fbpx

Engelsk

I Engelsk kan du glæde dig til:

 • At fordybe dig i skønlitterære værker
 • Dialogbaseret undervisning
 • Et fag, der inddrager livets store spørgsmål
 • At beskæftige dig med aktuelle emner
 • At blive dygtigere til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på engelsk

Engelsk på gymnasiet…

Engelskfaget er et obligatorisk fag, hvor der arbejdes med at analysere tekster i mange forskellige genrer. Her anvender vi forskellige teoretiske modeller, teorier, analysebegreber og metodiske tilgange. I forlængelse af det arbejder vi også med at formidle vores analyser både mundtligt og skriftligt i et klart sprog. Vi producerer vi selv tekster i mange forskellige genrer, herunder også kreative. 

Hvordan foregår undervisningen

 • Undervisningen er i høj grad dialogbaseret. 
 • Formålet er, at du skal tale så meget engelsk som muligt
 • Vi laver meget gruppearbejde
 • Undervisningen er altid på engelsk bortset fra grammatik
 • Du arbejder både alene, med en makker, i grupper og sammen som klasse
 • Du arbejder med at skrive, læse, tale og lytte til engelsk

Sådan arbejder vi

Engelskfaget er en kombination af flere faglige perspektiver, så udover sproglige færdigheder, vil du i undervisningen blive klogere på litteratur, kultur og historie fra engelsksprogede områder og yderligere forstå disses indflydelse på resten af verden. Britisk og amerikansk kultur er kerneområder, men du vil også komme til at beskæftige dig med områder i verden, der tidligere har været under britisk indflydelse (fx Indien, Australien og visse afrikanske lande).

 

I engelsk-faget arbejder du med fagbegreber, der knytter sig til arbejdet med at forstå og fortolke tekster, film, artikler, blogs m.m. Formålet med undervisningen i engelsk er, at du lærer dig et korrekt og præciseret engelsk, så du kan forstå sproglige nuancer og orientere dig og deltage i en global verden. 

Vi har fx om emnerne:

 • The American Dream
 • The Presidential Election
 • Horror
 • Shakespeare
 • India and the British Empire
 • Identity
 • Crime Fiction
 • Dystopia

Særlige ting vi laver

Mange af vores undervisningsforløb er som regel bygget omkring et emne. Derfor finder vi ofte et teaterstykke eller en biograffilm, der enten kan afslutte eller opstarte emnet. Vi sørger for, at inddrage virkeligheden og noget relevant. 

Er du dygtig til engelsk kan du deltage i Cambridge Advanced English Class. Cambridge Advanced English Exam er en eksamen, som udvikler talentfulde elever i både deres mundtlige og skriftlige brug af engelsksproget. Kurset afsluttes med en eksamen, og faktisk er denne eksamen et krav på mange internationale universiteter og arbejdspladser. Det er derfor en fordel for elever, der ønsker at arbejde eller studere i udlandet, at have afsluttet denne eksamen.