fbpx

Digital Kunst 

AVPD Light Bulb

Digital kunst - AVPD Light Bulb
Digital kunst - AVPD Light Bulb

AVPD 

“Light Bulb” (2015)

Video, uden lyd, looped
2 min
 
Værket er en filmoptagelse af en elpære, der tændes. Elpæren er en almindelig elpære, den er ca. 2-3 min. om at nå sin fulde lysstyrke. Dette delay er projektionens kunstneriske generator. Delayed skaber en simpel progression, hvor den lysende cirkel i midten af projektionen langsomt oplyser feltet omkring sig, indtil billedet brænder helt ud, og cirklen forsvinder i en lysende flade. Den banale elpære tager form som en sol, der først oplyser rummet omkring sig i projektionen for til sidst at udviske alt, og afslutter således udstillingen, som et langsomt loop af tilsynekomst og udblænding.
 

Fra opløste søjler til botaniske samlinger

 

Betagende videokunst på det digitale gymnasium

Ørestad Gymnasium udbygger sin digitale profil med indvielsen af fire digitale kunstværker. Kunstnerne er Pia Rönicke, AVPD, Jesper Carlsen og Valérie Collart & Mekki Sebastian Brink. 
 
De fire kunstværker præsenteres på i alt 13 skærme. Værkerne bliver en del af hverdagen og bidrager til, at gymnasiets åbne rum bliver et sted for liv og forandring. Her kan nye ideer, ny viden og nye oplevelser opstå. 
Værkerne indbyder til at stoppe op, betragte og fordybe sig i deres tematik, æstetik og visuelle univers. 
 
Samtidig indrammer værkerne “det digitale” mere bredt. Ørestad Gymnasium er et digitalt gymnasium – der ønsker at styrke de studerendes kritiske, reflekterende og aktive sans for medier. I den moderne verden, bliver begivenheder ofte filtreret gennem mediernes vinkling. Kunstværkernes æstetiske udtryk og tematikker bidrager til en forståelse af, at de digitale medier er langt mere end konkrete fremstillinger af virkeligheden. End dét man ser på sociale medier og dét man møder på læringsplatforme. De fire ret forskellige værker nuancerer derfor, “hvad” det digitale er.
 
Statens Kunstfond har deponeret værkerne på Ørestad Gymnasiums i en femårig periode.