fbpx

Kvalitetsudviklingssystem

Sådan arbejder vi med kvalitet

På OEG arbejder vi systematisk med at højne kvaliteten af undervisningen, læringen og trivslen. Vi har en forbedringskultur, hvor vi er nysgerrige på hinandens læring og udvikling, og hvor vi både arbejder konkret og bruger dialogen til at blive bedre og dygtigere.

Når vi arbejder med kvalitet på OEG, handler det mere om at finde styrker og være nysgerrig på potentialer end om at finde fejl. Vi bruger observation, refleksion og udvikling i samspil med kolleger, ressourcepersoner og ledelse, når vi arbejder med kvalitetsudvikling. 

OEGs kvalitetsudviklingssystem er opdelt i tre niveauer. Elev-, undervisnings- og institutionsniveauet. Kvalitetsudvikling finder naturligvis også sted uden for rammerne af kvalitetsudviklingssystemet, der kun illustrerer systematikken og rammerne.

Kvalitetsudviklingssystemets 3 årshjul

Der er et seperat årshjul til elever, lærere og ledelse, der i kort form viser, hvilke aktiviteter man skal deltage i, hvornår aktiviteterne ligger på året, og hvad man kan forvente af evaluering og feedback.

Årshjul – elever

Årshjul – lærere

Årshjul – Ledelse

Kvalitetsudviklingssystemet bygger desuden på de krav om målsætning, selvevaluering og opfølgningsplan, der er beskrevet i undervisningsministeriets vejledning til lov og bekendtgørelse om institutionernes kvalitetssystem. Pejlemærkerne, for al forbedringsarbejdet og for de mål der sættes for dette arbejde, er skolens strategi og vision. 

De seneste tre års selvevalueringer og forbedringsplaner offentliggøres på hjemmesiden. 

Her er kun beskrevet den systematik og de rammer, som gælder alle lærere. Det er tanken at kurser, konferencer og lignende kompetenceudvikling for enkelte lærere eller grupper af lærere, skal udspringe af de behov og fokusområder, der identificeres i arbejdet beskrevet i kvalitetsudviklingssystemet.