Ørestad Gymnasium udlejer lokaler i begrænset omfang.

Det er først muligt at leje lokaler fra 1. januar 2020.

Som udgangspunkt udlejes lokalerne kun i hverdagene og primært til lokale arrangementer eller møder, som på anden måde vedrører Ørestad.

Der udlejes ikke lokaler til fest eller lignende sociale arrangementer.

Priser:

Lokaleleje timepris i åbningstiden mellem 7:00–17:00: 500 – 800 kr.

Lokaleleje timepris udenfor skolens åbningstid 17:00 – 07:00: 1000 – 1800kr.

Ønsker man at leje lokale efter skolens åbningstid, betales timepris allerede fra skolen lukker. Dvs lejes lokalet fra kl 19:00-22:00 betales lokaleleje mellem 17:00-22:00 uagtet, at lokalet først benyttes 19:00–22:00.

Dertil betales pr. time for evt. opstilling og nedtagning af borde, stole, scene m.m.

I forbindelse med forespørgsel på leje af lokaler modtages en samlet pris, som indeholder leje, evt. opstilling / nedtagning og rengøring.

Forplejning bestilles og betales særskilt . Se nedenfor.

Sker der ændringer i forhold til, hvad der er bestilt på forhånd, faktureres lejer den eventuelle merudgift. Dette gælder eks. hvis mødet trækker ud, der skal stilles anderledes op end ønsket o.lign. Der betales altid pr. påbegyndt time.

Rengøring:

Al rengøring varetages af skolens rengøringsleverandør. Udgifter hertil inkluderes i den samlede pris fra skolen.

Skolens åbningstider:

Som udgangspunkt holder skolen åben 7:00–17:00. Dog forbeholder skolen sig ret til at lukke tidligere i perioder, hvor det er nødvendigt i forhold til skolens drift. Eksempelvis under terminsprøver.

Faciliteter:

Alle lokaler indeholder projektorer incl. mulighed for lyd (højtalere) samt whiteboards.  I åbne lokaler er det muligt at få opstillet projektor og whiteboard.

I de fleste større lokaler er det muligt at få opsat lydanlæg med op til 5 mikrofoner (afhængig af lokale).

Gymnasiet råder over lokaler der kan rumme fra 20 – 500 personer.

Borde og stole opstilles på forskellig vis afhængig af lejers ønske og behov. For større lokaler gælder det, at gymnasiet råder over opstillingsplaner allerede godkendt af Hovedstadens beredskab, hvorfor opstilling i de større lokaler skal ske i overensstemmelse med disse.

Forplejning:

Ønskes forplejning i forbindelse med lokaleleje skal dette bookes hos ‘De grønne Kokke’, som forpagter skolens kantine.

‘De grønne Kokke’ kan træffes på mail: kantinen@oegnet.dk, eller indehaver Musa Selcevski på telefon 21 31 89 08.

Kantinekøkkenet kan ikke lånes ud til anden leverandør eller til egen benyttelse i forbindelse med forplejning, da dette forpagtes af ‘De grønne Kokke’. Gymnasiet kan ikke være behjælpelig med dette, da forpagter har fuld råderet over kantinekøkkenet.

Ved leje af lokaler i Mediebyen kan ‘De grønne Kokke’ også levere forplejning dertil.

Parkering:

Gymnasiet råder ikke over parkeringspladser. Al parkering skal ske i parkeringshuset bag ved gymnasiet eller på andre parkeringsområder. Parkering er for egen regning.

Betingelser:

Lejer skal til hver en tid opføre sig i overensstemmelse med gymnasiets ordensregler og de af personalet angivne regler.

På grund af bygningens særlige arkitektur skal der tages hensyn til røgdetektorer opsat i bygningen. Er lejer årsag til at brandalarmen går pga. uagtsom adfærd, viderefaktureres denne udgift til lejer.

Lejer er erstatningspligtig for alle skader, der måtte ske på udstyr pga. grov uagtsomhed eller forsætlig handling. Erstatingspligten gælder også for skadesservice inkl. special rengøring.

Indhold i artiklen

Priser

Rengøring

Skolens åbningstider

Faciliteter

Forplejning

Parkering

Betingelser

 

gymnasiet

mediebyen

faciliteter