Praktisk

Her kan du finde praktisk information, f.eks. Officepakken, udgifter og ferie. 

Som studerende her på Ørestad Gymnasium kan du få Office 365 helt gratis. Office 365 pakken indeholder bl.a. Word, Powerpoint, Excel, OneNote, mm. 

Pakken kan downloades på din computer via dette link:
Https://portal.office.com

Du logger på ved at skrive dit ”Unilogin”@oegnet.onmicrosoft.com
Ex. emma1234@oegnet.onmicrosoft.com

Skriv dit Unilogin-password som det næste.

Henvend dig til IT (i administrationen), hvis det ikke lykkes.

Det er i mange fag obligatorisk at aflevere sine afleveringer i Word format. 
For at gå til eksamen er det også vigtigt, at du har word på din computer. Du må nemlig ikke anvende GoogleDocs til eksamen, da docs giver mulighed for at kommunikere med andre.

Ferieplanen kan ses på skolens hjemmeside under menuen ‘Om skolen’

 

Så snart du hører brandalarmen, skal du straks forlade bygningen via nærmeste flugtvej (følg instruksen i højttaleren) og gå til samlingsstedet for den bygning, du er i.
Du må IKKE forlade samlingsstedet, før du har fået lov, da læreren skal kunne tjekke, at hele klassen er kommet ud.

Hovedbygningen, Ørestads Boulevard 75
Gå til arealet langs kanalen ved Arne Jacobsens vej (på siden af biblioteket og folkeskolen).

 

Brug ikke elevatoren
Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren under brand.

Gangbesværede skal hjælpes ned ad trappen.

 

Elevatorerne er forbeholdt lærerne. Elever kan i særtilfælde få en nøgle hos pedellerne mod forevisning af en lægeerklæring eller andet, der kan dokumentere behov.

Undervejs i gymnasiet er der forskellige udgifter, som skolen ikke betaler, fx ture til biograf, museum, teater, mm.
For at gøre det så let som muligt har Ørestad Gymnasium en ordning, hvor eleven én gang om året, 1. august – inden skolestart – indbetaler et fast beløb pr. skoleår til at dække disse udgifter. På den måde skal småbeløb ikke betales hver for sig. Der skal betales særskilt for studie- og sprogrejser.
Beløbet dækker over ture til biograf, museum, teater, ekskursioner, mm. 

Hvad der derudover måtte komme, dækkes af skolen.

Hvert beløb er inklusiv en fast afgift på undervisningsmidler på 200 kr. (e-bøger, i-bøger, kopier, print).
1.g: 1400 kr. indbetales via gymbetaling.dk 
2.g: 600 kr. indbetales via gymbetaling.dk
3.g: 500 kr. indbetales via gymbetaling.dk
OBS: Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse
Hvis du først har udfyldt samtykkeerklæringen, skal du klikke på ‘Mine Events’ for at komme til betalingssiden.
 
Se mere under ‘Gymbetaling’ 
 
 
Udgifter til studieture
I 2.g kan eleverne tage med på studietur, og i 3.g tager flere af sprogholdene på sprogrejser. Læs al info om udgifter og indbetaling her.

1. modul: 08.10 – 09.40
2. modul: 09.55 – 11.25
3. modul: 12.00 – 13.30
4. modul: 13.45 – 15.15
5. modul: 15.15 – 16.00

 

Det er ikke hver dag, du skal have 5. modul. Men da din lærer med kort varsel kan gøre brug af 5.modul, skal fritidsjob og fritidsaktiviteter først planlægges efter kl. 16.00.

Der er desværre ingen mulighed for parkering på gymnasiets grund. Hvis du kommer i bil, kan du i stedet parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet mod betaling.

Metro og tog går lige til døren. Stå af på Ørestad station.

Vi sletter dine ting på Google, når du er blevet student. Dimissionsdagen er sidste dag, hvor du kan downloade dit drev fra Google. Når først dit drev er slettet, kan det ikke genoprettes. Så husk at gemme dine ting, inden du dimitterer. 

Eksamen

Her kan du finde information om dine eksaminer

Inden eksamen
❏ Dørene lukker 8.45. Vær der gerne kl. 8.30
❏ Husk computer og OPLADER
❏ Høretelefoner med ledning (IKKE BLUETOOTH) + musik offline
❏ Opdateret Officepakke, der fungerer (du må ikke skrive i Docs) – Se guide
❏ Download drev og sites – Se guide
❏ Gem dine bøger offline
❏ Telefon slukket og i tasken
❏ Hav relevant materiale med til prøven – blyanter, formelsamlinger, (spørg lærerne)
❏ Overvej en ikke larmende madpakke

 

Matematik-eksamen tjekliste
❏ Installeret Ti-Nspire – Se guide
❏ Installeret en printer (ellers kan man ikke gemme pdf) – Se guide
❏ Se denne vejledning til, hvordan man gemmer som pdf (DET SKAL MAN)
❏ Husk computer og OPLADER
❏ Download drev og sites og bøger – Se Guide
❏ Musik offline + høretelefoner (IKKE TRÅDLØS)
❏ Have relevant materiale med til prøven – blyanter, formelsamlinger, mm
❏ Dørene lukker 8.45. Vær der kl. 8.30

Før den skriftlig eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår.

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet kl 8.30, inden dørene lukker kl 8.45. 

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg senest 15 minutter, inden den pågældende skriftlige eksamen går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent:

 • Hvis du kommer mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du vente udenfor det lokale, hvor prøven foregår. Du vil blive lukket ind, når vagterne tillader det. Det kan godt være efter kl. 9.00 
 • Hvis du kommer efter kl. 9.00 skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen.

Du skal altid rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. 

Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Din mobiltelefon skal slukkes helt og skal ligge i tasken under hele prøven!

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig eksamen, men ikke under.

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer. Hvis du ønsker at printe en kladde af din besvarelse, skal du kontakte vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne.

Det er ikke muligt at ryge i løbet af eksamen.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen eller blyant med. 

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner. 

Hvis den skriftlige eksamen har en delprøve uden hjælpemidler kan du ikke høre musik under denne del af prøven, da alle hjælpemidler skal være pakket væk. Du kan aldrig høre musik fra din mobiltelefon, da den skal være pakket ned i tasken.

Bluetooth er ikke tilladt og skal være slukket på computeren under prøven. Derfor er det heller ikke tilladt at benytte trådløse høretelefoner til prøven.

 

Eksamen er som udgangspunkt uden netadgang:

Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Hvis der er kø ved printeren må du IKKE kommunikere med de andre elever i køen om opgaven.

Eksamen uden netadgang:
På mobiltelefoner, Ipad og computer skal alle former for trådløst net være slukket! Vagterne har ret til at tjekke.

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Under eksamen vil der være adgang til Gyldendals ordbøger på nettet, men der kan være problemer med adgang og funktionalitet af Gyldendals hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, skal du inden eksamen downloade disse til din computer. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.

Du kan ikke benytte google docs som skriveprogram. Sørg for at word eller lign. fungerer.

Hvis det kan downloades, skal det downloades. Mister læremidlet funktionalitet ved download kan vi dispensere, men kun for de dele af sites og undervisningsmidler der aktivt har været bragt i anvendelse i undervisningen.
Her skal det så stå i undervisningsbeskrivelsen og fremgå af positivlisten.
Positivlisten laves af din lærer og vil være til rådighed ved prøven.

Afslutning af den skriftlige eksamen.

Delprøve uden hjælpemidler:

Hvis den første time af eksamen er uden hjælpemidler, skal din besvarelse af denne del, afleveres i det udleverede omslag. Husk at udfylde omslaget, der ligger på dit bord.

Digital aflevering:

Delprøve med hjælpemidler skal afleveres digitalt. Følg vejledningen der ligger på din plads.
Husk at siderne i det dokument du afleverer skal nummereres, og lav et sidehoved med navn, klasse og fag.
Husk at din besvarelse skal gemmes som PDF.

Generelt:

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Hvis du afleverer eksamen før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før eksamens afslutning.

Til terminsprøverne er det tilladt at tage dine ting med, hvis du gør det stille og roligt.

Ved brandalarm under den skriftlige eksamen

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selvom alarmen er i gang.

Årsprøver er obligatoriske.
Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

Årsprøver er obligatoriske.

Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

 

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme.

Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august.

I løbet af din gymnasietid skal du til 8 eksaminer + lave et studieretningsprojekt.

Typisk er en 1.g-elev til eksamen i 1-2 fag. En 2.g-elev er til eksamen i 1-3 fag, og en 3.g’er har typisk 3-6 eksaminer.

Har du ekstra fag på A-niveau (ud over de fire), skal du til en ekstra eksamen per A-niveau-fag.

Elever i 1.g og 2.g skal – ud over den/de mundtlige eksaminer – også til årsprøve i et eller flere fag.

 

Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor på mailen eksamensklage@adm.oegnet.dk

En klage skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der efter klagers opfattelse kan begrunde en imødekommelse af klagen. Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav)
 • Prøveforløbet
 • Bedømmelsen

Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om klagen kan imødekommes, eller om den skal afvises.

Hvis klagen imødekommes, vil rektor bede bedømmerne give en faglig udtalelse. De sendes herefter til klageren, som kan kommentere de faglige udtalelser fra bedømmerne. Herefter træffer skolen en afgørelse. Afgørelsen kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver)
 • tilbud om ny prøve
 • klageren får ikke medhold (klagen afvises)

Hvis en elev får tilbudt ombedømmelse, vælger eleven selv, om vedkommende vil tage imod tilbudet.

 

Vær opmærksom på

Hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at den nye censor og læreren vurderer opgaven til en lavere karakter.

Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det.

 

Værd at vide

Klagen skal være individuel og fagligt baseret. Du skal angive de faktiske omstændigheder i klagen og ikke kun, hvad du selv mener og synes. Din klage skal være konkret og faglig begrundet. Derfor skal du f.eks. ikke skrive:

 • Jeg plejer at få 10
 • Min lærer siger….

Du kan læse mere om de generelle regler for klager på Undervisningsministeriets site. Du kan klage over eksamensgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

 

Husk, at I skal sende klagen fra jeres oeg-mail.

Når du skal til skriftlige eksamen, er du selv ansvarlig for, at din computer, lommeregner mv. fungerer.

Er din computer gået i stykker, og har du ikke mulighed for at låne én, kan du henvende dig til IT-afdelingen. Skolen har dog kun et begrænset antal computere til udlån.

Skolen stiller printer til rådighed, men hvis du ønsker det, må du gerne tage din egen med.

Hvis en del af prøven er uden hjælpemidler, skal du huske at medbringe en kuglepen eller blyant. Medbring også et ur, for du må ikke bruge din mobiltelefon.

Før den mundtlige eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor en fra ledelsen vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

På din eksamensdag skal du bruge indgangen ved foyeren, hvor en vagt vil byde dig velkommen. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår, og du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

 

Under den mundtlige eksamen.

Du må ikke søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, medmindre du er til en eksamen med netadgang.

Du skal downloade dine noter fra Google til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen el. lign. 

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne.

Eksamensspørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24 timer) trækkes ved administrationen.

 

Sygeeksamen

Hvis du rettidigt har meldt dig syg til eksamen, har du mulighed for at blive indstillet til sygeeksamen, hvis du fremviser en lægeerklæring.

Sygeeksamen planlægges af administrationen og afholdes hurtigst muligt – senest i august 2019.

 

Specielt for 3.g-elever.

I de sidste eksamensdage, sørger skolen for et overdækket område, hvor jeres familier vente på jer, og her er I velkomne til at samles, når den sidste eksamen er overstået. Mere information om dette følger senere.

 

Hvis du er tæt på at dumpe:

Hvis det viser sig, at dine karakterer er så lave, at du for at bestå studentereksamen skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.

Før den mundtlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Sygemelding skal ske på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Før den skriftlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.

I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august.

Fravær

Hvad er fravær. hvor tjekker jeg mit fravær, og hvad giver godskrevet fravær?

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio, og her er det vigtigt, at du kigger på tallet under ‘Periode’  – IKKE ‘For året’. 

Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær – og hvis de kontakter skolen for at se dit fravær, har vi pligt til at vise dem det.

 

Hvad er fravær?
Man får 100% fravær, hvis man ikke er til undervisningen. Man får 50 % fravær, hvis man kommer for sent.

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær. 

Skriftligt fravær opstår, når man ikke afleverer opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis man kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.

Der eksisterer ikke “lovligt” fravær. Man registreres fraværende, når man ikke er tilstede.

Det er dog muligt at få godskrevet noget fravær, hvis årsagen for fraværet er anden skolerelateret aktivitet.

Skolen har et “automatisk” sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang. Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio.

 

Tjek din fraværsprocent i Lectio under ‘Periode’  – Ikke ‘For året’ !!

Du må højst have 10% fravær. Fraværet opgøres i procent i forhold til det samlede antal afholdte timer, og der er således fraværet for perioden (og IKKE året), der er gældende.

Du har mødepligt til alle moduler. Både alle dine undervisningstimer, men også til de moduler, hvor dine lærere har planlagt andre faglige aktiviteter. Det gælder også 5. modul, hvis der er planlagt aktiviteter i dette.

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio.

 

Sanktioner ved for højt fravær

Man får i første omgang et bekymringsbrev, hvis fraværet kommer over 10%. Hvis fraværet herefter ikke falder, så det kommer under 10%, vil skolen give dig en sanktion, som kan være:

 • at fratage dig din SU
 • at give dig en advarsel
 • at du ikke indstilles til eksamen i fag med for højt fravær

Hvis du efter en sanktion fortsætter med at have fravær, vil skolen vælge at bortvise dig.

Skolen bestemmer, hvilken sanktion du får.

I enkelte tilfælde godskrives fravær, men kun hvis det er skolerelateret.

Hvis skolen for eksempel planlægger, at du skal være to steder på én gang, godskriver vi det ene modul. Det kan være musical, håndboldturnering, OEG Live, etc.

Hvis du er med i et af vores Elevudvalg og mødet ligger oveni et af dine moduler, bliver det også godskrevet.

Fravær kan også godskrives, hvis du er til Åbent Hus eller studiepraktik på f.eks. DTU – eller et andet uddannelsessted.

 

Eneste ikke-skolerelateret aktivitet der godskrives, er Forsvarets Dag.

Se reglerne for Forsvarets Dag længere nede. 

Du skal aflevere dine opgaver til tiden, ellers betragter vi dig ikke som studieaktiv.

Hvis du bliver syg, kan du selvfølgelig lave en aftale med din lærer om at aflevere opgaven senere.

En lille del af dit skriftlige arbejde foregår på skolen. I stedet for at lave f.eks. hele den danske stil eller matematikopgave hjemme, skal du arbejde med den på skolen i dine moduler i faget, hvor du kan få hjælp af din lærer.

 

For meget skriftligt fravær?

Hvis dit skriftlige fravær ikke skyldes sygdom, kan læreren bede dig om at deltage i en skrivecamp. Det kan også være, at du skal lave opgaven i en time, mens de andre elever arbejder med noget andet.

Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne, ellers får du fravær.

Du kan med andre ord ikke nøjes med at sidde omklædt og kigge på de andre, men skal udføre det, som læreren sætter dig til.

Du kan ikke fritages på grund af religiøse årsager, men undervisnigen tilrettelægges på en måde, der tager hensyn til din religiøse overbevisning.

 

Hvis du er kommet til skade

Hvis du for eksempel forstuver en finger eller får en knæskade, skal du stadig møde omklædt til alle idrætstimer og deltage så godt du kan efter aftale med læreren. Du kan f.eks. godt deltage i dans med en forstuvet finger eller genoptræne et skadet knæ i idrætstimerne.

Hvis du f.eks. brækker en ben, kan du stadig deltage i dele af idrætstimerne – eksempelvis den teoretiske del af faget. Du bliver derfor ikke fritaget pga. af en skade.

Du skal derimod sørge for at tale med din idrætslærer og aftale med vedkommende, hvordan du kan have idræt trods en skade.

 

Fuldstændig fritagelse

 • Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt.
 • Du får i stedet et andet fag.
 • Fuldstændig fritagelse kræver en lægelig fritagelsesattest. Af den skal det fremgå, at du overhovedet ikke kan dyrke idræt i 3 år.

Skolen tager særligt hensyn til elever, der dyrker idræt på eliteplan.

Du skal kontakte din vejleder, hvis der er en særlig grund til, at du vil få mere end 10% fravær i løbet af skoleåret grundet din sport.

Særligt fravær giver dig ikke lov til blot at have fravær. Du skal overholde de aftaler, du laver med din vejleder. Hvis aftalerne ikke overholdes, vil skolen iværksætte en sanktion på lige fod med de andre elever.

Læs mere om Eliteidræt her

Hvis du har været til Forsvarets Dag, kan du få godskrevet fraværet.

Du skal vise din indkaldelse i administrationen som dokumentation.

Følgende retningslinjer gælder for at mindske smitte med corona:
 
 • Husk at blive hjemme hvis du har symptomer på corona 
 • Hvis du bliver vaccineret, er du med til at beskytte alle andre og dig selv
 • Hvis du endnu ikke er færdigvaccineret, er det fortsat en god idé at lade sig teste 2 gange om ugen.
Fravær er fravær
De almindelige fraværsregler gælder igen. Dvs., at lærerne registrerer om du er til stede i hvert modul, og giver dig fravær, hvis du ikke er til stede eller ikke deltager aktivt i undervisningen. 
 
Hvis du er hjemme i selvisolation, får du dermed også fravær. Hvis du vil undgå dette, så sørg for at blive færdigvaccineret hurtigst muligt. Hvis du er færdigvaccineret, skal du ikke i selvisolation, hvis du er nær kontakt, men blot testes på 4. og 6. dagen efter seneste kontakt med den smittede.
 
Det er ikke muligt at deltage virtuelt via meet, hvis man er i selvisolation. Du skal følge med fagligt ved hjælp af holdets site, men du vil få fravær, ligesom hvis du var syg eller fx til køretime.
 
Hvis du bliver smittet med corona og er testet positiv, skal du sende dokumentation til din studievejleder og skrive ‘corona’ som fraværsårsag i Lectio. På den måde kan vi tage hensyn til det, når vi kigger på fravær i forhold til advarsler. 
 
 

Snyd

Hvad er snyd og dets konsekvenser

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver bortvist fra skolen.

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd er også, hvis man får en anden til at lave opgaven for sig.

 

Det er fx snyd når:

 • en elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet. 
 • en elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det 
 • en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever 
 • en elev anvender kilder uden at angive dem 
 • en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en
  opgave 
 • en elev afleverer enten tomme dokumenter eller andre irrelevante dokumenter

Læs mere på stopplagiat.nu

Hvis en elev under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler (snyd), bortvises eleven fra prøven. 


Eksempler på snyd under eksamen:

 • Hvis man uretmæssigt udgiver en andens arbejde som sit eget (jævnfør ovenfor), vil der ved bedømmelsen ses bort fra denne del af opgaven. Bedømmelsen af opgaven baseres alene på elevens egen individuelle præstation.
 • Hvis der er tale om snyd i større omfang, vil opgaven blive afvist. Hvis et opgaven afvises, kan eleven først det efterfølgende skoleår udarbejde en ny opgave. Det er ikke muligt at afslutte studentereksamen, før alle eksaminer er afsluttede.
 • Hvis man bruger internettet uden det er tilladt eller være i kontakt med andre under eksamen.
 • Det er også snyd, hvis man bruger en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger. I så fald er der tale om plagiat, som er det samme som snyd.

Alle eksamensopgaver tjekkes for plagiat. Bemærk at SRP også er en eksamensopgave.

Det er skolen, der afgør, hvilken af sanktionerne, der gøres gældende i tilfælde af plagiat /snyd.

Hvis en elev snyder til en intern prøve, vil eleven blive indkaldt til en samtale. 

Hvis det til samtalen kan konstateres, at der er tale om plagiat, vil eleven få en sanktion. Sanktionen afhænger af, om eleven har snydt før.


Sanktioner ved snyd i interne prøver kan være følgende:

  • En bemærkning i lectio (ved mindre omfang af snyd)
  • At opgaven skal skrives om (fx DHO, SRO) (hvis der er snyd i større dele af opgaven)
  • En skriftlig advarsel (hvis eleven har snydt før)

Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt synopser (fagligt samspil), SRO og DHO.

Faglæreren vurderer i det enkelte tilfælde omfanget af snyd. Hvis en lærer mistænker en elev for at have snydt, skal eleven konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk.

 

Sanktioner ved snyd i skriftlige opgaver: 

 • Snyd med hele opgaver, eller store dele af en opgave medfører at hele opgaven skal skrives om. Eleven får fravær.
 • Snyd i mindre omfang medfører, at de plagierede passager udelades i vurderingen af opgaven.

Hvorvidt eleven skal skrive opgaven om, beror på et skøn fra læreren.

Den tid læreren anvender på kontrol m.m af snyd, går fra rettetiden af elevens opgave.

Hvis du snyder mere end tre gange i løbet af din tid på gymnasiet, kan du blive bortvist.


Snyd meldes til og registreres i administrationen.

 • Første gang: Eleven skal til samtale med læreren. Snyd registreres i administrationen.  
 • Anden gang: Administrationen sender en skriftlig advarsel.
 • Tredje gang: Eleven kan bortvises fra skolen.

Advarslerne følger eleven i alle tre år. I modsætning til øvrige advarsler slettes advarsler om snyd således ikke ved skoleårets afslutning. Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system.

Regler

Læs om studie- og ordensregler

På Ørestad Gymnasium skal der være plads til alle. Skolens kultur skal være kendetegnet ved mangfoldighed og frirum til at være den, som man er. Derfor tolererer skolen ikke mobning, sexisme eller lignende krænkende adfærd.


Hvis du føler dig krænket eller chikaneret af andre, så er det vigtigt at sige fra.


Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen, skal du søge hjælp hos din studievejleder, klasselærer eller en anden lærer, som du har tillid til. Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.


Oplever du, at en anden elev på skolen bliver mobbet, gælder de samme retningslinjer: Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin.

Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0, og hvis skolen på baggrund af den løbende evaluering af dig samtidig vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkelig.

I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

 • Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
 • Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
 • Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
 • Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
 • Dine karakterer fra NV og AP tæller også med, hvis du går i 1.g.

Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit.

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægtelse af oprykning til næste klassetrin i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler.

Du skal være opmærksom på, at en klage over en sanktion som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Det betyder, at sanktionen fortsat vil have virkning, i den tid, hvor klagen behandles. Dette gælder, medmindre institutionens leder eller styrelsen beslutter andet.

Du skal også være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold. Det vil sige, om der for eksempel har været et fejlagtigt grundlag for afgørelsen så som udregningen af dit gennemsnit. Styrelsen tager således ikke stilling til selve afgørelsen, som alene er skolens beslutning.

Ørestad Gymnasium er et sekulært sted, dvs. fri for nogen form for religionsudøvelse. Gymnasiet er et læringsrum, og derfor har skolen ikke bederum eller lign. Beslutningen har intet at gøre med specifikke religioner, men alle typer religioner, som skolen vælger ikke at lægge lokaler til. Skolen blander sig selvfølgelig ikke i, hvis man dyrker sin religion privat.

Hvis du ønsker at klage over en standpunkts- eller årskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor på mailen eksamensklage@adm.oegnet.dk. Du skal sende klagen fra din oeg-mail. Vi anbefaler, at du først taler med din lærer, inden du klager.

 

En klage skal være individuel og skriftlig. Du skal angive de faktiske omstændigheder i klagen og ikke kun, hvad du selv mener og synes. Din klage skal være konkret og faglig begrundet. Derfor skal du f.eks. ikke skrive:

 • Jeg plejer at få 10

 • Min lærer siger….

Du kan ikke sammenligne din karakter/præstation med andre elever eller henvise til, at du plejer at få en bedre karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.

Hvis ovenstående ikke er opfyldt har skolen pligt til at afvise klagen som åbenbart grundløs.

 

En standpunkts- eller årskarakter er din lærers vurdering af din opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i faget. Det vil sige, at en afsluttende standpunktskarakter eller årskarakter udtrykker din lærers faglige skøn. 

 

Hvis du vil klage over en standpunkts eller årskarakter, kan du klage over:

 • Lærerens bedømmelse

 • Retslige spørgsmål, hvis du mener, at der er begået fejl. 

Afgørelsen kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse

 • klageren får ikke medhold (klagen afvises)

Du kan læse mere om de generelle regler for klager standpunkts- og årskarakterer på Undervisningsministeriets site.