fbpx

Optagelse på Ørestad Gymnasium (stx)

Her hjælper vi dig med at få overblik over, hvordan du søger om optagelse på stx.

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål herunder, er du altid velkommen til at ringe til os eller sende en mail.

WTRFOTO_OEG_KomprimeretTilWeb_Informatik-11

Hvordan søger du?

Du skal søge om optagelse på Ørestad Gymnasium via optagelse.dkInden du ansøger, er det vigtigt, at du læser om kravene for optag herunder.

Er du erklæret uddannelsesparat?

For at komme i gymnasiet skal du være erklæret uddannelsesparat. Det betyder, at du skal:

  • Opnå 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. eller i 10. klasse og senere bekræfte dit niveau ved de afsluttende prøver.
  • Opfylde de sociale og personlige og/eller praksisfaglige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

Du skal derudover opfylde de øvrige adgangskrav vedr. aflæggelse af folkeskolens afgangsprøver, undervisning i 2. fremmedsprog mv. Se de samlede adgangskrav samt informationsmateriale på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du kan også læse mere om adgangskravene på Uddannelsesguiden.dk

Optagelseskriterier

Reglerne for optagelse på Ørestad Gymnasium er bestemt af Optagelsesbekendtgørelsen. Det betyder, at vi optager de ca. 400 ansøgere, der har kortest transporttid til gymnasiet. Man behøver ikke nødvendigvis bo på Amager for at kunne blive optaget på Ørestad Gymnasium. Udover elever fra Amager (herunder Tårnby og Dragør), har vi også elever fra fx Vanløse, Frederiksberg og Hellerup. Du kan læse mere om elevfordeling til gymnasierne her.

Garanteret optag 

Du er garanteret at få en plads på Ørestad Gymnasium, uanset din transporttid:

  • Hvis du vælger studieretningen Mediefag A – Engelsk A 
  • Hvis du er elitesportsudøver med sportslig godkendelse fra Team Copenhagen og Team Danmark.

Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for at få en garanteret plads, skal du skrive i en note på optagelse.dk, at du ønsker studieretningen Mediefag A – Engelsk A, eller at du er sportsligt godkendt af Team Copenhagen eller Team Danmark og søger eliteidrætsordningen.

Elite idræt og uddannelse Ørestad Gymnasium Talentudvikling

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Vi sender et kvitteringsbrev til alle, der har søgt Ørestad Gymnasium som førsteprioritet efter den 8. maj 2024. Dernæst modtager du besked om, hvilket gymnasium, der er reserveret plads til dig på. Slutteligt modtager elever, der har fået reserveret en plads på Ørestad Gymnasium, en besked om de kan optages, hvis de opfylder optagelseskravene. Alle breve sendes både til ansøger og til værger via e-boks.

Hvad sker der, hvis du ikke kommer ind?

Hvis der ikke reserveres plads til dig på Ørestad, er der blevet reserveret plads på et andet gymnasium eller en anden ungdomsuddannelse. Hvis du stadig gerne vil gå på Ørestad Gymnasium kan du få din sag genbehandlet. Uanset hvad du gør, er det vigtigt, at du starter på det gymnasium/den ungdomsuddannelse, du er optaget på for ikke at risikere at stå uden plads efter sommerferien.

Genbehandling af din sag

Er du ikke kommet ind på Ørestad Gymnasium, kan du muligvis få din sag revurderet. Sammen med det brev, du modtog om afslag på reservation af plads, modtog du også en vejledning til, hvordan du får din sag genbehandlet.

Mulighed for at skifte gymnasium

Som følge af den politiske aftale om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser af den 10. juni 2021 er ventelister til gymnasierne blevet afskaffet. Gymnasieskift kan derfor kun ske i ekstraordinære situationer, fx hvis man flytter eller ved massive problemer med trivsel. Begge tilfælde kræver selvfølgelig, at der er en ledig plads på det gymnasium, man ønsker at skifte til.

 

Ved trivselsproblemer kan overflytning kun ske efter aftale med det gymnasium, du går på lige nu. Hvis du er ked af det sted du går på gymnasium og gerne vil skifte til Ørestad Gymnasium, henviser vi til, at du kontakter ledelsen på det gymnasium, du går på nu og beder dem kontakte os.

Særlige forhold – Optagelsesprøve

Har du gået på en prøvefri skole?

Hvis du har gået på en prøvefri skole, indkaldes du altid til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen afgør, om du er uddannelsesparat.

 

Kommer du ikke direkte fra grundskolen?

Hvis du ikke søger direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse, vil du også blive indkaldt til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, der tilsammen skal afgøre, om du er uddannelsesparat.

 

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat?

Hvis du har søgt Ørestad Gymnasium som førsteprioritet og ikke vurderes uddannelsesparat til gymnasiet, indkaldes du til en skriftlig optagelsesprøve. Den skriftlige prøve efterfølges af en samtale. Den skriftlige prøve afholdes på Ørestad Gymnasium og varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

 

Vi indkalder dig til optagelsesprøven

Hvis du skal optages under særlige forhold skal du stadig ansøge om at komme på Ørestad Gymnasium via optagelse.dk. Derefter vil vi indkalde dig til en optagelsesprøve. Prøven forgår på gymnasiet. 

Se her hvilke datoer, du kan komme til optagelsesprøve.