fbpx

Lektiehjælp og vejledning

På Ørestad Gymnasium er det vigtigt for os, at vores elever kan få lektiehjælp og særlig vejledning, hvis de har behovet for det. Vi har lige nu følgende tilbud til vores elever:


Læsevejledning

Der er meget læsestof og mange skriftlige afleveringer i gymnasiet. Det er udfordrende for alle elever, men nogle har måske brug for lidt ekstra værktøjer og hjælp. Læsevejledningen har til formål at hjælpe elever med læse-, skrive og stavevanskeligheder. 

I 1.g screener vi alle elever for at afdække, hvilke elever der har tegn på ordblindhed eller andre skriftsprogsvanskeligheder. På baggrund af denne screening får vi indblik i, hvem der kunne have gavn af ekstra hjælp. Ved ordblindhed er der mulighed for at søge om en programpakke, der kan afhjælpe stave- og læsevanskeligheder, få støttetimer og forlænget forberedelse til eksaminer. I læsevejledningen samarbejder vi også med klassens lærere om at styrke læse- og skrivekompetencer hos grupper af elever, hvilket kan betyde, at vi deltager som hjælpelærere i undervisningen. Vi udbyder endvidere løbende kurser på alle årgange i forbindelse med skrivning af større skriftlige opgaver. Der er blandt andet et kursus med fokuseret vejledning i SRP-perioden.

Læsevejledningen er desuden altid åben for elevhenvendelser. Kontakt enten læsevejlederne via mail eller kom forbi læsevejledningen i træffetiden.


Læsevejledere: 

Anne Sæhl Sørensen (ans@oegnet.dk) (læsevejleder for 1.i-1.m, 2.j-2.q og 3.k-3.q)

Line Schnack (lsc@oegnet.dk) (læsevejleder for  1.a-1.h, 2.a-2.i og 3.b-3.j)

Find træffetider i de pågældende læsevejlederes skema. 


Sprogvejledning

Vil du gerne blive bedre til fremmedsprog – så book en sprogvejleder!

På OEG har vi et særligt tilbud til dig, der gerne vil blive bedre til fremmedsprog. Det hedder sprogvejledning og kan benyttes af alle elever på OEG. Vi tager udgangspunkt i dit niveau, og sammen taler vi om, hvad du vil opnå, og hvordan du kommer derhen. Det eneste krav er, at du modtager undervisning i et af fremmedsprogene: engelsk, spansk, tysk eller fransk.

Hvis du er interesseret i at få sprogvejledning, får du et møde med en sprogvejleder. Gennem en samtale vil sprogvejlederen hjælpe og vejlede dig til fx at få værktøjer, der kan hjælpe dig med at arbejde mere målrettet med din sproglæring i engelsk, spansk, tysk eller fransk.

Sprogvejledning kan hjælpe elever med at flytte sig og blive bedre til deres fremmedsprog, men det er vigtigt at understrege, at sprogvejledning ikke er det samme som undervisning eller lektiehjælp.

Hvis du synes, det lyder interessant og gerne vil bruge 20 minutter på at blive klogere på at finde motivationen og få konkrete værktøjer til at øge dine sprogkompetencer, så kan du kontakte en af skolens fire sprogvejledere:

Efter det første møde vil du og sprogvejlederen aftale en opfølgningssamtale som led i den videre proces. Forløbets varighed vil variere fra elev til elev, og derfor er det noget, du aftaler sammen med din sprogvejleder.

Hvis du har opgaver, lektier eller har udtale- og tvivlsspørgsmål vil både sproglærere og elever være der til at hjælpe.

Se denne video, hvis du vil vide mere om sprogvejledningen


Science og saftevand 

Hveranden uge finder Science og Saftevand sted i vores kantine efter skole. Her kan du få hjælp til dine opgaver i matematikfysikkemi og NV – og drikke et glas saftevand samtidig. Der vil være lærere og elever til stede at hjælpe med spørgsmål og opgaver.


Elevmentor

På Ørestad Gymnasium har vi en mentorordning, og man kan få tildelt en mentor via studievejledningen. Mentorerne er andre elever, som hjælper og gør en forskel for de af skolens elever, der har brug for en hjælpende hånd med at få struktur på skolearbejdet og lektierne. Mentorforløbet er skræddersyet til den enkelte elev.

Mentorerne  er udvalgte elever, der har lyst til at coache andre, hjælpe med at skabe overblik og strukturere tiden – og give et skub i den rigtige retning.


Mentorerne kan hjælpe dig med:

  • At få struktur på din skolegang
  • At få planlagt din lektielæsning og afleveringer
  • At være din voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
  • At give dig værktøjer til selvhjælp, så du kan udnytte dine evner bedst muligt
Har du brug for en mentor?
Hvis du har behov for en mentor, skal du tage fat i din studievejleder.
 
Vil du være mentor?
Hvis du har lyst til at hjælpe dine medstuderende med at strukturere deres lektielæsning, så kan du kontakte Morten (MOS) på mail mos@oegnet.dk 
 
 

Studievejledere

Hvis du føler dig presset med skole og lektier, kan du altid tage kontakt til din studievejleder. De er her for dig og vil altid gøre, hvad de kan for at hjælpe dig.
 

Fokus, motivation og koncentrationskurser

I løbet af året vil Morten (MOS) holde nogle foredrag og kurser om, hvordan man kan forbedre sin koncentration, fokus og motivation.
Se Mortens video om, hvordan man holder motivationen under Covid19.
 

Workshop: At turde være på

Dramalærerne på OEG tilbyder en workshop, hvor der via forskellige øvelser og rollespil fokus er på at blive bedre til at stille sig op foran andre og blive mere sikker på sig selv i situationer, hvor man skal performe, fx når man skal holde oplæg eller til eksamen. 

Workshoppen er for dig, der gerne vil lære at slippe kontrollen og frygten for at fejle, og som ofte mangler mod fx til at sige noget i timen, holde oplæg og generelt gerne vil udfordre dig selv og få rykket dine grænser, samtidig med at du har det sjovt sammen med andre, der har det på samme måde.

Workshoppen udbydes både i efteråret og foråret og foregår over 6 eftermiddage.

Hvis det lyder som noget for dig, kan du henvende dig til Mette (ma@oegnet.dk) og Tina (tip@oegnet.dk)

 

Idéer til lektiehjælp

Vi prøver altid at blive bedre, så har du nogle idéer til andre tiltag, hvor vi kan hjælpe eleverne med lektier og studievaner, kan du skrive til kommunikationsmedarbejder Trine på thm@oegnet.dk