fbpx

Fysik

Fysik er for dig der:

 • Elsker at eksperimentere
 • Interesserer dig for atomernes verden og universet
 • Gerne vil vide hvordan teknik og naturen er indrettet
 • Gerne vil regne på verden og synes at formler er smukke
 • Gerne vil være med til at løse verdens CO2-problem og energiforsyning

Fysik på gymnasiet

I fysik beskæftiger man sig med alt, der findes i den fysiske verden. Fra det allermindste, som atomer og partikler – til det allerstørste, som stjerner, superhobe og hele universet.

Vi forsøger at forstå og forklare de fysiske side af ting – som fx bæredygtig energi, lyde, farver og sorte huller i universet.

Fysik på C-niveau er et obligatorisk fag i gymnasiet, men flere af studieretningerne har faget på B-niveau – og kan hæve det til A-niveau. På B-niveau indgår det automatisk i studieretningerne Science og Bioteknologi. Men  på de fleste studieretninger, kan du hæve til Fysik B fra det obligatoriske C-niveau.

Vi arbejder med:

 • Spændende forsøg, der skal teste hypoteser og teorier
 • Modeller, beskrivelser og teorier, der forklarer fysiske fænomener
 • Hvordan fysikken bidrager til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Projektarbejde, som skal afsluttes med en rapport
 • Innovative løsninger til lokale og globale problemstillinger

Hvordan foregår undervisningen 

Undervisningen er en kombination af teori og praksis, således at det faglige eksemplificeres ved en række forsøg inden for hvert forløb. Altså indebærer undervisningen både projektarbejde og fordybelse i fysikkens betydning for en række problemstillinger. Da der konstant er udvikling i forskning, arbejder vi meget med vedkommende og nutidige emner.

Som digitalt gymnasium har Ørestad Gymnasium investeret i måleudstyr, som kan tilsluttes din egen computer. Dette giver mulighed for at trække naturen med helt ind på din egen skærm. Ligeledes har vi robotter, som du kan styre med programmering og få til at kommunikere med og sanse verden.

Vi har fx om emnerne:

 • Energi
 • Lyd, lys og sanser
 • Astronomi
 • Atomernes opbygning
 • Radioaktivitet
 • Samt emner vi bliver enige om

Som hævet fag 

På B-niveau får vi flere spændende emner, som elektricitet, sensorer, atomfysik, radioaktivitet og astronomi. Vi bruger matematikken endnu mere og kan dykke endnu dybere ned i naturens forunderlige verden. Emnerne blive mere komplekse og mere spændende. 

På B- og A-niveau er der også væsentligt mere skriftligt arbejde, og ved at hæve faget, bliver det muligt at beskæftige sig med mere komplekse og flersidede emner inden for fysikken. Således vil du i højere grad beskæftige dig med metoder og diskussion af det faglige, og det bliver muligt at kombinere faget med andre fag for at få for en dybere forståelse for naturvidenskabelige problemstillinger.  

På A- og B-niveau har vi fx om emnerne:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Elektriske kredsløb, sensorer og robotter. 
 • Elektriske og magnetiske felter og stråling
 • Kvantefysik
 • Fysikken i det 21. århundrede