fbpx

Sprogvejledning på OEG

Sprogvejledning er et frivilligt tilbud til elever, der ønsker at få hjælp til at træne deres fremmedsprog.

Sprogvejledning er et ekstra element i elevens sprogtræning ud over den almindelige sprogundervisning og elevens selvstændige arbejde. 

 

Målet med sprogvejlednigssamtalerne er:

  • at klarlægge, hvordan den enkelte elev bedst lærer fremmedsprog
  • at klarlægge, hvilke ressourcer og udfordringer eleven har
  • at sætte realistiske mål i samarbejde med eleven
  • at lave en handlingsplan, der passer til elevens ønsker og udfordringer
  • at tilpasse et sprogtræningsforløb, der passer den enkelte elevs måde at lære på
  • at vise eleven konkrete værktøjer, som eleven kan bruge til at selvtræne sproget
  • at eleven får en motiverende og individuelt tilpasset sproglæring

Hvis du er interesseret:

På OEG er der fire sprogvejledere:

 

Engelsk: Erik (ek@oegnet.dk)

Spansk: Morten (mos@oegnet.dk

Fransk: Ulla (ubr@oegnet.dk

Tysk: Mette (ma@oegnet.dk).