fbpx

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er for dig der:

 • Interesserer dig for lederskab i virksomheder
 • Drømmer om at blive iværksætter i din egen virksomhed
 • Vil udarbejde din egen marketingsplan og strategi
 • Har lyst til at udvide din viden om erhvervslivet
 • Vil analysere en virksomheds økonomi
 • Vil arbejde med virksomheder som du kender fra din dagligdag

Erhvervsøkonomi på gymnasiet

Erhvervsøkonomi har fokus på den enkelte virksomhed og de vilkår virksomheder fungerer under i virkeligheden, så du opnår en helhedsforståelse af virksomheden.

 

Vi kobler teori inden for iværksætteri, ledelse, organisation, strategi, marketing og økonomi med aktuelle virksomheder for at forstå den enkelte virksomhed, altså bruger vi teorien i en praktisk sammenhæng.

 

Formålet er, at du opnår omfattende forståelse for udvalgte områder,og at du derefter selv kan analysere en virksomhed eller organisation.

 

Uanset om du i dit senere arbejdsliv er i en privat eller en offentlig virksomhed, giver den erhvervsøkonomiske ballast dig en bedre forståelse for den virkelighed du befinder dig i. Derfor arbejder vi med ledelse, organisation og strategi i udvalgte organisationer for at forstå kommunikation og samarbejde i en virksomhed. Ligesom der er fokus på temaer inden for udvikling, positionering, marketing og virksomhedens nøgletal.

Du vil i faget møde cases fra dagligdagen, som du arbejder med ud fra teorien. Ligesom du vil skulle lave din egen virksomhed fra idégenerering til forretningsplan og budget for tre år.

 

I forløbet vil du også møde virkelige virksomheder og snakke om iværksætteri, udvikling, økonomi og marketing

 

Vi arbejder med:

 • Iværksætteri i private virksomheder
 • Ledelse og organisation i private og offentlige virksomheder
 • Aktiemarkedet og finansiering
 • At lave din egen fiktive virksomhed baseret på erhvervsøkonomisk teori
 • Hvordan FN’s verdensmål implementeres i dagligdagen

Hvordan foregår undervisningen 

I erhvervsøkonomi arbejder vi med at koble erhvervsøkonomisk teori til den virkelighed virksomheder og organisationer befinder sig i.

Der vil være klassegennemgang af udvalgte dele, men især teamarbejde hvor du anvender den erhvervsøkonomiske teori i konkrete problemorienterede analyser af den situation kendte virksomheder befinder sig i.

Der vil være fremlægninger af undersøgelser fra virkeligheden og projektarbejder i klassen.

 

Særlige ting vi laver 

Vi vil besøge virkelige virksomheder og diskutere det vi har arbejdet med ud fra lærebogen.

Du skal også lave et projekt, hvor du ud fra din egen idé laver en bæredygtig virksomhed, og den indgår i konkurrencen European Business Games (EBG)

Vi har fx om emnerne:

 • Virksomhedens strategi
 • Virksomhedens udvikling
 • Ledelse – en central del af en virksomhed
 • Økonomistyring i en virksomhed
 • Virksomheden i det globale samfund

Som hævet fag 

Med erhvervsøkonomi på B- niveau vil der være mere omfattende og dybtgående analyser af de områder, der er omtalt under C-niveauet. Tilsvarende er der større fokus på den økonomiske og regnskabsmæssige del samt CSR (Corporate Social Responsibility).

 

B-niveauet har en skriftlig dimension og dermed også en skriftlig eksamen, ligesom vi arbejder med udvalgte relevante matematiske og digitale værktøjer.

 

Du skal også udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, og herunder kunne forklare sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst.

 

Samt kunne indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans.