fbpx

Hjælp til særligt sårbare elever

 På Ørestad Gymnasium er der plads til alle, også unge med psykiske sårbarheder. Vi har en gruppe erfarne studievejledere, der hjælper sårbare elever til både trivsel og et godt fagligt resultat i deres gymnasietid. Vi udbyder også gruppesamtaleforløb til elever, der kæmper med fx stress eller depression og så har vores ung-ung mentorordning gennem årene hjulpet mange af vores elever med at finde en fornuftig balance ift. skolens krav og elevens behov. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt Ørestad Gymnasium kan tilgodese dine behov anbefaler vi, at du kontakter studievejledningen for en uddybende samtale.

Relationer og trivsel

På Ørestad Gymnasium er elevernes trivsel vigtig. Derfor er der et lærerteam, bestående af fire lærere, knyttet til hver klasse. To af disse lærere er klasselærere. Denne organisering gør, at lærerne kommer tæt på klassen, og danner nære relationer til eleverne. Lærerne holder løbende samtaler med eleverne om både faglig og social trivsel. En særligt sårbar elev vil blive knyttet til en af klasselærerne, som vil følge særligt op på vedkommende. Ved skolestart inddeles eleverne i studiegrupper, som revideres efterhånden som vi lærer eleverne og deres behov bedre at kende. Studiegrupperne er med til at skabe tryghed og gør, at eleverne danner relationer på tværs.

Undervisning og pædagogik

På Ørestad Gymnasium er al undervisning tilrettelagt omkring Google Classroom og Google Drev. Dette betyder, at eleverne møder samme struktur for lektiegivning, forløbsplan og aktiviteter i alle fag. Denne forudsigelighed fungerer godt for sårbare unge. Strukturen betyder også, at eleverne kan orientere sig om, hvilke aktiviteter, de skal lave i timerne både forud for skoledagen eller efterfølgende, hvis de har været fraværende. 

 

Derudover har Ørestad Gymnasium et helskoleprojekt om faglig læsning, som arbejder med elevernes læsestrategier i alle fag. Det bidrager til at skabe struktur og overblik over det faglige stof i lektielæsningen. Det gavner alle, men særligt de sårbare elever, som kan have vanskeligheder med at overskue lektielæsningen.

Hjerterum – et særligt tilbud til sårbare elever

På Ørestad Gymnasium har vi etableret et ”hjerterum” for sårbare elever med kognitive udfordringer, som i perioder har brug for at trække sig tilbage og få ro til at klare skoledagen.

Hjerterummet er indrettet med afskærmede arbejdspladser, men har også plads til afslapning. Eleverne kan bruge rummet i frokostpausen, i mellemmoduler eller i perioder med individuelt arbejde og gruppearbejde, hvor de har brug for at trække sig fra det store åbne rum.

Lærerne kan også lave individuelle aftaler med eleverne om, hvornår de arbejder i hjerterummet. Det er kun elever, som har fået tildelt adgang via studievejledningen, som har adgang til rummet.

Arkitektur og didaktik

Ørestad Gymnasiums arkitektur indbyder til mange forskellige læringsformer. Dette betyder blandt andet, at eleverne også har undervisning i gruppeområder, hvor de sidder sammen i mindre grupper, og hvor læreren på skift sidder hos eleverne.

For elever med psykiske sårbarheder betyder det, at der er flere moduler, hvor de ikke behøver at forholde sig til det store klasserum, men i stedet kan fokusere på det trygge miljø omkring deres studiegruppe. I disse moduler kommer læreren tættere på eleverne og deres individuelle behov. Som i alle læringsrum er det platformen Google Classroom og Google Drev, som er omdrejningspunktet for modulets aktiviteter.

Særlige indsatser og støttefunktioner

For at hjælpe sårbare elever gennem det komplekse studieliv på STX har Ørestad Gymnasium flere støttefunktioner: 

  • Gennem vores mentorordning kan eleverne både få tildelt en elevmentor eller en voksenmentor, som hjælper med struktur, planlægning og overblik.
  • Studievejlederne hjælper elever, som har brug for særlige aftaler ifm. udredning og behandlingsforløb.
  • Læsevejledningen, matematikvejledningen og sprogvejledningen hjælper de elever, hvis vanskeligheder viser sig særligt inden for enkelte fag.
  • Elever kan få tildelt ekstra støttetimer via SPS.
  • Vi tilbyder sygeundervisning for de elever, som grundet sygdom har haft ekstra fravær. 
  • Vi samarbejder med Københavns Kommune om særlige tiltag for elever med psykiske sårbarheder.
  • Sammen med Københavns Kommune tilbyder vi sundhedstjek flere gange om året, hvor eleverne kan tale med en sygeplejerske og/eller en psykolog om deres sundhed.
  • Vi arrangerer særlige forløb omkring eksamensangst eller angst for fremlæggelser eller præsentationer.