fbpx

Studievejledningen

Vi har forskellige former for vejledning, der skal hjælpe eleverne bedst muligt gennem deres gymnasieuddannelse.

 

Studievejlederne

  • Gør eleven klogere på uddannelsens opbygning, valgfag og studieretningsvalg
  • Fortæller eleverne om eksamen og hjælper med eksamensangst
  • Vejleder om sociale, økonomiske og personlige forhold
  • Tildeler mentorer til elever med behov

Vi har fem studievejledere, der skal hjælpe eleverne med at komme bedst muligt gennem gymnasiet.

 

 

Find din klasses studievejleder her:

Klasse

GF1

GF2

GF3

GF4

GF5

GF6

GF7

GF8

GF9

GF10

GF11

GF12

GF13

GF14

Vejleder

GHS

MS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klasse

2a

2b

GF3

GF4

GF5

GF6

GF7

GF8

GF9

GF10

GF11

GF12

GF13

GF14

Vejleder

GHS

SB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Klasse

3a

3b

GF3

GF4

GF5

GF6

GF7

GF8

GF9

GF10

GF11

GF12

GF13

GF14

Vejleder

SBL

SBL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OBS: For vejledning om videregående uddannelser efter gymnasiet: kontakt Studievalg København. Mere info i kolonnen til højre.

Træffetider i studievejledningen

Træffetider i lige uger

 

ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulJEPSBSBLSB 
3. modul

MS

GHS

 MS

SBL

JEP

GHS

Træffetider i ulige uger

 

ModulMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
2. modulSBMSGHS

SB

SBL

MS
3. modulJEP SBL

GHS

JEP

 

Hvis din vejleder har ændringer i træffetiden, kan du altid tjekke vedkommendes skema i Lectio.

Læsevejledning

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder. De hjælper med særlige it-programmer til ordblinde og skrive- eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen.

 

Matematikvejledning

Skolen organiserer hjælp til matematik for elever, som har brug for hjælp til skriftlige afleveringer.

 

Klassevejleder

Alle klasser har en klasselærer, som sikrer klassens trivsel.

 

Mentorer

På Ørestad Gymnasium har vi både lærer- og elevmentorer. Mentorordningen varetages af studievejledningen.

Find din studievejleder

Studievejledningen kan kontaktes på telefon i tidsrummet: 10 – 14

på telefon: + 45 3166 4764.

Se i øvrigt de enkelte studevejlederes træffetider her.

 

Gitte Harder Sørensen (GHS)

ghs@adm.oegnet.dk

Jesper Bruun Pedersen (JEP)

jep@adm.oegnet.dk

Morten Skourup (MS)

ms@adm.oegnet.dk

1_WTRFOTO_OEG-ANSATTE_2021_kvadratisk-lavopløsning

Signe Brandt Niebuhr (SBL)

sbl@adm.oegnet.dk

Stine Ballisager (SB)

sb@adm.oegnet.dk

Studievalg

Studievalg København vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. 

Kontaktinfo til Ørestad Gymnasiums studievejleder kommer i løbet af august.