fbpx
strategi coverbillede

 

 

Her kan du læse om Ørestad Gymnasiums tre kerneværdier og dermed blive klogere på, hvilke muligheder det giver dig at blive elev på OEG. Nederst på siden kan du finde vores strategi.

 

 

Viden

Ørestad Gymnasium tænker viden på en ny måde, der udfordrer elevernes evne til at handle.

Faglig viden er fundamentet i gymnasieskolen. Som gymnasieelev lærer du at genkende viden og tilegne dig viden systematisk. Men på Ørestad Gymnasium er det også vigtigt at anvende din faglige viden til at handle. Du lærer at identificere både globale og lokale problemstillinger og får forståelse for, hvordan forskellige former for faglig viden, du har tilegnet dig, kan anvendes til at skabe innovative løsninger. Du bliver klædt på til at bidrage til løsningen af fremtidens udfordringer. Du møder også verden uden for skolen i din faglige udvikling. Vi arbejder sammen med eksterne undervisere og oplægsholdere, og vi tager på ekskursioner, besøger arbejdspladser og andre uddannelsesinstitutioner. På Ørestad Gymnasium er eleverne også aktive medskabere af viden, når vi arbejder med innovation. Hvert år vil eleverne opleve mindst et innovativt projekt, hvor de selv skal dykke ned i en problemstilling, finde relevant viden og udforske løsningsmuligheder. 

 

Medier spiller en central rolle i det moderne liv. På Ørestad Gymnasium arbejder vi derfor intensivt og systematisk i fagene med at udvikle mediekompetencer, så du kan navigere kritisk, etisk og socialt intelligent i forskellige og hurtigt skiftende medier. Det kalder vi for mediedannelse. Udover at du bliver dygtig til at analysere mange forskellige medier, lærer du også at formidle og selv udvikle viden i mange forskellige former for medieprodukter.

 

Ørestad Gymnasium har en unik arkitektur. De traditionelle klasselokaler suppleres af åbne læringsrum, hvor elevernes arbejde er i centrum. De åbne miljøer afkræver selvstændighed og utraditionelle måder at tilegne sig læring på. Her udvikler du stærke samarbejdsevner og evne til at bygge videre på andres viden. Du oplever mange forskellige arbejdsformer i løbet af en skoledag – både analoge og digitale.

 

I de åbne miljøer er læreren en vejleder, der giver eleverne feedback. Lærerne på Ørestad Gymnasium arbejder tæt sammen om at udvikle og evaluere undervisning af høj kvalitet og udvikle feedback på elevernes arbejde. Den stærke feedbackkultur styrker din tilegnelse af faglig viden.

 

Ørestad Gymnasium er et stort gymnasium med mange valgmuligheder. Du kan fx vælge kinesisk, design, astronomi og informatik som valgfag, ligesom du kan vælge mellem mange forskellige studieretninger som fx Klima og samfund, Supersproglig, Global Society Class og Mediefag A.

 

På Ørestad Gymnasium lærer du at anvende din faglige viden.

Relationer

Ørestad Gymnasium er en skole med et stærkt socialt og lærende fællesskab.

Vi er mange mennesker på en stor skole, der afspejler samfundets mangfoldighed. Her er der mulighed for at møde mange slags mennesker og mange forskellige kulturer. I de nære relationer i undervisningen, i lærerens møde med eleven, i samarbejdet med  klassekammerater, men også i det større fællesskab på tværs af klasser. Du får et stort fagligt og socialt netværk – og ikke mindst tætte venner. Ørestad Gymnasium giver dig også mulighed for at danne relationer med unge i andre lande og andre kulturer i gennem udveksling på samarbejdsskoler, på studieture og sprogrejser.

 

Skolens særlige indretning med mange åbne læringsmiljøer er med til at styrke samarbejdet mellem eleverne. I et åbent læringsmiljø er det ikke læreren, der taler, men jer elever som handler, når I med fælles hjælp og lærerens vejledning fx foretager beregninger, skriver tekster sammen, laver forsøg, diskuterer international politik, udarbejder videoer, der formidler fagligt indhold – og meget mere.  

 

Ørestad Gymnasium vægter elevernes trivsel højt. Vi har et korps af elever, der er uddannet til at være mentorer for andre elever. Vi afholder trivsels-arrangementer som fx fredagscafé, ryste-sammen-aften med sodavand og pizza, juleklippe-klistre-eftermiddag, OEG Games som involverer udklædningskonkurrencer og nyopfundne alternative sportsgrene. Desuden har skolen et meget aktivt elev-udvalgs-arbejde fx Filmklub, OEG-Grøn, LGBTQ+-udvalg og OEG Live. Vi har et stærkt socialt fællesskab på Ørestad Gymnasium, som øger elevernes tolerance, trivsel, empati og gensidige respekt. I lærer at forpligte jer over for hinanden og være opmærksomt til stede i sociale sammenhænge.

 

Ørestad Gymnasium styrker dine relationer og venskaber.

Kreativitet

Høj faglighed giver overskud til kreativitet, innovation og til at skabe værdi for andre.

På Ørestad Gymnasium udvikler vi elevernes evne til at være skabende og føre noget ud i livet. Vi bruger innovative metoder i undervisningen, der træner dig i at løse problemer i den virkelige verden. Igennem stramt styrede innovationsprojekter lærer du at få ideer, analysere viden, udvikle produkter, kommunikere og formidle fagligt. Den innovative undervisning klæder dig på til videregående uddannelser og fremtidige arbejdspladser. 

 

En væsentlig del af skolens kreative profil fokuserer på medier. Eleverne arbejder i flere fag med at lære at producere professionelt i forskellige typer af medier. Det kan fx være produktion af virale kampagner, dokumentarfilm, apps – eller når udvalget OEG Live livestreamer fælles arrangementer fra skolens tv-studie . 

 

Den særlige indretning af Ørestad Gymnasium, hvor man hele tiden kan se hinanden, skaber gode rammer for, at kreativiteten kan udfoldes. Det gælder både i forhold til lærernes undervisning og elevernes arbejdsformer. Synligheden af faglige aktiviteter fungerer som gensidig inspiration for kreativitet og læring. Lærere og elever bliver hinandens rollemodeller. Den stærke samarbejdskultur og en innovativ tilgang til læring gør dig klar til at gå ud i verden og gøre en forskel.

 

På Ørestad Gymnasium lærer du at tænke nyt og omsætte kreative og innovative idéer til virkelighed. 

Ørestad Gymnasium skaber muligheder for dig

På Ørestad Gymnasium er høj faglighed en selvfølge, men vi vil mere end det!

På Ørestad Gymnasium får du en bred og kompleks viden, stærke relationer og kreative kompetencer. Du får endnu flere muligheder, end en student normalt kan forvente af gymnasiet. Som student fra Ørestad Gymnasium kan du aktivt anvende faglig viden med værdi for dig selv, andre og samfundet. Du er professionel og kreativ i din formidling af faglig viden og har stærke mediekompetencer. Du har evnen til at skabe relationer og et stort netværk. Som student fra Ørestad Gymnasium kan du blive en vigtig medarbejder på enhver arbejdsplads – traditionel eller moderne.

 

Som student fra Ørestad Gymnasium har du viden, engagement, ansvar, virkelyst og handlekraft.