teoretisk og empirisk grundlag for at forstå de komplekse og varierende kræfter, der påvirker samfundsudviklingen.

Samfundsfag skaber orden i kaos

Som borgere i det danske samfund, er det afgørende at kunne forstå hvordan aktuelle magtforhold og politiske begivenheder hænger sammen. Fx hvordan en økonomisk krise i Grækenland kan påvirke Danmark, og hvorfor der er forskellige holdninger til Danmarks medlemskab i EU. Med andre ord – samfundsfag skaber orden i kaos. Der arbejdes derfor på mange forskellige måder: der læses avisartikler, ses tv-nyheder, laves medieproduktioner og podcasts, tages på ekskursioner, inviteres gæster udefra og meget andet. Derfor er samfundsfag i høj grad et aktualitetsfag, der giver dig overblik og udruster dig til at forstå samfundsdebatten og gennemskue virkeligheden bag den politiske udvikling, der nogle gange kan virke kompleks og uigennemsigtig.

Samfundsfag er også i høj grad et fag, der kobler det teoretiske med den virkelige verden, og derfor tager samfundsfagstimerne ofte uden for klasselokalet for at sætte undervisningen i kontekst. Det kan være besøg i  DR Byen som en del af et forløb om medier, magt og styreformer eller besøg på Aalborg Universitet (København-afdelingen) for at høre om økologisk økonomi. Altså er samfundsfag for dig, der har interesse i at lære om samfundet og forstå sammenhænge mellem komplekse internationale forhold.

Læs mere om fagene

Alle fag

Studieretninger
Naturvidenskabelige
Sproglige
Samfunds­videnskabelige
Kunstneriske