fbpx

Naturgeografi

Naturgeografi er for dig der:

 • Vil kunne forstå hvordan mennesket påvirker jorden og omvendt
 • Vil studere verden udenfor klasselokalet
 • Vil arbejde problemorienteret med aktuelle cases

Naturgeografi på gymnasiet

I Naturgeografi beskæftiger vi os overordnet set med jorden og dens ressourcer, samt den rolle vi som mennesker spiller i udnyttelsen af dem. I arbejdet med faget får du indsigt i sammenhænge, der har relevans for din hverdag her, såvel som for indbyggeren i New Delhi i Indien. Fx globale produktionskæder, der afgør, hvilken pris du betaler for dine sneakers eller hamburger.

Vi kigger på, hvad det betyder, at over halvdelen af verdens befolkning bor i byer, og hvordan mennesket har sat sit aftryk på jordens overflade.

Vi undersøger, hvordan vi kan indrette os i forhold til klimaforandringer nu og i fremtiden.

Vi lærer om årsagerne til at klimaet ændrer sig, og hvilke konsekvenser klimaændringerne har, helt lokalt og på det globale plan. 

Vi arbejder med:

 • Digitale interaktive kort (GIS)
 • Satellitfotos
 • Fysiske og teoretiske modeller
 • At registrere og observere den virkelige verden som den ser ud.

Hvordan foregår undervisningen 

Typisk veksler undervisningen mellem lidt teori og praktiske undersøgelser. Det kan enten foregå udenfor ved opmåling og registrering, eller ved computeren, hvor vi analyserer digitale data i form af forskellige typer af kortmateriale. Vi afslutter alle forløb med et produkt, fx en trykt planche, en video, rapport eller andet. I naturgeografi øver vi os i at præsentere vores data for hinanden og at give hinanden feedback.

 

Særlige ting vi laver

Vi tager på mange ekskursioner, bl.a. når vi skal indsamle eller producere data. Vi laver også meget feltarbejde og projektarbejde.

Vi har fx om emnerne:

 • Hvorfor har byerne et særligt mikroklima?
 • Hvor stort er det økologiske aftryk af dine indkøb?
 • Hvordan sikrer vi rent drikkevand i Danmark for fremtiden?
 • Hvad bliver konsekvenserne af global opvarmning?
 • Hvad er sammenhængen med jordens indre og din mobiltelefon?
 • Hvordan opstår en orkan?

Som hævet fag 

På Naturgeografi B har vi mere tid til at gå i dybden med emner og lave større projekter. Der er også noget skriftligt arbejde. Det kan være rapporter over feltarbejde, posters i forbindelse med projektarbejde m.m. Vi deltager i konkurrencer med Geodatabranchen eller de videregående uddannelsesinstitutioner. Vi tager også på en flerdages ekskursion til fx Samsø eller et andet sted i Danmark.