fbpx

Eliteidræt og uddannelse

Bliv eliteidrætselev på OEG

Ørestad Gymnasium er for dig, der vil kombinere eliteidræt med en ungdomsuddannelse, der har højt fagligt niveau og et attraktivt elevmiljø. Sammen skaber vi rammerne, så du kan fokusere på både din sportslige udvikling og være en del af skolens faglige og sociale miljø. Vi tror på, at et menneske i balance ikke kun er forudsætningen, men også grobunden for at præstere bedst muligt. Vores største og fornemste mål er således at medvirke til at skabe glade unge mennesker i trivsel og balance. Hertil har vi to eliteidrætskoordinatorer, der i samarbejde med dig, forældre, træner, klubber og forbund er dedikeret og optaget af netop dette. Vi forstår de udfordringer, det giver at ville både idræt og uddannelse på én gang, og hjælper dig med, at det kan lade sig gøre.

Ansøgningsfrist d. 1. marts

Alle eliteidrætselever søger optagelse gennem optagelse.dk på helt almindelig vis. Her skal du vælge Ørestad Gymnasium som 1. prioritet og i notefeltet skriver du blot, at du søger om optagelse på vores eliteidrætsordning samt om du er optaget i Team Danmark eller Team Copenhagen.

Du skriver f.eks.: ”Jeg ønsker optagelse på Eliteidræt med svømning som idrætsgren og er optaget i Team Danmark”.

Ansøgningsskema – Eliteidræt Ørestad Gymnasium

 

Unikke muligheder

På Ørestad Gymnasium ved vi, at det kræver noget af os, at eliteidrætsudøveren kan yde maksimalt på både uddannelsen og i idrætten, hvorfor vi tilbyder de rammer, der skaber de mest optimale forudsætninger. Dette indbefatter blandt andet:

 

 • Et skema med plads til morgentræning
 • Sparring, støtte og samarbejde for eliteidrætsudøverne på tværs af årgangene
 • Øget fleksibilitet i forhold til fravær og deadlines for afleveringer
 • Lektiehjælp og elevmentorer – herunder tildeling af study-buddies i klasserne
 • Central placering i København med gode transportmuligheder
 • Fri afbenyttelse af styrketræningslokalet med mulighed for individuel eller superviseret styrketræning – f.eks. i forbindelse med skadesperioder
 • Støtte og vejledning fra eliteidrætskoordinatorerne
 • Interne workshops i bl.a. Life Skills og Dual Career
Eliteidræt er en adgangsbillet

Alle der bliver optaget i Team Danmark eller Team Copenhagen, der er gymnasieegnede, er sikre på at blive optaget på Ørestad Gymnasium – uanset bopæl. Din status som eliteidrætsudøver opnås ved at søge sportslig optagelse hos enten Team Danmark, Team Copenhagen eller på vores eliteidrætsordning, Eliteidræt Ørestad Gymnasium.

 

Fællesskabet på Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium har fokus på alle elevers trivsel og oplevelse af at tilhøre et fællesskab. Som eliteidrætsudøver på Ørestad Gymnasium, skal man have en oplevelse af at tilhøre et fællesskab, som giver mulighed for sociale aktiviteter udover undervisningen. Vi kan tilbyde:

 

 • et dynamisk elevmiljø med mange elevudvalg, som tilbyder aktiviteter, der rækker ud over undervisningen og på tværs af klasser og årgange. 
 • mulighed for elevindflydelse gennem deltagelse i udvalg
 • mulighed for at blive en del af et elitemiljø med andre eliteidrætsudøvere
 • klasse og holddannelse med andre eliteidrætsudøvere
 • sparring, samarbejde og fælles aktiviteter for eliteidrætsudøverne på tværs af årgangene.

Studieretninger

For at opnå størst mulig fleksibilitet i skemalægning og pædagogisk planlægning, samler vi Team Copenhagen og Team Danmark Eleverne på følgende studieretninger: 

Biologi fag Ørestad Gymnasium

Biologi

Naturvidenskabelig studieretning 1
Biologi A, Kemi B

Engelsk Fag undervisning Ørestad Gymnasium

Klima og samfund

Samfundsfaglig studieretning 2
Samfundsfag A, Engelsk A

Biologi fag Ørestad Gymnasium

Science

Naturvidenskabelig studieretning 3
Matematik A, Fysik B og Kemi B

Ved at samle eliteidrætsudøverne på samme studieretninger er det endvidere vores ønske at eleverne kan opnå en synergieffekt og sparring på tværs af sportsgrenene, som udøver erfaringsdeling og gensidig forståelse for den udfordrende disciplin i at kombinere skole og sport, vil bidrage til fællesskab og social samvær. 

 

Team Copenhagen

Ørestad Gymnasium samarbejder med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om at give  eliteidrætsudøvere mulighed for at kombinere elitesport med gymnasielivet. Som idrætsudøver skal du ansøge om sportslig godkendelse hos Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Bliver du godkendt og derefter optaget på Ørestad Gymnasium vil vi sørge for at tilrettelægge din skolegang, således at der er plads til morgentræning og fleksibilitet ift. afleveringer og fravær i forbindelse med træningslejre og konkurrencer. 

Ansøgningen om sportslig godkendelse hos Team Copenhagen for skoleåret 2021/22 er 24/1 2021 på Team Copenhagens hjemmeside: https://www.teamcopenhagen.dk/ 

Eliteidræt på Ørestad Gymnasium Team Danmark
Team Danmark ordning

På sigt et det skolens ønske at blive Team Danmark uddannelsespartner, således at unge atleter med sportslig godkendelse fra Team Danmark har muligheden for at forlænge deres uddannelse med et år. Indtil da, vil vi som Team Danmark samarbejdspartner, bestræbe os på at tilrettelægge skolegangen med størst mulig fleksibilitet ift. afleveringer og fravær i forbindelse med træningslejre og konkurrencer. 

Eliteidræt på Ørestad Gymnasium Team Danmark

Hvis du ikke er optaget i Team Copenhagen eller Danmark 

Du kan stadigvæk blive en del af vores velfungerende eliteidrætsmiljø selvom du ikke er optaget i Team Danmark eller Team Copenhagen. 

Eliteidræt Ørestad Gymnasium er således også målrettet udøvere som befinder sig i laget under Team Danmark og Team Copenhagen. Den vigtigste forudsætning er her, at du brænder for din idræt og vil være en del af et elitemiljø. Nærmere bestemt skal du, for at blive optaget på vores eliteidrætsordning, opfylde nedenstående inden for din idræt:

 • Du skal være en del af den danske elite eller have et meget højt niveau
 • Du skal minimum bruge 10-15 timer ugentlig på din idræt
 • Du skal deltage i træning, kampe, konkurrence m.fl. 
 • Du skal leve derefter i forhold til kost, søvn og struktur i hverdagen

Hvorvidt du optages eller får afslag, afgøres af eliteidrætskoordinatorerne i samarbejde med uddannelseslederen Mette Toftdahl.

Kontaktpersoner 

Elite og Team Danmark koordinator

Skolen har to eliteidræts- og Team Danmark koordinatorer, Niklas og Rasmus. Deres roller er dels at koordinere skolens særlige indsatser for elitesportsudøverne, og dels at samarbejde med sportsudøverne om at gennemføre gymnasieuddannelsen og sikre at eksamensresultatet svarer til det forventede niveau. Endelig er det ønsket, at de to elitekoordinatorer kan opnå et tæt samarbejde med de lokale sportsklubber omkring de unge topatleters skole- og idrætsliv. De to koordinatorer har indgående indsigt i de udfordringer, der kan opstå, når man som ung eliteidrætsudøver skal opfylde de faglige og sociale krav, der følger med en ungdomsuddannelse, samtidig med at man træner meget og skal præstere til konkurrencer.

Eliteidræt og Uddannelse Ørestad Gymnasium Team copenhagen danmark