fbpx

Digital Kunst 

Valerie Collart og Mekki Sebastian Brink

Collart og Brink Ørestad Gymnasium
Valérie Collart & Mekki Sebastian Brink.
Tricky Objects – Serpent, Twisted Column, Putty (2015)
Computeranimation, uden lyd, looped
 
Værkets tre enheder reflekterer over dematerialiseringen af det fysiske objekt og samspillet mellem skulpturernes virkelige og virtuelle repræsentation. De tre sidestillede videoer repræsenterer genstande udsat for eksperimenter. Hver især rejser videoerne spørgsmålet om, hvorvidt det man ser i værket faktisk eksisterer, eller om det man ser “blot” er et billede. I det lys stiller værket skarpt på det faktum, at vi er omgivet af billeder – og at vi i udpræget grad oplever virkelige ting, steder, personer gennem billeder. Billedet og gengivelsen af den faktiske genstand bliver undertiden mere virkeligt end den virkelige genstand.
Læs mere om Mekki Sebastian Brink.

Fra opløste søjler til botaniske samlinger

 

Betagende videokunst på det digitale gymnasium

Ørestad Gymnasium udbygger sin digitale profil med indvielsen af fire digitale kunstværker. Kunstnerne er Pia Rönicke, AVPD, Jesper Carlsen og Valérie Collart & Mekki Sebastian Brink. 
 
De fire kunstværker præsenteres på i alt 13 skærme. Værkerne bliver en del af hverdagen og bidrager til, at gymnasiets åbne rum bliver et sted for liv og forandring. Her kan nye ideer, ny viden og nye oplevelser opstå. 
Værkerne indbyder til at stoppe op, betragte og fordybe sig i deres tematik, æstetik og visuelle univers. 
 
Samtidig indrammer værkerne “det digitale” mere bredt. Ørestad Gymnasium er et digitalt gymnasium – der ønsker at styrke de studerendes kritiske, reflekterende og aktive sans for medier. I den moderne verden, bliver begivenheder ofte filtreret gennem mediernes vinkling. Kunstværkernes æstetiske udtryk og tematikker bidrager til en forståelse af, at de digitale medier er langt mere end konkrete fremstillinger af virkeligheden. End dét man ser på sociale medier og dét man møder på læringsplatforme. De fire ret forskellige værker nuancerer derfor, “hvad” det digitale er.
 
Statens Kunstfond har deponeret værkerne på Ørestad Gymnasiums i en femårig periode.