fbpx

Talentudvikling på OEG

Vil du udfordres endnu mere?

OEG Talent er for de elever, der gerne vil udfordres lidt mere, end der er mulighed for i den daglige undervisning. 

På Ørestad Gymnasium har vi en lang række programmer for talentfulde elever, og vi opfordrer vores elever til at deltage i mange talentkonkurrencer. Vi laver talentindsatser i næsten alle fag og inden for flere kompetenceområder.

Når du begynder på skolen, vil får du mere at vide om vores talentprogrammer.

Vi har mange, og der er noget for enhver med et særligt talent.

Eliteidræt 2022

Eliteidræt og uddannelse

På Ørestad Gymnasium ønsker vi at skabe et miljø, hvor unge lokale eliteidrætsudøvere har mulighed for at kombinere eliteidræt med en ungdomsuddannelse med et højt fagligt niveau. Samtidig er vigtigt for os at eliteidrætseleverne får en oplevelse af at være en del af skolens sociale liv og aktiviteter. Derfor bakker vi op med særligt tilrettelagte rammer for elever, der udøver eliteidræt.

Læs mere om Eliteidræt og uddannelse på OEG her

Cambridge Advanced English

Er du dygtig til engelsk kan du deltage i Cambridge Advanced English Class. Cambridge Advanced English udvikler talentfulde elever i både deres mundtlige og skriftlige brug af engelsk. Kurset og bedømmelsen af kursisten er anerkendte markører for reelle sprogkundskaber og derfor lægges der vægt på dette kursus hos tusindvis af universiteter, regeringer og firmaer verden over. Kurset afsluttes med en eksamen og skolen giver et tilskud, der dækker over halvdelen af prisen. Tilmelding ligger i begyndelsen af skoleåret.

 

Kontakt: Lasse Frederik Henriksen, laf@oegnet.dk

Cambridge Advanced English Eksamen Ørestad Gymnasium talentudvikling
ASTA2022-7

ASTA Filmfestival

Har du et skarpt blik for film, så kan du deltage i vores Asta filmfestival, som er Ørestad Gymnasiums  konkurrence for talentfulde elever med mediefag. Eleverne producerer film, som deltager i konkurrencen, der foregår i Nordisk Films lokaler ved Fields. Filmene bedømmes af en jury, der består af personer, som til daglig arbejder med filmmediet.

Læs mere om ASTA Filmfestival her

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

Har du brug for en ekstra faglig udfordring, tilbyder vi dig muligheden for at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge. Akademiet giver dig mulighed for at prøve kræfter med en række forskellige akademiske udfordringer og udvikle dine faglige og studiemæssige kompetencer. Det styrker dig i din skolegang, samtidig med at du bliver inspireret til dit fremtidige studie- og karrierevalg.

Læs mere om ATU her

ATU diplomer

Danmarks største sprogcamp

Synes du, det er sjovt at tale fremmedsprog og har du lyst til at møde andre unge, der elsker sprog? Så kan du som 2.g’er eller 3.g’er deltage i Danmarks største sprogcamp, der arrangeres i samarbejde mellem Hjørring Gymnasium og Aalborg Universitet. Du vil møde professionelle sprogfolk og repræsentanter fra erhvervslivet og få mulighed for at øve dig i at bruge det talte sprog i forskellige autentiske situationer. Campen slutter med en stor sprogmesse. Her præsenterer hvert sprog en international virksomhed på fremmedsproget. Præsentationerne bliver bedømt af et dommerpanel, og der er flotte præmier fra campens sponsorer.
 
Sprogcampen foregår i Hjørring i slutningen af januar. 
Kontakt: Mette Asaa (sprogkoordinator): ma@oegnet.dk

 

Georg Mohr Konkurrencen

Er du skrap til matematik kan du fx deltage i den landsdækkende Georg Mohr konkurrence. Formålet med Georg Mohr-konkurrencen er at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning på gymnasiet. De dygtigste elever går videre til den internationale Matematikolympiade.

Talentudvikling Georg Mohr Konkurrencen Ørestad Gymnasium
Mun 3

Model United Nations

Vi deltager hvert år i Model United Nations (BIGMUN) med et hold elever. BIGMUN er en international konference hvor ca 500 unge fra hele verden mødes på Birkerød Gymnasium. Her gennemfører de et internationalt rollespil, hvor hvert gymnasium repræsenterer et land i FN. Rollespillet foregår ligesom en rigtig FN-konference, det hele foregår på engelsk, der er dresscode, udvalg, resolutioner etc. 

Når vi har udvalgt årets gruppe af BIGMUN-deltagere på OEG, arrangerer vi en studiekreds på 4-5 moduler, hvor de får fri fra den almindelige undervisning. I studiekredsen læser vi om det land, som OEG repræsenterer, skriver resolutioner, øver os i at argumentere og holde taler mv. Du kan læse mere om BigMUN her.

 

Kontakt: Camilla Grove Jensen, cgj@oegnet.dk