Samtykkeerklæringen

Som ny elev skal du udfylde en samtykkeerklæring på www.gymbetaling.dk, inden du starter. Vi indsamler personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), og nogle af de oplysninger skal du tage stilling til, om vi må bruge. Sådan er lovgivningen. Du kan læs meget mere om, hvordan vi behandler personfølsomme oplysninger på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at I læser samtykkeerklæringen grundigt, inden I udfylder den. Ved hvert spørgsmål har vi forklaret, hvilke konsekvenser de enkelte svar giver. Vi ønsker, at I svarer ja til alle punkterne, men det er frivilligt, hvilke svar I giver. Samtykkeerklæringen skal udfyldes, når du starter på gymnasiet.

Hvis du ikke udfylder erklæringen, kan du ikke ikke få udstedt et studiekort, som du bl.a. skal bruge som ID til festerne. Der er foto på studiekortet, og vi skal have tilladelse til at bruge fotos først. Sådan er lovgivningen.

Sådan udfylder du samtykkeerklæringen som elev
  1. Log på www.gymbetaling.dk med dit NemID. (Elevens eget NemID). Hvis du ikke har et NemID kan det bestilles på www.nemid.nu.
  2. Udfyld samtykkeerklæringen og tryk gem for at afslutte.
  3. Hvis du bagefter skal betale årsudgifter eller studietur, skal du klikke på “Mine Events”.

Husk det er dig som elev, der skal logge på med dit eget NemID, når samtykkeerklæringen skal udfyldes, og når der skal betales.

Gymbetaling.dk
Gymbetaling.dk er et administrativt system, som vi bruger til samtykkeerklæringer og til betaling af de årlige faste udgifter og studieture.