fbpx

Kemi

Kemi er for dig der:

  • Gerne vil forstå verden, naturen og din egen krop på det mikroskopiske niveau

  • Elsker at lave eksperimenter

  • Gerne vil være med til at løse verdens problemer med forurening, energiforsyning og klimaudfordringer

Kemi på Gymnasiet

Kemi er læren om forskellige stoffer, deres dannelse og omdannelse. Det felt undersøger vi ved hjælp af kemiske reaktioner. Kemi på OEG er typisk et studieretningsfag på B-niveau, hvor der er god tid til at fordybe sig i temaer som læreren vælger sammen med klassen, fx med udgangspunkt i studietur eller emner der har fanget interesse i fagligt samspil. Kemi kan hæves til A-niveau i 3.g. 

Vi arbejder med at beskrive verden og alle dens reaktioner vha. kemisk fagsprog der rummer både et nyt alfabet i form af grundstoffernes periodiske system, og derudover vi arbejder med at sætte det sammen til reaktionsskemaer, molekylemodeller mm, som en slags nye ord med egen grammatik.

Kemi er således et klassisk beskrivende sciencefag, men også et nyt sprog der skal mestres og et håndværksfag i laboratoriet. Det lærer dig abstraktion og syntese af fagområder på en gang.

Vi arbejder med:

  • Spændende forsøg der skal teste hypoteser og teorier, samt identificere kemiske stoffer

  • Kemis store potentiale for at løse verdens udfordringer frem for at skabe dem

  • Organisk kemi og herunder en kemisk forståelse for mennesket, kost og energi. Alle planter og levende organismer er smukke komplicerede kemiske fabrikker

Hvordan foregår undervisningen 

Vi undersøger kemiens mikroskopiske verden I praksis i laboratoriet og teoretisk gennem undervisning på den gode OEG-måde. Det vil sige at der veksles mellem læreroplæg, elevfremlæggelser og gruppearbejde til at forstå nye begreber og til at løse forskellige problemstillinger med kemiske modeller og kemisk viden. Kemi fungerer godt til at løse problemer både i verden overfor de udfordringer vores samfund står overfor, men også i skolen hvor faget kan give et andet perspektiv på mange udfordringer og er derfor velegnet til at indgå i tværfaglige projekter som fx SRP.

Vi har f.eks. om emnerne:

  • Syre-basereaktioner

  • Reaktionshastighed og katalyse

  • Fældnings- og redoxreaktioner

  • Kemiske bindingstyper og isomeri

Som hævet fag 

Vi udbyder Kemi-A i en studieretning, men de øvrige sciencestudieretninger kan hæve Kemi til A-niveau i 3.g. Her gås i dybden med mange af emnerne fra B-niveau, med mere avancerede modeller som f.eks. orbitalteori til at beskrive atomets opbygning og reaktionskinetik til at beskrive reaktionerne og deres forløb helt ned, hvor vi har styr på den enkelte elektron.

 

På A-niveau vil du også i højere grad selv skulle i laboratoriet og designe dine egne forsøg frem for at følge en vejledning fra din underviser. På A-niveau er der skriftlig eksamen, der bl.a. stiller krav om at kunne analysere spektroskopiske data til stofidentifikation. Det er spændende arbejde der bedst kan forklares som en slags ”freestyle” soduko og kryds og tværs på en gang. Udfordrende og fedt når det lykkedes.