fbpx

Biologi

Naturvidenskabelig studieretning 1 

Biologi A, Kemi B

Biologi er for dig der:

  • Er interesseret i læren om alt det levende 
  • Vil lære om kroppen, kost, sundhed, sygdomme og sygdomsbekæmpelse
  • Vil forstå og arbejde med livets kode DNA, vil vide hvordan man arver træk fra sine forældre og vil vide, hvordan arv og miljø arbejder sammen
  • Er interesseret i naturen og bliver fascineret af forskellige dyrs tilpasninger og niche 
  • Vil have en faglig biologisk baggrundsviden om mange samfundsfaglige problemstillinger fx diabetes og overvægt i samfundet, vaccination mod HPV, om hash skal lovliggøres eller betydningen af beskyttelse af vores vilde natur

Studieretningen Biologi på Ørestad Gymnasium giver dig en grundig introduktion til aktuelle biologiske emner og problemstillinger. I denne studieretning spiller naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsfaglige fag rigtig godt sammen, når man arbejder med temaer som for eksempel Diabetes, GMO-afgrøder, kemiske formler eller kønssygdomme. Du trænes også i at kunne tage stilling til etiske problematikker på en solid faglig baggrund.

 

Du arbejder med: 

Vi arbejder med alle aspekter af biologien og kemien, både teoretisk, eksperimentelt i laboratoriet og i felten og også med matematiske modeller og beregninger. Vi tager til foredrag ude i byen, hvor vi får indblik i ny forskning, og vi inviterer gerne eksperter til Ørestad Gymnasium for at holde oplæg. Vi tilmelder os gerne til konkurrencer i biologi, hvor vi også kommer til at tale med forskere og får et indblik i forskningens verden.

I studieretningen lægges der vægt på samarbejde mellem fagene, og der er fokus på både mundtlig og skriftlig formidling. Dette trænes ved mange forskellige typer af opgaver.

Hensigten er at gøre studieretningens elever gode til at forholde sig konkret, sagligt og etisk til kontroversielle emner inden for biologisk udvikling/forskning samt at formidle dette korrekt.

 

Særlige aktiviter:

Udover den almindelige undervisning på skolen deltager vi også i laboratorie-øvelser og foredrag på universiteter og besøger teknologiske virksomheder. Herunder har vi ofte været på besøg hos Lundbeck, Spildevandscenter Avedøre, Naturhistorisk museum og Københavns Universitet.

Studieturen på denne studieretning vil ofte være med biologi, som det ene fag og vi har mange gode erfaringer med at rejse i Europa. Vi kunne undersøge samspillet mellem kulturelle, miljømæssige og sundhedsmæssige forhold. Vi har eksempelvis været i Barcelona med fokus på at undersøge konsekvenser af skiftet fra den traditionelle middelhavskost til mere fastfood præget kost.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Modeller af biologiske systemer eller processer
  • Biologien i samfundsrelevante problemstillinger
  • Forståelse af naturen
  • Innovative løsninger til lokale og globale problemstillinger
  • Forståelsen af hvad der sker med i din egen krop, både når vi arbejder teoretisk og i laboratoriet.

Hvad kan du blive?

Med en studentereksamen fra Biologi studieretningen kan du fortsætte på mange natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Dette kunne fx være biologi og medicin (med matematik på A-niveau), kost og ernæringsvidenskab, agronom, sundhed eller naturpleje. I kombination med de tilgængelige valgfag er der flere muligheder for at kvalificere sig til andre specifikke uddannelser som fx fysioterapeut (med Idræt B) eller Ingeniør (med fysik B).

 

Hvilke uddannelser giver studieretningen adgang til – Klik her

 

Dine fag på Biologi

Studieretningsfag  Obligatoriske fag  Valgfag

1.g

2.g

3.g

Grundforløb

Studieretningsforløb

Biologi A

Kemi B

AP*

NV*

Dansk A

Idræt C

Matematik B

Engelsk B

Samfundsfag C

Fysik C

Historie A

Religion C

Oldtidskundskab C

SRP*

2. fremmedsprog

Valgblok

Kunstnerisk fag

Frit C-niveau

Fra B til A-niveau

*AP: Almen sprogforståelse, NV: Naturvidenskabeligt grundforløb, SRP: Studieretningsprojekt

2. Fremmedsprog: Fransk fortsætter B, Tysk fortsætter B, Kinesisk A, Spansk A

Valgblok i 3.g: Billedkunst B, Design og arkitektur B, Dramatik B, Dramatik C, Engelsk A, Filosofi B, Filosofi C, Fransk fortsætter A, Fysik B, Idræt B, Informatik B, Kemi A,  Matematik A, Mediefag B, Musik B, Musik- og lydproduktion C, Naturgeografi B, Psykologi B, Psykologi C, Samfundsfag B, Tysk fortsættersprog A

Kunstnerisk fag: Billedkunst C, Design og arkitektur C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C

Frit C-niveau i 2.g kan være:  Billedkunst C, Design og arkitektur C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Informatik C, Mediefag C,  Musik C, Naturgeografi C, Psykologi C

Fra C til B-niveau i 3.g kan være: Engelsk A, Fransk A, Kemi A, Matematik A, Tysk fortsætter A. 

Se de fag og niveauer du har på denne studieretning  Klik her