fbpx

Studieretninger

På Ørestad Gymnasium har vi mange spændende studieretninger. 

Det giver dig mulighed for at designe din uddannelse, så den passer til dine interesser og fremtidsplaner. 

Nederst på siden kan du læse om vores mest populære valgfag, og de unikke fag vi udbyder.

Kunstneriske studieretninger

Vores kunstneriske studieretninger er for dig, der kan lide at udtrykke dig kreativt og udfolde dig både teoretisk og praktisk med enten musik eller mediefag. Selv om du ikke nødvendigvis overvejer at videreuddanne dig inden for musik eller mediefag, kan de kreative fag lære dig en hel masse, som du kan bruge i din videre uddannelse. Du lærer nemlig at tænke ud af boksen og se verden på en ny måde. Samtidig tilegner du dig innovative kompetencer, som du kan bruge i mange sammenhænge. 

Mediefag A på Mediegymnasium Ørestad Gymnasium

Medie

Kunstnerisk studieretning 1
Mediefag A, Engelsk A

Musik Ørestad Gymnasium

Musik

Kunstnerisk studieretning 2
Musik A, Engelsk A

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Vores samfundsvidenskabelige studieretninger er for dig, der interesserer dig for det moderne globale samfund og samspillet mellem det lokale, nationale og internationale. Du får indsigt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger såsom klimakrisen, Kinas rolle i verden, ulighed, sociale mediers betydning for individet m.m. Og du lærer ved hjælp af teori at kunne forstå og forklare, hvad der sker i verden omkring dig.

Engelsk Fag undervisning Ørestad Gymnasium

Klima og samfund

Samfundsfaglig studieretning 1
Samfundsfag A, Engelsk A Naturgeografi B

Engelsk Fag undervisning Ørestad Gymnasium

Samfund og engelsk

Samfundsfaglig studieretning 2
Samfundsfag A, Engelsk A

Global Society Class Europalinjen Ørestad Gymnasium

Global Society Class

Samfundsfaglig studieretning 3
Samfundsfag A, Engelsk A
(undervisning på engelsk)

Samfundsfag Ørestad Gymnasium

Samfundsudvikling

Samfundsfaglig studieretning 4
Samfundsfag A, Matematik A

Sproglige studieretninger

Vores sproglige studieretninger er for dig, der har stor interesse for sprog. Så stor at du, udover at fortsætte med engelsk og tysk eller fransk fra folkeskolen, har mod på at lære et helt nyt sprog, nemlig spansk. Spansk er i dag modersmål i over 20 lande, og det er ved at blive første fremmedsprog i en lang række lande. Du kommer til at arbejde med sprog i mange sammenhænge – lige fra litteratur til film og podcasts.

Tysk Fag undervisning Ørestad Gymnasium

Supersproglig - tysk

Sproglig studieretning 1
Engelsk A, Spansk A, Tysk B

Fransk fag Ørestad Gymnaisum

Supersproglig - fransk

Sproglig studieretning 2
Engelsk A, Spansk A, Fransk B

Naturvidenskabelige studieretninger

Vores naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der gerne vil forandre verden og finde naturvidenskabelige løsninger på nogle af verdens udfordringer. Du bliver klogere på, hvordan universet og naturen fungerer, og kommer til at arbejde med forsøg samt gøre egne iagttagelser i laboratoriet. Arbejdet i fagene foregår som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i laboratoriet eller i felten.

Spændende studieretninger

Biologi fag Ørestad Gymnasium

Biologi

Naturvidenskabelig studieretning 1
Biologi A, Kemi B

Bioteknologi

Naturvidenskabelig studieretning 2
Biotek A, Matematik A, Fysik B

Science og kemi

Naturvidenskabelig studieretning 3
Matematik A, Kemi A

Science og fysik

Naturvidenskabelig studieretning 4
Matematik A, Fysik A