fbpx

Bioteknologi

Bioteknologi er for dig der:

 • Vil have laboratoriet som legeplads
 • Er interesseret i at bruge naturen på nye måder
 • Gerne vil forstå cellers mekanisme og medicinske tilstande
 • Gerne vil bruge naturen på nye måder

Bioteknologi på gymnasiet

Bioteknologi er en kombination af biologi og kemi og beskæftiger sig derfor med et bredt spektrum af emner. Det kan være lige fra fødevareteknologi til sundhed og sygdom eller kemiske og biologiske produkter. Du får indsigt i hvordan, teknologien har betydning for naturvidenskaben, og hvilke nye muligheder det giver vores samfund. Derudover bliver du dygtiggjort i fagligt funderet analyse, såvel som udrustet til at arbejde med og undersøge hvordan forskning og teknologi kan betyde nye innovative løsninger for nutidige, velkendte problemer. Desuden kommer du til at forholde dig til de etiske spørgsmål og dilemmaer, der følger med fagets mange komplekse problemstillinger. Faget indgår også i samspil med andre fag i forhold til tværfaglige emner, og der er derfor god mulighed for f.eks at eksemplificere matematikken som et vigtigt værktøj i naturvidenskaben.

 

I Bioteknologi prøver du naturvidenskaben af i praksis og lærer at lave produkter, der løser virkelige problemer – og omsætter viden fra virkeligheden til model. 

Vi arbejder med temaer som:

 • Lægemidler
 • Fødevareteknologi
 • Sundhed
 • Sygdomme
 • Miljø og klima

Hvordan foregår undervisningen 

Undervisningen bliver tilrettelagt således, at der er stor vægt på eksperimentelt arbejde. Der er derfor stor variation mellem teoretisk undervisning i klasselokalet, forsøg i laboratoriet og formidling af tilegnet viden. Du får også indblik i de karriereorienterede muligheder, der er indenfor dette felt.

 

Særlige aktiviteter

Skolen har et samarbejde med bioteknologiske, sundhedsfaglige virksomheder og forskningsinstitutioner som:

Hvert år  deltager vi i konkurrencer som Drughunter Dysten, som er arrangeret af medicinalfirmaet Lundbeck.

Vi har f.eks. om emnerne:

 • DNA og liv, undersøgelse af biodiversitet.
 • Arvelighed og sygdomme, og teknologier til at undersøge disse
 • Evolution og bioinformatik
 • Fertilitet og teknikker til fertilitetsbehandling
 • Bæredygtig fødevareproduktion
 • Brug af mikroorganismer til fremstilling af kemiske produkter
 • Lægemiddelkemi