fbpx

Digital Kunst 

Jesper Carlsen

Jesper Carlsen
Substance 1-8 (2017)
Computeranimation, uden lyd, looped
 
Værket består af 8 computeranimerede objekter. Samlet set er Carlsens værk en indgående undersøgelse af, hvordan computersimulationer fungerer. 

De otte dele i værket er alle computeranimerede, det vil sige, at der ikke er brugt nogle fotos, men at alt er genereret udfra forskellige lag af algoritmer.
 
Værket fremstår afsøgende som en slags kritisk undersøgelse af computersimulationen som et medie, der kan tage mange forskellige former og som tit opererer næsten usynligt, som en ren illusion. 

Carlsen har i forbindelse med værket formuleret: “Jeg er af den overbevisning, at kunstens rum kan bruges til fastholde et særligt blik på disse simulationer og underlægge algoritmer som et materiale i sig selv.” 

Substance kan ses som en foreløbig kulmination på Carlsens flere års fokusering på det digitale som materiale. Set på den måde kredser værket om vores forventning til et rigtig materiale og om hvordan det digitale forsøger at simulere virkelighedens materialer.
 
 
 

Fra opløste søjler til botaniske samlinger

 

Betagende videokunst på det digitale gymnasium

Ørestad Gymnasium udbygger sin digitale profil med indvielsen af fire digitale kunstværker. Kunstnerne er Pia Rönicke, AVPD, Jesper Carlsen og Valérie Collart & Mekki Sebastian Brink. 
 
De fire kunstværker præsenteres på i alt 13 skærme. Værkerne bliver en del af hverdagen og bidrager til, at gymnasiets åbne rum bliver et sted for liv og forandring. Her kan nye ideer, ny viden og nye oplevelser opstå. 
Værkerne indbyder til at stoppe op, betragte og fordybe sig i deres tematik, æstetik og visuelle univers. 
 
Samtidig indrammer værkerne “det digitale” mere bredt. Ørestad Gymnasium er et digitalt gymnasium – der ønsker at styrke de studerendes kritiske, reflekterende og aktive sans for medier. I den moderne verden, bliver begivenheder ofte filtreret gennem mediernes vinkling. Kunstværkernes æstetiske udtryk og tematikker bidrager til en forståelse af, at de digitale medier er langt mere end konkrete fremstillinger af virkeligheden. End dét man ser på sociale medier og dét man møder på læringsplatforme. De fire ret forskellige værker nuancerer derfor, “hvad” det digitale er.
 
Statens Kunstfond har deponeret værkerne på Ørestad Gymnasiums i en femårig periode.