fbpx

Undervisningen – et fagligt fællesskab

Vores innovative undervisning

Som du måske har set på billeder, er vores bygning meget unik og ligner ikke mange andre gymnasier. Skolen er i virkeligheden et stort transparent rum med en stor trappe i midten. Idéen med arkitekturen har været at udfordre den traditionelle undervisning, og de mange forskellige læringsmiljøer betyder, at undervisningen ikke er ens fra modul til modul. En stor del af vores undervisning er projektorienteret, og vi arbejder meget i grupper. På den måde får du trænet færdigheder som selvstændighed, ansvarlighed og samarbejdsevner, så du ikke kun klædes på fagligt, men også tilegner dig vigtige kompetencer, som efterspørges på de videregående uddannelser og på fremtidige arbejdspladser.

Undervisningsstil

En stor del af undervisningen på Ørestad Gymnasium foregår i åbne gruppemiljøer, hvor du som elev vil komme til at arbejde selvstændigt med det materiale, som lærerne har forberedt og delt med klassen. Gruppearbejde træner din selvstændighed, ansvarlighed og dine samarbejdsevner, men gruppearbejde bidrager også til at styrke læringen. 

Man lærer nemlig i mange situationer mere, når man arbejder sammen med andre, blandt andet fordi man får afprøvet idéer, argumenter og forståelse samt deler viden med hinanden. Ved at diskutere det faglige indhold, skal man argumentere for egne holdninger og forholde sig til andres. Elevernes aktive deltagen betyder, at de lærer mere, da der sker en større læring, når man er aktiv frem for fx at lytte til en lærer, der underviser ved en tavle. 

Læreren vil naturligvis altid være til stede i fungere som klassens “coach” og dermed vejlede og hjælpe eleverne i den ønskede retning, så læreren sikrer, at eleverne lærer, det de skal.

 

Digital undervisning 

Vi er en moderne skole, og for at imødekomme vores unikke åbne arkitektur, har vi på Ørestad Gymnasium valgt, at undervisningen skal være digital. Det betyder, at elevernes bøger, materialer og opgaver er digitale. Vi anvender google-sites, hvor eleverne har adgang til alle deres fag og undervisningsplaner til de enkelte moduler. Det eneste, eleverne derfor skal medbringe i skole, er en computer.

Det er vigtigt for os, at eleverne ikke blot er brugere af IT, men at de også er medskabere af IT og dermed klædes på til fremtidens digitale samfund. Derfor har vi fokus på, at eleverne bliver digitalt dannede, hvilket ikke bare handler om at være god til at bruge en smartphone eller en computer. Eleverne skal derimod lære at anvende og forstå digitale medier og at kunne reflektere kritisk over brugen af disse. Det kan fx være at lære eleverne om informationssøgning og kildekritik. Men også at bruge den digitale teknologi til at kommunikere på en etisk forsvarlig og lovlig måde. 

Digital dannelse er afgørende for, at man kan deltage i samfundet, og ikke mindst at kunne kommunikere på nettet samt have forståelse for, hvordan man sikrer sig adgang til sine egne data.

 

Talentudvikling 

Som en del af vores undervisning har vi på Ørestad Gymnasium fokus på udviklingen af talenter. Fælles for de elever, der deltager i talentprogrammerne er, at de søger ekstraordinære udfordringer. 

Vi har elever, der deltager i flere af de landsdækkende talentudviklingsprogrammer som f.eks. Akademiet for Talentfulde Unge, Georg Mohr konkurrencen i matematik eller Sprogcamp på Aalborg Universitet. Vi har også vores eget talentudviklingsprogram, nemlig Asta-filmfestival, som er en konkurrence for talentfulde elever med mediefag samt TED-talks, hvor elever har mulighed for at lave deres egen TED-talk for hele skolen.

Læs mere om vores talentudviklingsprogram her

Uddannelsesforløb

Grundforløb 

At få sin STX studentereksamen tager 3 år, og du starter i gymnasiet med et grundforløb på ca. 3 måneder, som er fælles for alle elever.

Læs mere om grundforløbet her

 

Studieretning 

Efter grundforløbet skal du vælge din studieretning, som består normalt af 2 eller 3 fag samlet i en ‘pakke’. 

Læs mere om vores studieretninger her

Vidste du, at Ørestad Gymnasium kun er 

10 min. fra København H i tog? og

14 min. fra Kgs. Nytorv i metro?