fbpx

Dansk

I Dansk kan du glæde dig til:

 • At blive dygtig til at analysere mange forskellige slags tekster, fx litterære, politiske, filmiske og informerende tekster
 • At styrke dit ordforråd, dit skriftsprog og din personlige stemme
 • At få viden om samspillet mellem litteratur og den samtid den er skrevet i
 • At blive god til at formidle klart og anvende virkemidler, så du kan overbevise andre om dine synspunkter
 • At forholde dig til mediestrømmen omkring dig og blive en kritisk analytiker af den kommunikation du dagligt konfronteres med

Dansk på gymnasiet…

Dansk er et obligatorisk A-niveau-fag, hvor der arbejdes med at analysere tekster i mange forskellige genrer. Her anvender vi forskellige teoretiske modeller, teorier, analysebegreber og metodiske tilgange. I forlængelse af det arbejder vi også med at formidle vores analyser både mundtligt og skriftligt i et klart sprog. Vi producerer vi selv tekster i mange forskellige genrer, herunder også kreative. 

Vi arbejder med:

 • Analyse af litterære tekster (fx digte, noveller, digital litteratur, romaner, drama)
 • Analyse af medietekster (fx dokumentarfilm, avisartikler, podcasts, kampagner, reklamer, interviews, nyhedsartikler, hjemmesider m.m.)
 • Analyse af sprog og retorik (fx politiske taler, blogindlæg, essays, radiointerviews)
 • Selv at skrive i en lang række genrer (fx debatindlæg, taler, digte, reportager, anmeldelser, essays m.m.)

Hvordan foregår undervisningen 

Vi sidder ofte i rundkreds, læser højt, analyserer og diskuterer litteratur. Andre gange foregår tekstlæsning online i mindre grupper, hvor læreren på skift besøger grupperne. Ofte arbejder vi i par for eksempel med at skrive en fælles tekst. I det hele taget skriver vi hyppigt i mange forskellige genrer, individuelt som kollektivt. Ligesom vi mundtligt formidler det stof, vi arbejder med for eksempel i en indøvet tale, en podcast eller en dokumentar. Af og til arbejder vi projektorienteret med selvvalgte emner eller problemstillinger.

Vi har fx om emnerne:

 • Fremstillinger af fattiges vilkår i litteraturen
 • Valgvideoer
 • Sproglig magtudøvelse i forbindelse med #metoo-bevægelsen
 • Rejseessays
 • Den norske serie Skam

Særlige ting vi laver

Som supplement og inspiration til den daglige undervisning går vi i teatret eller på museum. Vi får besøg af en forfatter, dramatiker eller dokumentarist som fortæller om sit virke. Vi deltager i en
landsdækkende konkurrence i kreativ skrivning. Eller vi tager ud i naturen, på en kirkegård eller med metroen for at samle stof til en reportage eller et digt.

Afspil video