fbpx

OEG Dannelse

Forløbet OEG Dannelse samler mange af de aktiviteter, der tidligere var spredt ud blandt flere lærere. Med dannelsesforløbet har eleverne en fast dannelseslærer og forløbet er ens i alle klasser. Vi ønsker med forløbet at give eleverne en slags duelighed til at gå fra elever til studerende på OEG – de skal kunne agere modent og ansvarligt både i klassens mikrokosmos og i samfundet. Nedenfor kan du læse om elementerne i dannelsesforløbet.

Studieteknik

Hovedparten af modulerne i dannelsesforløbet sikrer, at eleverne præsenteres for sunde og brugbare
studieteknikker. Eleverne bliver selvhjulpne studerende ved at træne notatteknik, reflektere over
læsemetoder, stifter bekendtskab med opslagsværker og øve feed back-former. Herudover
præsenteres eleverne for skolens forskellige undervisningsmiljøer og de forskellige arbejdsformer,
som er knyttet til dem.

Digital dannelse og demokratisk dannelse

Her præsenteres eleverne for cases og refleksioner, som for det første skal skabe et godt 
træningsrum i undervisningen og sikre faglig og social trivsel i klassen. For det andet diskuteres
skærmforbrug og hensigtsmæssig kommunikation på de sociale medier. Vi oplyser også eleverne om
samfundets normer og love angående hadefuld tale og almindelig god opførsel som aktiv,
diskuterende samfundsborger.

Klasserumskultur og mindset

I opstarten af grundforløbet, såvel som studieretningsforløbet, præsenteres eleverne for forskellen på
det åbne og det fikserede mindset. Vi ønsker at gøre eleverne bevidste om, at de er ansvarlige for
egen læring. I disse moduler udarbejder klassen også deres egen grundlov for god klasserumskultur
både i og udenfor undervisningen. Denne grundlov genbesøger klasserne ved senere lejligheder og
ved behov.