fbpx

Historie

I Historie kan du glæde dig til:

 • At møde fortidens civilisationer og kulturer, mennesker i krig og fred, politiske revolutioner, revolutionære opdagelser, dræbende epidemier og videnskabelige gennembrud. Arbejderbørn i slumkvarterer og renæssancefyrster i strålende paladser. Kort sagt alverdens historier fra vores fortid. 
 • At lære om årsagerne til vigtige begivenheder i historien. Fx: Hvorfor opstod første og anden verdenskrig? Hvorfor faldt Romerriget sammen? Hvorfor har vi demokrati i Danmark? 
 • At lære at forholde dig kritisk til information. Til fortidens og internettets kilder, historiebøger og propaganda, til brug af historien og til misbrug af den. 

Historie på gymnasiet…

Er et obligatorisk A-niveaufag på alle studieretninger. Faget spiller en vigtig rolle i forbindelse med de tværfaglige opgaver i gymnasiet. Som afslutning på 1.g, skal I skrive DHO i dansk og historie, og mange elever skriver også den store 3.g-opgave, SRP, i historie. Vi arbejder med årsagerne til historiens udvikling, og du bliver i stand til at gennemskue, hvorfor begivenheder sker. Du får en bred viden, der er relevant i andre fag, og samtidig bliver du trænet i at se skelsættende politiske og kulturelle begivenheder fra flere sider. 

Vi arbejder med:

 • Metoder til at forstå, analysere og fortolke fortidens kilder. Vi læser og ser på alt, fra babylonsk lovgivning til romantikkens kærestebreve, bygninger, malerier og propagandafilm 
 • At lære om Danmarks, Europas og verdens historie. Vi fordyber os i forandringer i levevilkår og teknologi, forskellige styreformer og samfund, kulturmøder og revolutioner
 • At undersøge, hvordan historien bruges til at forstå nutidens problemstillinger såsom terrorisme, coronaepidemi og klimakrise 
 • At analysere, hvordan historien anvendes som middel i politiske kampe og konflikter, i skabelsen af kollektiv identitet og i det enkelte menneskes søgen efter at forstå sig selv 
 • Historiefaget giver dig på den måde solide kompetencer i analytisk, kritisk tænkning, samtidig med at faget åbner fortidens verden op for dig, og giver en dybere forståelse af både fortid og nutid

Hvordan foregår undervisningen 

I undervisningen skal du opnå viden om fortidens samfund og mennesker. Samtidig gør vi os metodiske og teoretiske overvejelser om, hvordan vi fortolker kilder, opnår viden om fortiden og bruger historisk viden. Ud over undervisningen på OEG, tager vi ud af huset på byvandringer og besøger Københavns historiske museer. 

 

Særlige ting vi laver

I historie er vi vilde med at tage på ekskursioner fx byvandringer, på museer og andre historiske samlinger. Det er også ofte med historielærerne, at klasserne tager på studierejser, fordi det er spændende at kigge på historien, kulturen og samfundet i et andet land.

Vi har fx om emnerne:

 • Hvorfor opstod den franske, russiske og amerikanske revolution? Hvilke tanker lå bag, og hvilke konsekvenser har disse revolutioner i dag?
 • Hvordan blev Danmark et moderne velfærdssamfund, med ligestilling og gratis uddannelse?
 • Hvilken rolle har sygdom og epidemier spillet gennem historien? Hvordan er de opstået, og hvordan har de påvirket de samfund, som de ramte?
 • Hvordan bliver historien brugt og misbrugt? Hvordan forvanskes historien i konspirationsteorier? Og misbruger politikere – eller andre – også historien?
 • Hvilken rolle spiller opfattelsen af historien for de politiske visioner om en bedre fremtid?