Den viden, som jeg har erhvervet mig i forhold til medieproduktion, bruger jeg nu blandt andet til at tilrettelægge og afvikle programmer for Uniradioen.