fbpx

Praktisk

Her kan du finde praktisk information, fx officepakken, udgifter og ferie. 

Så snart du hører brandalarmen, skal du straks forlade bygningen via nærmeste flugtvej (følg instruksen i højttaleren) og gå til samlingsstedet for den bygning, du er i.
Du må IKKE forlade samlingsstedet, før du har fået lov, da læreren skal kunne tjekke, at hele klassen er kommet ud.

 

Hovedbygningen, Ørestads Boulevard 75
Gå til arealet langs kanalen ved Arne Jacobsens vej (på siden af biblioteket og folkeskolen).

 

 

Brug ikke elevatoren
Du må under ingen omstændigheder bruge elevatoren under brand.

Gangbesværede skal hjælpes ned ad trappen.

 

Hvis din egen computer er til reparation, eller du af andre årsager ikke har adgang til en computer, så kan du for det meste låne en af IT afdelingen.

 

Depositum:
MacBook Air 1.000kr.
Oplader 500kr.

Udstyret kan så lånes i ca. 14 dage, afhængig af hvor lang tid din egen computer er til fx reparation.

Vi sletter dine ting på Google, og Office365, når du ikke længere er aktiv elev på Ørestad Gymnasium.
Hvis du melder dig ud, er dagen før udmeldelsen den sidste dag, du kan downloade din data.
For studenter er dimissionsdagen den sidste dag, hvor du kan downloade din data.

Når først din data er slettet, kan det ikke genoprettes. Så husk at downloade dine data, i god tid. 

 

Elevatorerne er forbeholdt lærerne. Elever kan i særtilfælde få en nøgle hos administrationen mod forevisning af en lægeerklæring eller andet, der kan dokumentere behov.

Undervejs i gymnasiet er der forskellige udgifter, som skolen ikke betaler, fx ture til biograf, museum, teater, mm.

For at gøre det så let som muligt, har vi på OEG en ordning, hvor du, når du starter i 1.g betaler 2500 kr. Dette beløb dækker elevbetaingen for alle tre år, du går i gymnasiet. Betalingen foregår via www.gymbetaling.dk, hvor du logger på med dit eget NemID. Beløbet dækker alle de faste udgifter for skoleåret 2022/23. Deadline for betaling for kommende 1.g’ere er d. 1/8 2023.


Beløbet dækker over ture til biograf, museum, teater, ekskursioner, mm. 

Hvad der derudover måtte komme, dækkes af skolen.

Beløbet indbetales via gymbetaling.dk 
OBS: Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse
Hvis du først har udfyldt samtykkeerklæringen, skal du klikke på ‘Mine Events’ for at komme til betalingssiden.

I 2.g kan eleverne tage med på studietur, og i 3.g tager flere af sprogholdene på sprogrejser.

Det er frivilligt om du ønsker at deltage i klassens studietur, men skolen vil helst, at alle elever deltager i studierejsen, da det både er lærerigt og sjovt. Når du tilmelder dig turen, siger du også ja til selv at betale for de udgifter, der er forbundet med turen. Du forpligter dig endvidere til at betale rettidigt. Skolen kan ikke lægge penge ud for dig, når der skal betales til rejsebureauet. Hvis du ikke ønsker at deltage i studieturen, skal du deltage i undervisning sammen med de andre elever, der heller ikke ønsker at deltage.


Pris
En studietur koster 3800 kr. som dækker transport, ophold og udflugter. Hertil kommer udgifter til mad og drikke og evt. lokal transport.


Tilmelding 
Tilmelding til studieturen er bindende. Det betyder, at du IKKE kan få dine penge tilbage for turen, hvis du fortryder og afmelder dig (dette gælder også, hvis du bortvises fra skolen). Du kan kun få dine penge tilbage, hvis rejsebureauet er indstillet på det.
 

Støtte til betalingen
Hvis du eller din familie har problemer med at kunne betale for studieturen, kan du søge økonomisk støtte ved Skolefonden, der typisk støtter med 1500 kr. til familier i ”nød og trang”. Du søger ved at henvende dig til din studievejleder

Ferieplanen kan ses på skolens hjemmeside under menuen ‘Om skolen’

 

Som studerende her på Ørestad Gymnasium kan du få Office 365 helt gratis. Office 365 pakken indeholder bl.a. Word, Powerpoint, Excel, OneNote, mm. 

 

Hvis du ikke har Office365 på din computer, kan det downloades her

 

Dit brugernavn: Unilogin@oegnet.dk (Fx emma1234@oegnet.dk)

Din adgangskode: Den du har sat på Kodeskift.dk

 

Henvend dig til IT (i administrationen), hvis det ikke lykkes.

 

Det er i mange fag obligatorisk at aflevere sine afleveringer i Word format.  For at gå til eksamen er det også vigtigt, at du har Word på din computer. Du må nemlig ikke anvende GoogleDocs til eksamen, da docs giver mulighed for at kommunikere med andre.

Krav til koden:

IKKE noget fra dit navn/mellemnavn/efternavn.

STORE og små bogstaver.

Tal

Den skal være minimum 8 karakterer (gerne mellem 12 og 16)

Gerne et af disse tegn: ! @ # $ % ^

 

Denne kode giver engang til ALT.

Der er desværre ingen mulighed for parkering på gymnasiets grund. Hvis du kommer i bil, kan du i stedet parkere i shoppingcenteret Field’s overfor eller i p-huset bagved gymnasiet mod betaling.

Metro og tog går lige til døren. Stå af på Ørestad station.

1. modul: 08.10 – 09.40
2. modul: 09.55 – 11.25
3. modul: 12.00 – 13.30
4. modul: 13.45 – 15.15
5. modul: 15.15 – 16.00

 

Det er ikke hver dag, du skal have 5. modul. Men da din lærer med kort varsel kan gøre brug af 5.modul, skal fritidsjob og fritidsaktiviteter først planlægges efter kl. 16.00.

Som studerende på Ørestad Gymnasium har du måske mulighed for at søge om SU (Statens uddannelsesstøtte).

Du står selv for at søge på su.dk. Det kræver, at du har mit-id/nem-id. Tildelingen af SU kræver, at du er tilmeldt en godkendt uddannelse, så du kan ikke få SU, hvis du ikke er korrekt registreret hos Ørestad Gymnasium. Hvis du har mistanke om, at dette kan være tilfældet, så kontakt Brian på beh@adm.oegnet.dk. Vedlæg evt. svaret fra su.dk samt så mange oplysninger som muligt om dig selv, der kan være relevante for din SU-søgning.

Du kan også komme op i administrationen på 1. sal onsdag – fredag i et frikvarter, så kan vi hjælpe dig med at se, hvordan du står registreret.

De væsentligste årsager til at du ikke kan få SU

 • Du er ikke fyldt 18 år (du kan først få SU kvartalet efter du er fyldt 18 år)
 • Du tjener for meget
 • Du er udenlandsk statsborger (du skal ligestilles med danske statsborgere for at blive godkendt til SU).

Se su.dk for et overblik over betingelserne og se su.dk/ungdomsuddannelser for de specielle krav vedr. gymnasier.

Udeboende SU som 18-19 årig

Husk, at du i dette sjældne tilfælde både skal ændre din ansøgning på su.dk (Ret din SU). Det skema du får her skal udskrives, udfyldes og gives til en studievejleder. Se her for mere info. Du kan ikke få SU med tilbagevirkende kraft, så det er vigtigt, at alle ansøgninger er afleveret til tiden.

På Ørestad Gymnasium har vi mange vigtige og engagerede elevudvalg. 

Det er eleverne, der står for udvalgene, og de bestemmer selv, hvad de skal arbejde med, hvor tit de mødes, og hvilke aktiviteter og events de har lyst til at lave.

Hvis du gerne vil melde dig ind i et udvalg, kan du kontakte forpersonerne via mail.

Du kan også følge med på udvalgenes sociale medier og droppe forbi, når de holder møde.

Her kan du læse mere om de forskellige udvalg og få kontaktinfo.

Står du med en idé til et udvalg, som ikke findes endnu, er du velkommen til at starte dit eget. Skriv en mail til thm@oegnet.dk eller akh@oegnet.dk, hvor du beskriver idéen, så hjælper vi dig med at komme igang.

Eksamen

Her kan du finde alt, hvad du skal vide om regler og retningslinjer for eksamen. 

I løbet af din gymnasietid skal du til 10 eksaminer. Herunder et studieretningsprojekt.

Typisk er en 1.g-elev til eksamen i 1-2 fag. En 2.g-elev er til eksamen i 1-3 fag, og en 3.g’er har typisk 3-6 eksaminer.

Har du ekstra fag på A-niveau (ud over de fire), skal du til en ekstra eksamen per A-niveau-fag.

Elever i 1.g og 2.g skal – ud over den/de mundtlige eksaminer – også til årsprøve i et eller flere fag.

 

Før den skriftlig eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår. Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet kl 8.30, inden dørene lukker kl 8.45. 

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg senest 15 minutter inden, den pågældende skriftlige eksamen går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent:

 • Hvis du kommer mellem kl. 8.45 og kl. 9.00 skal du vente udenfor det lokale, hvor prøven foregår. Du vil blive lukket ind, når vagterne tillader det. Det kan godt være efter kl. 9.00 
 • Hvis du kommer efter kl. 9.00 skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge prøven. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende prøve, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen

Du skal altid rette dig efter vagternes anvisninger og påbud

Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Din mobiltelefon skal slukkes helt og afleveres til vagterne.

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig eksamen, men ikke under.

Skolen stiller hverken computere eller printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler fx lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en kuglepen eller blyant med. 

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner. 

Hvis den skriftlige eksamen har en delprøve uden hjælpemidler kan du ikke høre musik under denne del af prøven, da alle hjælpemidler skal være pakket væk.

Bluetooth er ikke tilladt og skal være slukket på computeren under prøven. Derfor er det heller ikke tilladt at benytte trådløse høretelefoner til prøven.

 

Eksamen er som udgangspunkt uden netadgang:

Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. 

Du må under ingen omstændigheder søge informationer eller på anden vis kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Du skal sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Under eksamen vil der være adgang til Gyldendals ordbøger på nettet, men der kan være problemer med adgang og funktionalitet af Gyldendals hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google, skal du inden eksamen downloade disse til din computer. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du søger informationer på nettet eller forsøger at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.

Du kan ikke benytte google docs som skriveprogram. Sørg for at word eller lign. fungerer.

Hvis det kan downloades, skal det downloades. Mister læremidlet funktionalitet ved download kan vi dispensere, men kun for de dele af undervisningsmidler der aktivt har været bragt i anvendelse i undervisningen.
Her skal det så stå i undervisningsbeskrivelsen og fremgå af positivlisten.
Positivlisten laves af din lærer og vil være til rådighed ved prøven.

 

Afslutning af den skriftlige eksamen.

Delprøve uden hjælpemidler:

Hvis den første time af eksamen er uden hjælpemidler, skal din besvarelse af denne del, afleveres i det udleverede omslag. Husk at udfylde omslaget, der ligger på dit bord.

Digital aflevering:

Delprøve med hjælpemidler skal afleveres digitalt. Følg vejledningen der ligger på din plads.
Husk at siderne i det dokument du afleverer skal nummereres, og lav et sidehoved med navn, klasse og fag.
Husk at din besvarelse skal gemmes som PDF.

 

Generelt:

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Hvis du afleverer eksamen før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før eksamens afslutning.

Til terminsprøverne er det tilladt at tage dine ting med, hvis du gør det stille og roligt.

 

Ved brandalarm under den skriftlige eksamen

Hvis alarmen går i gang, skal du blive siddende på din plads og afvente vagternes anvisninger. Du må ikke tale med nogen, selvom alarmen er i gang.

Inden eksamen (alle skrift. eksaminer)
❏ Dørene lukker 8.45. Vær der gerne kl. 8.30
❏ Husk computer og OPLADER
❏ Høretelefoner med ledning (IKKE BLUETOOTH) + download din musik
❏ Officepakke, der fungerer (du må ikke skrive i Docs) – Se guide (indsæt link)

❏ Installer Examcookie og sig ja til alle tilladelser (hvis ikke programmet kører rigtigt på din computer, tæller din prøve ikke) 

❏ Download drev og andre noter
❏ Telefon slukket og afleveret 
❏ Hav relevant materiale med til prøven – skriveredskaber, formelsamlinger osv.
❏ Overvej en ikke larmende madpakke

 

Inden eksamen (Sciencefag)

❏ Installeret Ti-Nspire – Se guide
❏ Installeret en printer (ellers kan man ikke gemme pdf) – Se guide
❏ Se denne vejledning til, hvordan man gemmer som pdf (DET SKAL MAN)

 

IT-vejledninger til terminsprøver/skriftlig eksamen

Før den mundtlige eksamen

Du har pligt til at orientere dig på Lectio inden eksamensdagen, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 82 30 22 22. Kontakt herefter egen læge for at få en lægeerklæring.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor en fra ledelsen vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

På din eksamensdag skal du bruge indgangen ved foyeren, hvor en vagt vil byde dig velkommen. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår, og du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

 

Under den mundtlige eksamen.

Du må ikke søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, medmindre du er til en eksamen med netadgang.

Du skal downloade dine noter fra Google til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen el. lign. 

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne.

Eksamensspørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24 timer) trækkes ved administrationen.

 

Sygeeksamen

Hvis du rettidigt har meldt dig syg til eksamen, har du mulighed for at blive indstillet til sygeeksamen, hvis du fremviser en lægeerklæring.

Sygeeksamen planlægges af administrationen og afholdes hurtigst muligt – senest i august 2019.

 

Specielt for 3.g-elever.

I de sidste eksamensdage, sørger skolen for et overdækket område, hvor jeres familier vente på jer, og her er I velkomne til at samles, når den sidste eksamen er overstået. Mere information om dette følger senere.

 

Hvis du er tæt på at dumpe:

Hvis det viser sig, at dine karakterer er så lave, at du for at bestå studentereksamen skal have en bestemt karakter i den sidste mundtlige eksamen, vil du blive gjort opmærksom på det inden sidste eksamen.

Før den mundtlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Sygemelding skal ske på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Før den skriftlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf: 8230 2222.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.

I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august.

Årsprøver er obligatoriske.
Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

Årsprøver er obligatoriske.

Du skal deltage i alle dine årsprøver, ellers kan du ikke rykke op i 2.g eller 3.g.

 

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg inden en årsprøve, skal du kontakte administrationen med det samme.

Du kommer i stedet op til en sygeårsprøve til august.

Tænk dig om, før du klager.

Du har ret til at klage over din eksamenskarakter, prøveforløbet eller eksamensgrundlaget (spørgsmålene). Hvis du overvejer at klage, SKAL du læse nedenstående grundigt. 

 1. Ledelsen tager IKKE stilling til selve karakteren, når du klager. Hvis ledelsen vurderer, at klagen IKKE lever op til de formelle krav, afvises den med det samme. Hvis ledelsen vurderer, at klagen lever op til de formelle krav, sendes den videre til bedømmerne, dvs. dem som har givet karakteren. De giver herefter en faglig udtalelse, som sendes til ledelsen og som danner grundlag for den videre klagebehandling. Se mere om klageproceduren her. 
 2. Hvis du skriver en klage, skal du kunne forklare fagligt, hvorfor klagen er begrundet. Hvis du vil klage over din karakter, skal du være opmærksom på, at du med udgangspunkt i fagets faglige mål skal kunne redegøre for, hvad du har præsteret til eksamen og dermed også begrunder en anden karakter, end den du har fået. 
 3. Alle klager skal sendes til eksamensklage@adm.oegnet.dk. Vær også opmærksom på, at klagefristen er 2 uger. 

Fravær

Hvad er fravær. hvor tjekker jeg mit fravær, og hvad giver godskrevet fravær?

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio, og her er det vigtigt, at du kigger på tallet under ‘Periode’  – IKKE ‘For året’. 

Er du under 18 år, har du pligt til at orientere dine forældre om dit fravær – og hvis de kontakter skolen for at se dit fravær, har vi pligt til at vise dem det.

 

Hvad er fravær?

Man får 100% fravær, hvis man ikke er til undervisningen. Man får 50 % fravær, hvis man kommer for sent.

Fravær kan både være fysisk og skriftligt fravær. 

Skriftligt fravær opstår, når man ikke afleverer opgaver til tiden.

Fysisk fravær er, hvis man kommer for sent til undervisningen, eller slet ikke møder op.

Der eksisterer ikke “lovligt” fravær. Man registreres fraværende, når man ikke er tilstede.

Det er dog muligt at få godskrevet noget fravær, hvis årsagen for fraværet er anden skolerelateret aktivitet.

Skolen har et “automatisk” sanktionssystem, der træder i kraft, hvis du ikke passer din skolegang. Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio.

 

Tjek din fraværsprocent i Lectio under ‘Periode’  – Ikke ‘For året’ !!

Du må højst have 10% fravær. Fraværet opgøres i procent i forhold til det samlede antal afholdte timer, og der er således fraværet for perioden (og IKKE året), der er gældende.

Du har mødepligt til alle moduler. Både alle dine undervisningstimer, men også til de moduler, hvor dine lærere har planlagt andre faglige aktiviteter. Det gælder også 5. modul, hvis der er planlagt aktiviteter i dette.

Du skal selv holde øje med dit fravær på Lectio.

 

Sanktioner ved for højt fravær

Man får i første omgang et bekymringsbrev, hvis fraværet kommer over 10%. Hvis fraværet herefter ikke falder, så det kommer under 10%, vil skolen give dig en sanktion, som kan være:

 • at fratage dig din SU
 • at give dig en advarsel
 • at du ikke indstilles til eksamen i fag med for højt fravær

Hvis du efter en sanktion fortsætter med at have fravær, vil skolen vælge at bortvise dig.

Skolen bestemmer, hvilken sanktion du får.

I enkelte tilfælde godskrives fravær, men kun hvis det er skolerelateret.

Hvis skolen for eksempel planlægger, at du skal være to steder på én gang, godskriver vi det ene modul. Det kan være musical, håndboldturnering, OEG Live, etc.

Hvis du er med i et af vores Elevudvalg og mødet ligger oveni et af dine moduler, bliver det også godskrevet.

Fravær kan også godskrives, hvis du er til Åbent Hus eller studiepraktik på f.eks. DTU – eller et andet uddannelsessted.

 

Eneste ikke-skolerelateret aktivitet der godskrives, er Forsvarets Dag.

Se reglerne for Forsvarets Dag længere nede. 

Du skal aflevere dine opgaver til tiden, ellers betragter vi dig ikke som studieaktiv.

Hvis du bliver syg, kan du selvfølgelig lave en aftale med din lærer om at aflevere opgaven senere.

En lille del af dit skriftlige arbejde foregår på skolen. I stedet for at lave f.eks. hele den danske stil eller matematikopgave hjemme, skal du arbejde med den på skolen i dine moduler i faget, hvor du kan få hjælp af din lærer.

 

For meget skriftligt fravær?

Hvis dit skriftlige fravær ikke skyldes sygdom, kan læreren bede dig om at deltage i en skrivecamp. Det kan også være, at du skal lave opgaven i en time, mens de andre elever arbejder med noget andet.

Idræt er et obligatorisk fag. Du skal derfor møde omklædt og deltage aktivt i alle timerne, ellers får du fravær.

Du kan med andre ord ikke nøjes med at sidde omklædt og kigge på de andre, men skal udføre det, som læreren sætter dig til.

Du kan ikke fritages på grund af religiøse årsager, men undervisnigen tilrettelægges på en måde, der tager hensyn til din religiøse overbevisning.

 

Hvis du er kommet til skade

Hvis du for eksempel forstuver en finger eller får en knæskade, skal du stadig møde omklædt til alle idrætstimer og deltage så godt du kan efter aftale med læreren. Du kan f.eks. godt deltage i dans med en forstuvet finger eller genoptræne et skadet knæ i idrætstimerne.

Hvis du f.eks. brækker en ben, kan du stadig deltage i dele af idrætstimerne – eksempelvis den teoretiske del af faget. Du bliver derfor ikke fritaget pga. af en skade.

Du skal derimod sørge for at tale med din idrætslærer og aftale med vedkommende, hvordan du kan have idræt trods en skade.

 

Fuldstændig fritagelse

 • Sker kun, hvis du på ingen måde har mulighed for at deltage i idræt.
 • Du får i stedet et andet fag.
 • Fuldstændig fritagelse kræver en lægelig fritagelsesattest. Af den skal det fremgå, at du overhovedet ikke kan dyrke idræt i 3 år.

Skolen tager særligt hensyn til elever, der dyrker idræt på eliteplan.


Du har en af skolens to eliteidræts- og Team Danmark koordinatorer, Niklas (NTJ) og Rasmus (RAF). De koordinerer skolens særlige indsatser for elitesportsudøverne. Du skal kontakte din koordinator, hvis der er en særlig grund til, at du vil få mere end 10% fysisk og skriftligt fravær i løbet af skoleåret grundet din sport. De har en indgående indsigt i din hverdag samt de udfordringer, der kan opstå for en ung eliteidrætsudøver i gymnasielivet. 


Særligt fravær giver dig ikke lov til blot at have fravær. Du skal overholde de aftaler, du laver med din koordinator og evt. vejleder. Hvis aftalerne ikke overholdes, vil skolen iværksætte en sanktion på lige fod med de andre elever.

Læs mere om Eliteidræt her

Hvis du har været til Forsvarets Dag, kan du få godskrevet fraværet.

Du skal vise din indkaldelse i administrationen som dokumentation.

Selvom du får fravær, når du er syg, ser vi gerne, at du bliver hjemme. Alle bliver syge en gang imellem og det er netop derfor, at det er tilladt at have helt op til 10% fravær. Det er bedst at blive hjemme både for dig, når du er syg, men også for dine klassekammerater, da de undgår at blive smittet. 

 
 

Snyd

Hvad er snyd og dets konsekvenser

Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver bortvist fra skolen.

 

Snyd (plagiat) er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder eller anvender AI. Der er tale om snyd (plagiat), når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Snyd er også, hvis man får en anden til at lave opgaven for sig.

 

Det er fx snyd når:

 • elever afleverer en opgave, de ikke selv har lavet. 
 • elever anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det 
 • en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever 
 • en elev anvender kilder uden at angive dem 
 • en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en
  opgave 
 • en elev afleverer enten tomme dokumenter eller andre irrelevante dokumenter

Læs mere på stopplagiat.nu

Plagiat/snyd til eksamen er blandt andet: 

 

 • at skaffe sig eller give andre eksaminander uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave
 • ikke-tilladt kommunikation under prøven
 • at aflevere andres arbejde helt eller delvist som sit eget (herunder plagiering)
 • at aflevere eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil 
 • anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler. 
Konsekvensen ved snyd er, at man enten bortvises fra prøven eller tildeles karakteren -3. Det er skolen, der afgør, hvilken af sanktionerne, der gøres gældende i tilfælde af plagiat/snyd.

Hvis en elev snyder til en intern prøve, vil eleven blive indkaldt til en samtale. 

Hvis det til samtalen kan konstateres, at der er tale om plagiat, vil eleven få en sanktion. 

Sanktionen kan være følgende:

 • Der gives en skriftlig advarsel og opgaven vurderes til -3. Karakteren indgår i det samlede karaktergennemsnit i slutningen af 1.g, som har betydning for, at man som elev kan rykke op i 2.g
 • Ved snyd i mindre omfang ses bort fra de afsnit, hvor der er plagiat.

Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt synopser (fagligt samspil), SRO og DHO.

Faglæreren vurderer i det enkelte tilfælde omfanget af snyd. Hvis en lærer mistænker en elev for at have snydt, vil læreren tage en samtale med eleven, så eleven har mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk. 

 

Sanktioner ved snyd i skriftlige opgaver: 

 • Snyd med hele opgaver, eller store dele af en opgave medfører at eleven i sin feedback fra læreren får -3. Det gælder også selv om læreren som udgangspunkt ikke har valgt at give karakter til den konkrete opgave. 
 • Læreren giver ledelsen besked, når en elev har snydt, og det noteres i lectio (læs om konsekvenser i afsnittet nedenfor).

Den tid læreren anvender på kontrol m.m af snyd, går fra rettetiden af elevens opgave.

Hvis du snyder mere end tre gange i løbet af din tid på gymnasiet, kan du blive bortvist.

 

Snyd meldes til og registreres af ledelsen.

 • Første gang: Eleven skal til samtale med læreren. Snyd registreres af ledelsen.  
 • Anden gang: Ledelsen sender en skriftlig advarsel.
 • Tredje gang: Eleven kan bortvises fra skolen.

Advarslerne følger eleven i alle tre år. I modsætning til advarsler for fravær slettes advarsler om snyd således ikke ved skoleårets afslutning. Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system.

Regler

Læs om studie- og ordensregler

På Ørestad Gymnasium skal der være plads til alle. Skolens kultur skal være kendetegnet ved mangfoldighed og frirum til at være den, som man er. Derfor tolererer skolen ikke mobning, sexisme eller lignende krænkende adfærd.

 

Hvis du føler dig krænket eller chikaneret af andre, så er det vigtigt at sige fra.

 

Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen, skal du søge hjælp hos din studievejleder, klasselærer eller en anden lærer, som du har tillid til. Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

 

Oplever du, at en anden elev på skolen bliver mobbet, gælder de samme retningslinjer: Tag fat i problemet, sig fra eller søg hjælp til at håndtere situationen.

Du kan godt blive nægtet oprykning til næste klassetrin.

Det kan ske, hvis du ved skoleårets afslutning har et standpunkt eller et opnået gennemsnit på under 2,0, og hvis skolen på baggrund af den løbende evaluering af dig samtidig vurderer, at dit udbytte af undervisningen ikke har været tilstrækkelig.

I grundlaget for beregningen af gennemsnittet indgår følgende karakterer:

 • Afsluttende standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der afsluttes (kaldet årskarakterer).
 • Standpunktskarakterer afgivet ved det pågældende skoleårs afslutning i fag, der ikke afsluttes.
 • Karakterer for officielle prøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
 • Karakterer for årsprøver aflagt ved det pågældende skoleårs afslutning.
 • Dine karakterer fra NV og AP tæller også med, hvis du går i 1.g.

Der er tale om et simpelt – dvs. ikke-vægtet – gennemsnit.

Du har mulighed for at klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelse om at iværksætte sanktioner eller nægtelse af oprykning til næste klassetrin i henhold til bekendtgørelse om studie- og ordensregler.

Du skal være opmærksom på, at en klage over en sanktion som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Det betyder, at sanktionen fortsat vil have virkning, i den tid, hvor klagen behandles. Dette gælder, medmindre institutionens leder eller styrelsen beslutter andet.

Du skal også være opmærksom på, at du alene kan klage over retlige forhold. Det vil sige, om der for eksempel har været et fejlagtigt grundlag for afgørelsen så som udregningen af dit gennemsnit. Styrelsen tager således ikke stilling til selve afgørelsen, som alene er skolens beslutning.

Ørestad Gymnasium er et sekulært sted, dvs. fri for nogen form for religionsudøvelse. Gymnasiet er et læringsrum, og derfor har skolen ikke bederum eller lign. Beslutningen har intet at gøre med specifikke religioner, men alle typer religioner, som skolen vælger ikke at lægge lokaler til. Skolen blander sig selvfølgelig ikke i, hvis man dyrker sin religion privat.

Tænk dig om, før du klager.

Du har ret til at klage over din årskarakter. Hvis du overvejer at klage, SKAL du læse nedenstående grundigt. 

 

 1. Ledelsen tager IKKE stilling til selve karakteren, når du klager. Hvis ledelsen vurderer, at klagen IKKE lever op til de formelle krav, afvises den med det samme. Hvis ledelsen vurderer, at klagen lever op til de formelle krav, sendes den videre til den lærer, som har givet karakteren. Læreren giver herefter en faglig udtalelse, som sendes til ledelsen, og som danner grundlag for den videre klagebehandling. Se mere om klageproceduren her. 
 2. Hvis du skriver en klage, skal du kunne forklare fagligt, hvorfor klagen er begrundet. Hvis du vil klage over din karakter, skal du være opmærksom på, at du med udgangspunkt i fagets faglige mål skal kunne redegøre for, hvad du har præsteret i faget og dermed også, hvordan du opfylder de faglige mål i faget. 
 3. Alle klager skal sendes til eksamensklage@adm.oegnet.dk. Vær opmærksom på, at der kan være en del behandlingstid af klager, ikke mindst pga. sommerferien. Vær også opmærksom på, at klagefristen er 2 uger. 

 

Hvis du oplever utilfredshed med en lærer er det vigtigt, at læreren får at vide, hvad problemet er. Aftal gerne en evaluering og en fælles opsamling i klassen om læreren og vedkommendes undervisning. Det er klassens elevrepræsentanter som fremfører klagen og ønsket om evaluering til læreren.

 

Husk, at det hverken er studievejlederne eller andre lærere, som kan tage sagen videre. Man kan altså i første omgang kun gå til den pågældende lærer. 

 

Hvis problemet fortsætter og/eller læreren ikke synes at være lydhør, kan man klage skriftligt til ledelsen. I klagen skal det fremgå, hvem man klager over, og hvorfor klagen er begrundet. Rektor tager derefter stilling til klagen og indleder samtaler med læreren.

 

Anonyme klager accepteres ikke.

Præsentation af OEGs etiske kodeks for blå bog

På OEG er det vigtigt, at det bliver en god og tryg oplevelse for alle afgangselever at skrive og læse Blå bog. Derfor har en gruppe af elever og lærere udformet OEGs etiske kodeks for Blå bog. Læs dem grundigt og brug dem i jeres arbejde med at skrive blå bog.

Reglerne for Blå bog:

 • Følg loven – læs her hvilken lovgivning der gælder på området
 • Se det bedste i folk
 • Respekter hinanden og udvis empati
 • Respekter hinandens forskellige grænser
 • Hjælp andre med at skrive i en god tone
 • Undgå sarkasme og ironi – det kan nemt misforstås
 • Det skrevne skal være sjovt for alle – specielt for modtageren (også om 10 år)
 • Hvis du ikke har noget godt at skrive, så få hjælp af andre i klassen eller evt. af andre elever eller lærere.

Husk:

Det gør mindre ondt på dig at lade være med at skrive noget sårende, end det gør på modtageren at læse det.

 

To do liste

Før blå bog skrives:

 • Hver elev vælger minimum 1 tillidsperson, som læser udkastet til blå bog igennem.
 • Diskuter og aftal i klassen, hvilke kategorier I ønsker i jeres blå bog, men husk samtidig det etiske kodeks
 • Klassen skal afstemme forventninger til Blå bog på forhånd, så der ikke opstår misforståelser
 • Aftal konsensus om humoren
 • Skriv ikke om en elev du har haft en stor konflikt med.

Efter at blå bog er skrevet og FØR I sender den ind:

 • Tillidspersonerne læser det skrevne igennem for at sikre sig, at den enkelte fremstilles på en ordentligt måde og at der ikke står noget krænkende om nogen i klassen. Husk at hele årgangen læser med, og at det skrevne også afspejler den der skriver.

Praktisk info om processen

 • Blå bog skrives i fritiden
 • I kan ikke få godskrevet fravær for arbejdet med at skrive blå bog
 • I kan benytte skolen (inden for åbningstiden) til at holde møde om blå bog
 • Hvis I vælger at tage på tur for at arbejde med blå bog, foregår det også i fritiden.

Læreren skal sørge for, at lektier er tilgængelig for klassen minimum to hverdage før undervisningen finder sted. 

Eleverne skal senest den 10. august kunne se i Lectio, hvornår deres skriftlige afleveringer frem til jul er planlagt til, og senest den 15. november for resten af skoleåret (dvs. opgaverne fra jul til sommerferien). 

 

Opgaveformuleringen skal være tilgængelig for klassen senest 14 dage før opgaven skal afleveres. Det gælder uanset antallet af elevtimer, og om der er planlagt tid til at arbejde med opgaven i et modul.  

 

Læreren giver feedback på opgaven senest 14 dage efter, at den er afleveret, medmindre der er givet fremadrettet feedback i løbet af skriveprocessen. Læreren kan give feedback på mange forskellige måder.

Eleverne skriver opgaver både på skolen og derhjemme. På skolen kan det være småopgaver uden
fordybelsestid, der skrives i GC og er en del af undervisningen. De bliver ikke nødvendigvis set af
læreren, men er med til at give træning. Der er også afleveringsopgaver med fordybelsestid, som
delvis skrives på skolen, hvor der er fokus på skriveproces, og at eleven får mundtlig eller skriftlig
feedback i processen. Typisk gør eleven sidenhen opgaven færdig derhjemme. Dette er et
træningsrum, hvor der ikke gives karakter, men fremadrettet feedback. Der er også opgaver med
fordybelsestid, der skrives på skolen med et eksamenstrænende formål, og som foregår i det, vi
kalder et præstationsrum. Her gives karakter for opgaven og eventuelt en mundtlig eller skriftlig
feedback. Læreren angiver i opgaven på GC, at det er præstation. Arbejde i træningsrummet fylder
mest i gymnasietiden, men hen mod afsluttende eksamen kan eleven forvente, at der skrues op
for præstationsrummet. Afleveringsopgaver skrives altid fra start til slut i et GC-dokument, som
læreren har tildelt eleven. Opgaven afleveres også på lectio (udelukkende med det formål at styre
det skriftlige fravær/ikke-fravær).


Læreren vælger feedbackformen og angiver den på forhånd. Det kan være skriftlige kommentarer,
rubrics i GC, peer-feedback, hvilket vil sige, at eleverne giver hinanden feedback fx ud fra
fokuspunkter, som læreren har defineret. Læreren kan også gennemgå en eksemplarisk opgave på
tavlen fx med henblik på, at eleverne efterfølgende skal imitere dele af opgaven. Eller læreren
sakser afsnit ud af afleveringerne og lade eleverne analysere deres kvalitet. Læreren kan også give
mundtlig feedback fx i en screencastify-video i GC eller i en samtale på skolen.