fbpx

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er for dig der:

 • Kan lide litteratur, kunst, politik, filosofi, arkitektur og historie
 • Har lyst til analysere antikke og moderne værker
 • Gerne vil have din egen nutid sat i perspektiv ved at betragte antikken som grundlag for den europæiske kultur

Oldtidskundskab på gymnasiet

Oldtidskundskab på C-niveau er et obligatorisk fag i gymnasiet. Her kommer du til at arbejde med tekster og kunst. For at kunne forstå arven fra antikken i dit samfunds opbygning og kultur, bliver du nødt til at lære den historiske og kulturmæssige baggrund i det antikke Grækenland og Romerriget. I oldtidskundskab vil du blive opmærksom på, hvad den græske og romerske oldtid har betydet for udviklingen af det liv, som du lever, og hvordan du stadig er påvirket af dette den i dag, fx med hensyn til sprog, sport, kropsidealer, køn, uddannelse, teater, styreformer, borgerrettigheder, mytologi og fortællinger om guder og helte m.m.

Vi arbejder med:

 • Analyse af antikke tekster, både prosa og poesi
 • Kunstanalyse, enten arkitektur eller skulptur
 • Filosofiske og politiske systemer og tekster
 • Den historiske virkelighed og idéverdenen i antikken
 • Perspektivering til din egen tid og kultur

Hvordan foregår undervisningen 

I oldtidskundskab skal du læse tekster både dybt og overfladisk. Du skal bruge fagets metoder og begreber i både lærerstyret undervisning og via  elevfremlæggelser.

 

Særlige aktiviteter

I løbet af det ene år, du skal have oldtidskundskab, kommer du højst sandsynligt på ekskursion til museer eller byvandring og opdager antikkens spor i København. 

Vi har fx om emnerne:

 • Den første europæiske litteratur opstod og satte kolossal høj standard 
 • De første filosofiske værker blev skrevet
 • Skulptur og arkitektur kom til et stadie, som al eftertid har skulle forholde sig til
 • Verdens første demokrati blev skabt
 • De Olympiske Lege blev grundlagt