fbpx

Elevudvalg – et stærkt fællesskab

På Ørestad Gymnasium har vi en engageret elevudvalgskultur

Det er eleverne selv, der står for udvalgene, og de bestemmer også selv, hvad udvalgene skal arbejde med, hvor tit de mødes samt hvilke aktiviteter og events de har lyst til at lave. Et vigtigt udvalg på skolen er elevrådet, som både er med i skolens bestyrelse, men også holder møder med ledelsen, så eleverne har mulighed for at være med til at skabe den skole, de gerne vil have. Skolen støtter naturligvis op om elevudvalgene. Hvert år i begyndelsen af skoleåret, holder vi en udvalgscafé, hvor resten af skolens elever kan kigge forbi, spørge – og forhåbentlig får lyst til at melde sig ind i et eller flere udvalg.

Få medindflydelse på skolekulturen

Når eleverne bliver inspirerede til selv at oprette et udvalg hjælper vi dem igang. Udvalgene er vigtige, da de skaber fællesskab på skolen og giver mulighed for, at eleverne kan mødes på tværs af klasser og årgange. Når eleverne for eksempel planlægger et event på skolen, det kan være en VM-café, OEG Festival eller tøjbytte-arrangement, tilegner de sig vigtige kompetencer. De lærer at organisere, koordinere og kommunikere, hvilket er første skridt mod at skabe forandring.

Vil du starte et udvalg?

Står du med en idé til et udvalg, som ikke findes endnu, kan du altid starte dit eget.

Skriv en mail til thm@oegnet.dk, hvor du beskriver idéen, og hvem der gerne vil være forpersoner for udvalget.

 

Udvalg på OEG

Festudvalget

Festudvalget er et udvalg bestående af 1.-, 2.- og 3.g’ere. Udvalgets opgave er at forberede kommende fester på Ørestad Gymnasium. Festudvalget har ca. 20 medlemmer fordelt på de tre årgange. Inden festerne, mødes medlemmerne og gør stiller op, pynter skolen og gør klar til festen. 

Forpersoner: Ella 2021i – ella.foged@oegnet.dk og 

Sylvester 2021i – sylvester.fobian@oegnet.dk

Elevrådet 

I elevrådet på Ørestad Gymnasium tror vi grundlæggende på, at vi er stærkere sammen. Vi vil gerne være med til at demokratisere den almindelige skoledag, derfor synes vi, det er vigtigt at lytte til og prioritere så mange input som muligt. Vi ved, at hvis man er motiveret for at få noget gennemført, kan det som regel lade sig gøre. Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden. Her gennemgår en vi dagsordenen, der forinden er blevet planlagt af elevrådsbestyrelsen. 

Forpersoner: Ida 2021m – ida.traczyk@oegnet.dk og Ibrahim 2022d – ibrahim.beg@oegnet.dk

OEGrøn – klimaudvalget

OEGrøn er Ørestad Gymnasiums grønne hjerte. Vi er et udvalg, som arbejder for et mere miljø- og klimavenligt gymnasium. Vores fokus er i høj grad på klima og bæredygtighed. Vi gør OEG til grønnerne gymnasium både med mange møder, men også kampagner på skolen. Vi deltager også i klimamarch og andre grønne events rundt i København. Find os på instagram @oeggroen.

Forpersoner: Rosa 2021k – rosa.meijden@oegnet.dk 

LGBTQ+ Udvalget

Vi fokuserer på at skabe et trygt rum, hvor alle kan føle sig accepteret og velkommen. Sammen skaber vi et fællesskab som arbejder målrettet på at gøre OEG til et mere queer-venligt gymnasium. Udvalget deltager bl.a. i foredrag, holder filmaftener, diskussioner og hvad vi ellers finder på. Hvis du syntes, det lyder spændende kan du være med i vores Facebook gruppe.

Forpersoner:

Shabnam 2022m – shabnam.shafigh@oegnet.dk 

Luna 2022m – luna.solander@oegnet.dk 

OEG Live

OEG-Live er en del af skolens medieprofil. Vi er skolens digitale morgensamling. Her laver vi indslag om relevante emner for skolen, og som en del af samlingen er man for det meste med bag kulissen, bl.a. som titler, lydmand eller i redaktionen. Alle har dermed en afgørende rolle for, at programmet bliver spændende. Vi sender live ca. en gang om måneden, og alle på skolen ser med enten via deres computere eller på storskærm i et klassemiljø. 

Producer: Ella 2022m – ella.bygmann@oegnet.dk 

Redaktionschef: Ronja 2022i – ronja.maarala@oegnet.dk 

 

Oeg band 23

OEG Bandet

OEG Bandet er Ørestad Gymnasiums helt eget husorkester. Vi spiller til forskellige arrangementer på skolen såsom juleafslutning, første skoledag, translokation – eller andre events, hvor der er brug for den ekstra gode stemning. Når vi ikke spiller for folk, øver vi i øvelokalerne og gør klar til næste set-liste. Vi elsker musik, og vi elsker at dyrke det sammen!

Find os på Instagram 

Forpersoner:

Nicolai 2021m – nicolai.samson@oegnet.dk og

Pelle 2021h – pelle.svanholm@oegnet.dk 

Boulevarden

Boulevarden er OEGs elevdrevne magasin, som har til formål at fremvise produkter, som elever på OEG har skabt. Dette kan være alt fra digte og nyhedsartikler til plakater og horoskoper – og meget mere. På redaktionen er vi både elever, der er glade for at skrive og elever med sans for det visuelle. Magasinet udkommer både digitalt på en hjemmeside, fysisk i en ”best of” version sidst på året og på VÆGGEN.

Forpersoner: Elke 2021b og Sara 2021b

Kontakt: alle-boulevarden@oegnet.dk

OEG Mino

OEG Mino vil gerne skabe et miljø, hvor alle føler sig set og hørt.  Vi vil gerne bringe kulturerne sammen og arrangerer derfor begivenheder som Ramadan-middag og Kulturdag. OEG er mangfoldigt og multikulturelt, og vi vil fremhæve alt det fantastiske ved det!

Forpersoner:

Shabnam 2022m – shabnam.shafigh@oegnet.dk 

Sara 2021b – sara.al-tamimi@oegnet.dk 

Filmklubben

I filmklubben holder vi arrangementer en gang om måneden. Her ser vi en film sammen i Multisalen efter 4. modul, og vi har altid popcorn til, for sådan skal det være! I filmklubben mener vi, at OEGs elever skal have muligheden for at stemme på den film, de gerne vil se. Derfor er det muligt at stemme på både genre og film via vores Facebook– og instagramprofil.

Forpersoner:

Christian 2022i – christian.vinding@oegnet.dk og Isabella 2022i – isabella.koldby@oegnet.dk 

Trivselsudvalget

Vi stræber efter, at eleverne få den bedst mulige start på OEG og får socialiseret røven ud af bukserne. Som udvalg har vi til opgave at arrangere små som store sociale sammenkomster på tværs af årgangene. Vi værdsætter et godt samarbejde, at man kan tage ansvar, hvor der er behov, og at man elsker at være sammen med både nye og gamle elever!

Forpersoner: Karen 2021k –karen.vinhardt@oegnet.dk og

Pedro 2021m – pedro.ramos@oegnet.dk

 

 

Bogklubben

Bogklubben er et socialt fællesskab på skolen, hvor vi mødes over bøgerne. Hver måned vælger vi en bog som vi skal læse og snakker om dem sammen over nogle lækre snacks. Derudover har vi en ambition om at tage til forskellige bog-relaterede events sammen som fx BogForum og poesiaftener.

Forpersoner:

Shabnam 2022m – shabnam.shafigh@oegnet.dk 

Alina 2022m – alina.hussain@oegnet.dk

OEG Mentor Ørestad Gymnasium Danmark

OEG Mentor

Mentorordningen er kort sagt hjælp til selvhjælp for bedre studievaner. Mentorerne er elever, som hjælper og gør en forskel for dig, der har brug for en hjælpende hånd med at få struktur på skolearbejdet eller har andre skolerelaterede problemer. Mentorforløbet er skræddersyet til den enkelte elev.  Mentorordningen er ikke lektiehjælp eller psykologisk vejledning. 
Kontakt: mos@oegnet.dk